Solum prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Skien prosti i Agder og Telemark bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet Solum sogn i Skien kommune i Telemark fylke, og hovedkirken var Solum kirke.

Solum kirke

Solum prestegjeld og dets sogn er nå tilknyttet Skien kirkelige fellesråd og Skien prosti.

Historikk rediger

Sóleimar sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Solum antas å være lagt under Skien prestegjeld i førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3]

Ved kgl.res. av 26. juni 1738 ble Skien prestegjeld delt, ved at Solum sogn med Mælum anneks ble utskilt som eget sognekall.[4] Solum sogn fikk med årene endrede grenser, den 2. desember 1763 ble Vestre Porsgrunn skilt ut fra Solum i kirkelig sammenheng.[5]

Solum prestegjeld dannet grunnlaget for Solum formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.[6]

Ved kgl.res. av 21. august 1970 ble Solum prestegjeld delt, ved at Nenset sogn ble utskilt som eget Nenset prestegjeld, gjeldende fra 1. januar 1971.[7][8]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[9]

Kirkesogn rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker:[10]

Referanser rediger

  1. ^ Rygh, Oluf (1914). Norske Gaardnavne. Fabritius. s. 139. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 54. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ Prestegjeld og sogn i Telemark, arkivverket.no
  5. ^ «Solum». Solum bygds historie. 1 : Bygdehistorie. Kommunen. 1965. s. 21. 
  6. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
  7. ^ Deling av Solum prestegjeld, lovdata.no
  8. ^ Nenset kirke 50 år. no#: [Gimsøy og Nenset menighetskontor]. 2011. ISBN 9788230318799. 
  9. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  10. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.