Skien prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Skien prosti i Agder og Telemark bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet Skien sogn i Skien kommune i Telemark fylke, og hovedkirken var Skien kirke.

Skien kirke

Skien prestegjeld og dets sogn er siden 2004 en del av Skien kirkelige fellesråd, som er underlagt Skien prosti.

Historikk rediger

Skiða sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Skien prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3]

Ved kgl.res. av 26. juni 1738 ble Skien prestegjeld delt, ved at Solum sogn med Mælum anneks ble utskilt som eget prestegjeld.[4]

Skien var kjøpstad og dannet grunnlag for Skien formannskapsdistrikt opprettet i 1837.[5]

Ved kgl.res. av 21. august 1970 ble Skien prestegjeld delt, ved at Gimsøy sogn ble utskilt som eget Gimsøy prestegjeld, gjeldende fra 1. januar 1971.[6]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[7]

Kirkesogn rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirke:[8]

Referanser rediger

  1. ^ Gundersen, Thor (2000). Skien. I samarbeid med Skien historielag. s. 9. ISBN 8291427070. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 52. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ «Prestegjeld og sogn i Telemark». Arkivverket (norsk). 10. juli 2017. Besøkt 5. mars 2023. 
  5. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
  6. ^ Deling av Solum prestegjeld, lovdata.no
  7. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  8. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023. 
Autoritetsdata