Rauland prestegjeld

Rauland prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Vest-Telemark prosti i Agder og Telemark bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet sogn i Rauland kommune i Telemark fylke, og hovedkirken var Rauland kirke.

Rauland kirke

Rauland prestegjeld og dets sogn er nå en del av Vinje kirkelige fellesråd, som er underlagt Vest-Telemark prosti.

Historikk rediger

Rauðaland sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Rauland antas å være lagt under Vinje prestegjeld i førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3]

Ved kgl.res. av 3. oktober 1859 ble Rauland sogn skilt ut fra Vinje som eget prestegjeld, med Øyfjell anneks fra Laurdal og Møsstrand anneks opprettet fra prestegjeldene Vinje, Seljord og Tinn.[4]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[5]

Kirkesogn rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker:[6]

Referanser rediger

  1. ^ Rygh, Oluf (1914). Norske Gaardnavne. Fabritius. s. 445. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 56. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ Prestegjeld og sogn i Telemark, arkivverket.no
  5. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  6. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023. 
Autoritetsdata