Tokke prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Vest-Telemark prosti i Agder og Telemark bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet Tokke kommune i Telemark fylke, og hovedkirken var Mo kirke.

Mo kirke

Tokke prestegjeld og dets sogn er nå en del av Tokke kirkelige fellesråd, som er underlagt Vest-Telemark prosti.

Historikk rediger

Tokke prestegjeld ble opprettet den 1. januar 1964 ved sammenslåingen av prestegjeldene Lårdal og Mo.

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[1]

Kirkesogn rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker:[2]

Referanser rediger

  1. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  2. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023. 
Autoritetsdata