Kviteseid prestegjeld

Kviteseid prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Vest-Telemark prosti i Agder og Telemark bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet Kviteseid kommune i Telemark fylke, og hovedkirken var Kviteseid kirke.

Kviteseid kirke

Kviteseid prestegjeld og dets sogn er nå en del av Kviteseid kirkelige fellesråd, som er underlagt Vest-Telemark prosti.

Historikk rediger

Hvítiseiðr sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Kviteseid prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3]

Ved kgl.res. av 24. august 1810 ble Kviteseid delt, aved at Nissedal sogn ble utskilt fra Kviteseid som eget prestegjeld.[4]

Hvideseid prestegjeld dannet grunnlaget for Hvideseid formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.[5]

Ytre Flåbygd hørte i eldre tid til Kviteseid prestegjeld, men ble overført til ved kgl.res. av 7. juni 1845.[4]

Navnet på kommunen og prestegjeldet ble endret til Kviteseid i 1884.

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[6]

Kirkesogn rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker:[7]

Referanser rediger

  1. ^ Rygh, Oluf (1914). Norske Gaardnavne. Fabritius. s. 348. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 58. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ a b Prestegjeld og sogn i Telemark, arkivverket.no
  5. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
  6. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  7. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.