Tinn prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Aust-Telemark prosti i Agder og Telemark bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet sogn i Tinn kommune i Telemark fylke, og hovedkirken var Atrå kirke.

Atrå kirke

Tinn prestegjeld og dets sogn er nå en del av Tinn kirkelige fellesråd, som er underlagt Aust-Telemark prosti.

Historikk rediger

Tinn sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Tinn prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3]

Tind prestegjeld dannet grunnlaget for Tind formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.[4]

Ved kgl.res. av 21. februar 1859 ble Tind delt ved at Hovin, sammen med Gransherad sogn fra Hjartdal, ble skilt ut og dannet eget Gransherad prestegjeld, gjeldende fra 1. juli 1859.[5][6] Ved kgl.res. av 3. oktober 1859 ble Rauland sogn utskilt fra Vinje prestegjeld som eget prestegjeld, med Øyfjell anneks fra Laurdal og Møsstrand anneks opprettet fra prestegjeldene Vinje, Seljord og Tinn.[7]

Navnet Tinn på kommune og prestegjeld ble innført ved kgl.res. av 3. november 1917.

Ved kgl.res. av 22. oktober 1948 ble Tinn delt ved at Rjukan sogn ble utskilt som eget sognekall.[7] Ved kgl. res. av 31. januar 1986 ble det fastsatt ny kirkelig inndeling i Aust-Telemark prosti, ved at Gransherad prestegjeld opphørte og dets hovedsogn ble lagt til Heddal prestegjeld og annekssognet Hovin ble lagt til Tinn prestegjeld.[8]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[9]

Kirkesogn rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker:[10]

Referanser rediger

  1. ^ Rygh, Oluf (1914). Norske Gaardnavne. Fabritius. s. 253. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 54. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
  5. ^ Love, Anordninger, Tractater, Resolutioner, Kundgjørelser, Departementsskrivelser, Circulærer m.m. for Kongeriget Norge. Chr. Tønsberg. 1861. s. 498. 
  6. ^ Einung, H. H. (1978). Tinn soga. [s.n.] s. 467. 
  7. ^ a b Prestegjeld og sogn i Telemark, arkivverket.no
  8. ^ «Telemark Arbeiderblad (Skien) 1986.09.06». Norge;Vestfold og Telemark;;Skien;;;;. 19860906. s. 27.  Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp)
  9. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  10. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023. 
Autoritetsdata