Holla prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Nedre Telemark prosti i Agder og Telemark bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet sogn i Nome kommune i Telemark fylke, og hovedkirken var Holla kirke.

Holla kirke

Holla prestegjeld og dets sogn er nå en del av Nome kirkelige fellesråd, som er underlagt Nedre Telemark prosti.

Historikk rediger

Hǫllin sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Holla prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3]

Holden prestegjeld dannet grunnlaget for Holden formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.[4]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[5]

Kirkesogn rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker:[6]

Referanser rediger

  1. ^ Rygh, Oluf (1914). Norske Gaardnavne. Fabritius. s. 163. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 54. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
  5. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  6. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.