Samfunnspartiet

Norsk politisk parti
Denne artikkelen gjelder Samfunnspartiet grunnlagt 1985. For Samfundspartiet fra mellomkrigsåra, se Samfundspartiet.
Samfunnspartiet
LederØystein Meier Johannessen
Grunnlagt1985
IdeologiAnarkisme
Representanter:
Storting0 (2017)
Øystein Meier Johannessen - Aksjon på Eidsvoll Plass foran Stortinget 21. august 2013 mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
Øystein Meier Johannessen under «Aksjon mot snikinnmelding i EU» på Eidsvoll Plass foran Stortinget 21. august 2013. Han brenner han et hybridflagg, EU- flagget innmontert i det norske.
Tor Erling Staff i samtale med Øystein Meier Johannessen under aksjonen på Eidsvoll Plass foran Stortinget 21. august 2013 mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Samfunnspartiet er et norsk politisk parti. Det ble grunnlagt av Øystein Meier Johannessen i 1985 og beskriver seg selv som et anarkistisk parti, tuftet på nestekjærlighetens budskap i Det nye testamente og på humanismens idealer om å respektere menneskeverdet. Partiet er registrert i Partiregisteret.

Høyesterettsadvokat Tor Erling Staff sto på valglista for Oslo og var medlem av Samfunnspartiet siden starten i 1985. Han sto som nummer to på valglista for Oslo ved Stortingsvalget i 2013.

Partiet har nominert en rekke kjendiser. Ikke alle disse nominasjonene har vært møtt med like stor glede av de nominerte. Til valget i Nordland 2005 ble det på partiets valglister ført opp blant andre daværende biskop Øystein I. Larsen, tidligere medlemmer av Kystpartiet og redaktører i flere aviser mot deres vilje. Flere av disse endte opp med å melde seg inn i andre partier for å kunne frasi seg plassen på Samfunnspartiets lister.

Blest rundt partietRediger

TerraskandalenRediger

Våren 2007 gikk representanten Øystein Meier Johannessen på talerstolen under et kommunestyremøte i Hemnes. Han advarte mot investeringer i amerikanske kredittobligasjoner, etter at kommunen hadde tatt initiativ til å endre sine investeringer.

Kommunens investeringer ble flyttet over til verdipapirer utstedt av Citibank (et datterselskap av Citigroup), som hadde mye større risiko enn de tidligere investeringene.

Til tross for at han var tre ganger på talerstolen under møtet og skrev innlegg i Rana Blad[1] hvor han advarte og påpekte det som var innlysende risikofaktorer, og gjorde det før vedtaket ble fattet, ble han ikke hørt og forslaget ble vedtatt (noe som gjorde at Hemnes kommune ble involvert i Terra-skandalen).[2]

BilbrannerRediger

17. oktober 2006 satte Meier Johannessen fyr på sin egen bil (som også ble brukt under et «bombestunt») utenfor rådhuset i Korgen i forbindelse med et møte i kommunestyret i Hemnes kommune, hvor han representerer partiet. Dette ble ifølge Meier Johannessen selv gjort som en protest mot Israel og USAs behandling av palestinerne. Politi og brannvesen ble kontaktet, og kommunestyremøtet ble avsluttet uten at sakslista ble fullført.[3][4][5][6]

6. september 2007 satte partileder Meier Johannessen nok en gang fyr på en bil, denne gang som en protest mot høringsutkastet til ny lov om motorferdsel i utmark. Aksjonen ble stoppet av politiet, og Meier Johannessen fikk beslaglagt valgmateriellet sitt, noe partiets advokat har bedt om en nærmere redegjørelse for bakgrunnen for.

Høsten 2008 førte han sin egen sak i retten i oppgjøret etter de to bilbrannene, og også dette skaffet stor oppmerksomhet i pressen, da han ba om å få sone i fengsel istedenfor å bli bøtelagt.[7]

DyrehodeneRediger

Tirsdag 12. desember 2006 kom Samfunnspartiet og Meier Johannessen i media i forbindelse med en aksjon under et kommunestyremøte. Denne gangen ble en rekke sauehoder plassert på staker utenfor møtelokalet, som en protest mot det han mente var manglende demokratiforståelse i kommunestyret i Hemnes og mot at lokalavisa Rana Blad ifølge ham selv ikke hadde oppfylt sin samfunnsrolle.[8]

31. mai 2011 benyttet Meier Johannessen igjen avkappede dyrehoder i en politisk aksjon. Hestehoder ble montert på nidstenger utenfor Stortinget i det Meier Johannessen hevdet var en protest mot EU og høye energipriser.[9]

Også i 2017 benyttet partiet og leder Meier Johannessen nidstenger for å få oppmerksomhet. Denne gang var det et avkappet hestehode som ble plassert på en stang på Røst i protest mot oljeutvinning i Lofoten.[10]

Staten Nord-NorgeRediger

Partiet proklamerte i sin valgbrosjyre til fylkestingsvalget i Nordland 2007 at dersom Norge melder seg inn i EU mot et flertall av stemmene i Nord-Norge, kommer partiet til å jobbe for at Nord-Norge erklærer sin uavhengighet og danner en egen stat.

Kjendiser på valglisterRediger

Høyesterettsadvokat Tor Erling Staff har frivillig stått på valglista for Oslo og vært medlem av Samfunnspartiet siden starten i 1985.
Han sto som nummer to på valglista for Oslo ved Stortingsvalget i 2013. (Tor Erling Staff har bl.a. utformet partiets narkotikapolitikk.)

Partiet har ved flere valg hatt kjente personer på sine valglister mot deres vilje. Ved kommunevalget i 2007 var Otto Jespersen oppført på lista til bystyret i Oslo, noe han tok sterk avstand fra.[11] Til Stortingsvalget 2013 hadde partiet blant andre Alex Rosén og Aylar Lie på sin valgliste i Nordland.[12]

ValgresultaterRediger

Ved stortingsvalget 2013 stilte partiet liste i Nordland, Akershus, Oslo og Buskerud. Det fikk 295 stemmer.[13]

Ved fylkestingsvalget 2011 stilte partiet bare liste i Nordland. Det fikk 289 stemmer.[14]

Ved stortingsvalget 2009 stilte Samfunnspartiet liste i Nordland og Oslo. Det fikk henholdsvis 68 og 72 stemmer.

Ved fylkestingsvalget 2007 stilte partiet i de samme to fylkene. Resultatet var 393 stemmer i Nordland (0,4 prosent) og 129 stemmer i Oslo.

Ved stortingsvalget 2005 hadde partiet bare liste i Nordland, og det fikk da 44 stemmer.

ReferanserRediger