Heddal prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Aust-Telemark prosti i Agder og Telemark bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet sogn i Notodden kommune i Telemark fylke, og hovedkirken var Heddal stavkirke.

Heddal stavkirke

Heddal prestegjeld og dets sogn er nå en del av Notodden kirkelige fellesråd, som er underlagt Aust-Telemark prosti.

Historikk rediger

Heitrardalr sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Heddal prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden..[3]

Hitterdal prestegjeld dannet grunnlaget for Hitterdal formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.[4]

Navnet Heddal på kommune og prestegjeld ble innført ved kgl.res. av 3. november 1917.

Ved kgl.res. av 19 desember 1913 ble Heddal delt, ved at Notodden ble utskilt fra Heddal og opprettet som eget prestegjeld.[5]

Ved kgl.res. av 31. januar 1986 ble det fastsatt ny kirkelig inndeling i Aust-Telemark prosti, ved at Gransherad prestegjeld opphørte og dets hovedsogn ble lagt til Heddal og annekssognet Hovin ble lagt til Tinn prestegjeld.[6]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[7]

Kirkesogn rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker:[8]

Referanser rediger

  1. ^ Rygh, Oluf (1914). Norske Gaardnavne. Fabritius. s. 236. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 54. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
  5. ^ Prestegjeld og sogn i Telemark
  6. ^ «Telemark Arbeiderblad (Skien) 1986.09.06». Norge;Vestfold og Telemark;;Skien;;;;. 6. september 1986. s. 27. 
  7. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  8. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.