Heggland gamle kirke

Heggland gamle kirke betegner to tidligere kirker i Hegglandsgrend i Fyresdal kommune, et stykke nord for kommunesenteret. Alt som er igjen i dag, er den tomme kirkegården, som er omgitt av et lavt steingjerde.

Tømmerkirken fra 1671 tegnet like før den ble revet i 1845
På denne kirkegården i Hegglandsgrend i Fyresdal har det stått to kirker.

De to kirkene har begge vært valfartskirker og lovekirker. De mottok altså ikke tiende, men var avhengige av gaver. Den eldste kirken, en stavkirke, skal ha blitt bygget mellom 1395 og 1526 og revet i 1670–71. Kirke nummer to ble bygget i 1671. Den ble drøyt hundre år senere beskrevet som en liten, vakker bygning med tårn og spir som var rødmalt utvendig. Kanskje kan den ha hatt en takrytter som råtnet opp og ble fjernet, for en tegning fra 1845 viser ikke noe tårn.

Kirken ble revet i 1845, og sognet ble delt mellom Veum og Moland. Inventar og bygningsdeler ble solgt på auksjon og spredt på gårder i området. Altertavlen har senere funnet veien til Moland kirke, som også har en bjelke fra Heggland med følgende innskrift: «DENNE KIERCHE ER BLEFVEN BYGT ANNO 1671. H.T.O.S.B.B.T.S.B.M.»

Kirkegården virker relativt intakt, om enn uten særlig mange gravminner. Noen steiner i grunnen kan tenkes å være rester av kirketuften.

Kilder rediger

Autoritetsdata