Mo prestegjeld (Telemark)

Mo prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Vest-Telemark prosti i Agder og Telemark bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet Mo kommune i Telemark fylke, og hovedkirken var Mo kirke.

Mo kirke

Historikk rediger

Mós sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Mo antas å være lagt under Fyresdal prestegjeld i førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3]

Det opprinnelige Fyresdal prestegjeld bestod av fem kirkesogn, hovedkirken Moland med anneksene Heggland, Veum, Skaffe og lengst mot nord Mo. Ved kgl.res. av 5. mai 1769 ble det delt i to prestegjeld, i syd Moland med anneksene Heggland og Veum, i nord Moe med annekset Skaffe.[4]

Ved kgl.res. av 12. september 1969 ble prestegjeldene Lårdal og Mo slått sammen til nyopprettede Tokke prestegjeld, gjeldende fra 1. januar 1964.[5][6]

Referanser rediger

  1. ^ Rygh, Oluf (1914). Norske Gaardnavne. Fabritius. s. 402. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 56. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ Taraldlien, Bendik (1910). Fyresdal. xx: Cammermeyer. s. 3. 
  5. ^ Utvidelse av prestegjeld, Lårdal og Mo prestegjeld, lovdata.no
  6. ^ Forskrift om kommunenavn, Vinje og Tokke kommuner, lovdata.no
Autoritetsdata