Bø prestegjeld (Telemark)

Bø prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Nedre Telemark prosti. Det omfattet kommune i Telemark fylke, og hovedkirken var Bø nye kirke.

Bø kirke

Bø prestegjeld og dets sogn er nå en del av Midt-Telemark kirkelige fellesråd, som er underlagt Nedre Telemark prosti i Agder og Telemark bispedømme i Den norske kirke.

Historikk rediger

Bjár sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Bø prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3]

Bø prestegjeld dannet grunnlaget for formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.[4]

Ytre Flåbygd hørte i eldre tid til Kviteseid prestegjeld, og ble ved kgl.res. av 7. juni 1845 overført til Bø.[5] Ved kgl.res. av 17. mars 1866 ble Lunde og Flaabygd annekssogn skilt ut som eget Lunde prestegjeld med virkning fra 7. mai 1866.[6]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[7]

Kirkesogn rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker:[8]

Referanser rediger

  1. ^ Rygh, Oluf (1914). Norske Gaardnavne. Fabritius. s. 197. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 54. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
  5. ^ Prestegjeld og sogn i Telemark, arkivverket.no
  6. ^ Love, Anordninger, Tractater, Resolutioner, Kundgjørelser, Departementsskrivelser, Circulærer m.m. for Kongeriget Norge. Chr. Tønsberg. 1871. s. 57. 
  7. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  8. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.