Lårdal prestegjeld

Lårdal prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Vest-Telemark prosti i Agder og Telemark bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet Lårdal kommune i Telemark fylke, og hovedkirken var Lårdal kirke.

Lårdal kirke

Historikk rediger

Lagardalr sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Laurdal prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden. [3]

Laurdal prestegjeld dannet grunnlaget for Laurdal formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.[4]

Laurdal omfattet også Øyfjell sogn, som ble skilt ut ved kgl.res. av 3. oktober 1859 og lagt til det nyopprettede Rauland prestegjeld.[5]

Skrivemåten på prestegjeldet og kommunen ble endret til Laardal i 1865 og til Lårdal i 1918.

Den 1. januar 1964 ble prestegjeldene Lårdal og Mo slått sammen nyopprettede til Tokke prestegjeld.

Referanser rediger

  1. ^ Rygh, Oluf (1914). Norske Gaardnavne. Fabritius. s. 418. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 56. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
  5. ^ Prestegjeld og sogn i Telemark, arkivverket.no