Vinje prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Vest-Telemark prosti i Agder og Telemark bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet sogn i Vinje kommune i Telemark fylke, og hovedkirken var Vinje kirke.

Vinje kirke

Vinje prestegjeld og dets sogn er nå en del av Vinje kirkelige fellesråd, som er underlagt Vest-Telemark prosti.

Historikk rediger

Vinjar sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Vinje prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3]

Vinje prestegjeld dannet grunnlaget for Vinje formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.[4]

Ved kgl. res. 3. oktober 1859 ble Rauland sogn skilt ut fra Vinje som eget prestegjeld, med Møsstrand anneks opprettet fra prestegjeldene Vinje, Seljord og Tinn.[5]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[6]

Kirkesogn rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker:[7]

Referanser rediger

  1. ^ Rygh, Oluf (1914). Norske Gaardnavne. Fabritius. s. 436. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 56. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
  5. ^ Prestegjeld og sogn i Telemark, arkivverket.no
  6. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  7. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.