Riksvei 3

vei i Innlandet og Trøndelag
Riksvei 3
Riksvei 3.svg
Strekning
Ulsberg, RennebuKolomoen, Stange
Riksvei 3
Riksveier Hedmark Sør-Trøndelag.svg
Data
Lengde290 km
- motorvei14 km
- motortrafikkvei15 km
Statusriksvei
Høyeste punkt733 moh
Tilstøtende riksveier
Stamvei E6.svg Riksvei 2.svg Riksvei 25.svg

Riksvei 3, forkortet Rv3, er hovedveien gjennom Østerdalen og er riksvei. Den går mellom E6 ved Ulsberg i Rennebu kommune i Trøndelag fylke og E6 i Stange i Innlandet fylke, via Tynset og Elverum. Veiens lengde er 290 km, hvorav 276,5 km i Innlandet og 13,5 km i Trøndelag.

Om lag 90 prosent av tungtrafikken, samt mye av personbiltrafikken mellom Oslo og Trondheim, kjører riksvei 3. Årsaken er at strekningen gjennom Østerdalen er cirka 42 km kortere, har bedre kurvatur, går gjennom færre tettsteder og har mindre bakker. Til forskjell fra E6 over Dovrefjell er riksvei 3 heller aldri stengt på grunn av været om vinteren. Det har derfor vært foreslått å flytte E6 til Østerdalen.[1] Innlandet fylkeskommune kaller riksvei 3 for «Den grønne snarvei».[2] Ifølge kommunene langs veien og lastebilsjåførene er den smal og dårlig vedlikeholdt.[3]

Staten har imidlertid valgt å satse på E6 med utbygging av motorvei på strekningen Kolomoen–Moelv og motortrafikkvei Biri–Otta, til sammen 190 km. På riksvei 3 er det bygget 14 km motorvei på strekningen Løten–Elverum. Nyveien er helt utenom Elverum og åpnet 30. juli 2020.[4]

HistorikkRediger

I 1931–1965 gikk riksvei 80 på strekningen Ulsberg–Tynset–Elverum–Kongsvinger.[5] I perioden 1965–1992 var denne veien riksvei 3. Strekningen mellom Løten og Ommangsvolden var riksvei 211.[6] I forbindelse med europaveireformen i 1992 ble strekningen Elverum–Kongsvinger omdøpt til riksvei 20, og senere til dagens riksvei 2.

Motortrafikkveien Ommangsvolden–Kolomoen med Byroatunnelen i Løten og Stange ble åpnet i 1994. Utbyggingen av 7 km ny veistrekning mellom Skjærodden og Nygarden i Åmot med ny Åsta bru ble fullført i 2014. I 2020 åpnet 14 km motorvei mellom Tønset og Åkroken ved Elverum, i tillegg til 10 km motortrafikkvei mellom Ommangsvolden og Tønset, og mellom Åkroken og Svingen nord for Elverum. Dermed er det motortrafikkvei eller motorvei på de 36 sørligste kilometerne av riksvei 3.

Motorvei Løten–ElverumRediger

Det er bygget 14 km firefelts motorvei mellom Tønset i Løten (1 km vest for Brenneriroa) og Åkroken i Elverum (2 km nordvest for brua i Elverum). Dessuten 3 km ny motortrafikkvei på strekningen Ommangsvollen–Tønset, og 7 km ny riksvei 3 på strekningen Åkroken–Svingen (nord for Elverum), og også 1,6 km ny firefelts riksvei 25 fra kryss med riksveg 3 ved Åkroken til Basthjørnet (Elverum).

Den nye vegen er lagt utenom tettstedene Elverum, Løten og Brenneriroa. Prosjektet gir bedre framkommelighet og trafikksikkerhet, bedre bomiljø og et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Hamar og Elverum. Prosjektet er anslått å koste om lag 3,2 milliarder kroner, og finansieres ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger. Byggestart var 5 juni 2018.[7][8][9] Veien ble åpnet 30. juli 2020.[4]

Kommuner og knutepunkterRediger

  Trøndelag fylkeRediger

Rennebu

Østerdalsveien

 •  
  Uten navn fra Ulsberg mot   Klettkrysset i Trondheim
  Uten navn mot   Oppdal
 •  
Fv6510 Seierdalsveien fra Innset mot   Åsbakken (6,6 km)

  Innlandet fylkeRediger

Tynset

Kvikneveien

 •   Litjfossen
 •  
Pv Bjørganveien til   Bjørgan, Bjørnsons fødested
 •   Ya bru (Ya, 39 m)
 •   Graneng bru (Orkla, 28 m)
 •   Eidsfossen
 •   Estensmo bru (Orkla, 49 m)
 •   Vektplassen
 •   Nesodden
 •   Kvikneskogen, veiens høyeste punkt, 733 moh.
 •   Tunna bru (Tunna, 31 m)
 •  
Fv2246 Lonåsen fra Tunna bru til Lonåsen (1,4 km)
 •  
Fv2248 Utbyveien fra Tunndalen til 30 Tynset bru
 •  
30 Nebyveien fra Motrøa til 30 Tynset sentrum

Nord-Østerdalsveien

 •   Mælen bru (Tunna, 49 m)
 •  
Fv2244 Savalveien fra Fåset til Savalen (12,5 km)
 •  
Fv2232 Strømmen fra Rundmoen til Berget i Alvdal (5,1 km)
 •  
Fv2252 Bruveien fra Finkhue til Fv2222 Auma (0,7 km)

Alvdal
 
Rv3 gjennom Alvdal
 
Storelgen i Stor-Elvdal

Nord-Østerdalsveien

 •  
Fv2232 Strømmen fra Berget til Auma
 • Kontrollplass Bergerønningen
 •  
29 Folldalsvegen fra Steimoen til   Hjerkinn i Dovre
Alvdal
Fv2236 Krokmogjelen fra   Aukrustsenteret, Grimshaugen til Fv2228 Moan (0,9 km)
 • Arm til Alvdal stasjon (0,5 km)
Steigjelen
 •  
Fv2222 Brannvålsveien via 30 i Tynset mot 26 Tolga stasjon i Tolga

Steia

 •  
Fv2226 Sjulhusjordet fra Sørhus via   Sjulhusbrua til Fv2228 Baugen (1,6 km)
 •  
Fv2228 Kvebergsveien fra Kveberg mot 29 Gjelta (14,3 km)
 •  
Privat vei fra Barkald til   Jutulhogget (0,6 km)

Rendalen

Nord-Østerdalsveien

 •   Østlund
 •  
Fv2216 Hanestadveien fra Tyritun mot 30 Øvre Rendal kirke (17,0 km)
 •  
Fv2216 Hanestadveien fra Tyritun til   Hanestad stasjon (0,4 km)
 •  
Fv2200 Opphussæterveien fra Rønningen til 30 Koppang i Stor-Elvdal

Stor-Elvdal
 
Gjennom Trønnes
 
Forbi Stai
 
Gjennom Imsroa

Storelvdalsveien

 •  
219 Atndalen fra Atnosen mot 27 Enden
 •  
219 Atnosveien fra Atnosen mot Atna
 •   Bjøråa
 •   Garbekkegga
 •  
30 Koppangveien fra Sundfloen via Koppang mot   Støren i Midtre Gauldal (258 km)
 •   Trya bru (Trya, 24 m)
 •  
Fv2188 Østsida fra Stai bru mot 30 Koppang
 •   Søndre Imsa bru (Imsa, 57 m)
 •  
Sv Birkebeinervegen fra Messelt til Saubua
 •  
Pv Birkebeinervegen   til kommunegrensen ved Nyskolla → 229 Storåsen i Ringsaker
 •  
Fv2188 Anne Evenstads vei fra Evenstad bru mot 215 i Åmot
 •  
Fv2198 Opphussundet fra Opphus via Opphus stasjon til Fv2188 (0,6 km)
 •  
Fv2206 Steinvikveien fra Steinvik mot Fv2188 Nordvang i Åmot, og til Sætre
 •  
Fv2206 Steinvikveien fra Sætre til Fv2188 Nordvang i Åmot

Åmot

Trondheimsveien

 •   Ørbekken
 •  
Kv Hovdmoveien fra Hovdmoen mot Hovdmoen sidespor tømmerterminal (0,8 km)
Rena
 Lappland
 •  
Kv Koppangveien til Granlund
 •  
Kv Lapplandsveien til Rugsvea
 •   Lappland bru (over krysset, 39 m)
 Rena
 •  
215 Haugedalsveien til 26 Jordet i Trysil
 •  
Fv2182 Åsbygdsveien til Vivelstadsvea
 •  
Fv2155 Vestre Åbuveien fra Skjærodden til Nygarden (2,5 km)
 •  
Fv2155 Vestre Åbuveien fra Nygarden til Skjærodden

Elverum
 
Vest for Elverum

Trondheimsvegen

 •  
Fv2122 Torgerstuvegen fra   Rudstad stasjon til Rustad, og til Øksna
 •  
Fv2122 Torgerstuvegen fra Øksna til Rustad (5,8 km)
 •   Øksna bru (Øksna, 21 m)
 •   Svingen
 •  
Gamle Rv 3 Trondheimsvegen fra Svingen til   Elverum
 •   Bjørnholtet bru (over privat vei, 36,2 m)
 •   Grundset bru (over kommunal vei, 37 m)
 •   Søndre Grundset bru (over dalsøkk, 49,17 m)
  Uten navn fra Åkroken  (→  ) mot riksgrensen i Trysil, felles trasé til Tønset
  Motorvei (14 km), åpnet 30. juli 2020[7][9]

Løten
 •   Lundgård bru (over Chausseen, 19,17 m)
 •   Granerud bru (over skogsbilveg, 35 m)
 Ånestad
  arm gammel vei Chausseen mot Tønset
Arm gammel vei Chausseen mot Elverum
 •   Ommangsvollen overgangsbru (over krysset, 55,59 m)
  arm gammel vei Kongsvegen mot   Kolomoen
 Tønset
  Chausseen mot   Åker i Hamar
  arm gammel Rv 3/25 Chausseen mot Elverum
  Motortrafikkvei Tønset–Kolomoen (15 km)
 •   Ommangsvollen bru (Fura, 74 m)
Gamle Rv 3
 •  
Kv Gamle Grundsetveg til Grundset stasjon (persontrafikk nedlagt)
Elverum
Kv Krogata fra Elgstua 
Kv Jegerstien til Grindalsmoen
Gammel Rv 25 Uten navn fra Elverum (→  ) mot riksgrensen i Trysil
Terningen Arena / Terningmoen

Hamarvegen

Kv Jegerstien fra Grindalsmoen til Elgstua
 •   Bompenger innføres 1. januar 2021 på den gamle veien

Løten

Chausseen

 •  
Fv1808 Nordbygdvegen fra Ebru mot Fv1794 Skjeset i Hamar
 •   Ådalsbruk
Gammel Rv 25 Chausseen fra Ånestad til   Tønset
  Chausseen fra Ånestad   mot Elverum og Kolomoen
 •  
Fv1848 Østrovegen fra Myklegard til Fv1844 Oset

Kongsvegen

Løten
 •  
Fv1832 Magnhild Landheims veg fra Øvergard mot Fv1808 Rogstad
 •  
Fv1846 Østvangvegen fra Grindereng til Fv1844 Løten stasjon og mot Fv1848 Kolberg
 •  
Fv1844 Stasjonsvegen fra Venskrysset via Løten sentrum mot Olohusa
 •  
Fv1844 Kirkevegen fra Venskrysset mot   Løten kirke
 •  
Fv1828 Brennerivegen fra Hølingstad mot   Brenneriroa
 •  
Fv1838 Løkjavegen fra Vestby til Fv1844 Borg
 Ommangsvolden
 •  
Gammel Rv 3 Kongsvegen mot Elverum
Fv1900 Kongsvegen mot Formo i Stange
 Klevfoss
 •  
Fv1920 Brynsvegen fra Nordbryn mot Fv1838   Klevfos Industrimuseum, Ådalsbruk
Fv1920 Brynsvegen mot Fv1900 Fredset i Stange

Stange
 
Ved Romedal, nord for Åsvangvegen (fylkesvei 1914)

Uten navn

 •   ⇑ Klevfoss
 Romedal
 •  
Fv1900 Plogjons veg mot Ommangsvolden i Løten
Fv1900 Mågardvegen mot 222 Skogsrud
 Korsbakken
 •  
24 Vallsetvegen mot   i Sør-Odal
24 Romedalsvegen til 222 Stange
 •   Kalsveen bru (Fv24, 42 m)
 •   ⇓ Kalsveen
 Kolomoen
 •  
    Uten navn mot   i Hamar
 •   Kolomoen bru (over E6, 103 m)
 •  
    Uten navn mot   Jessheim i Ullensaker

ReferanserRediger

 1. ^ NRK. «- Flytt E6 til Østerdalen». NRK. Besøkt 1. mars 2016. 
 2. ^ Hedmark fylkeskommune (23.06.2014). «Saksprotokoll fra Fylkesrådet». Besøkt 22. juni 2015. 
 3. ^ «RV3 Østerdalen: Skyggenes dal». tungt.no. 7. april 2017. Besøkt 8. juli 2020. 
 4. ^ a b «Nå er det bekreftet: Nye rv.3/25 åpner tre måneder tidligere enn planlagt». www.ostlendingen.no (norsk). 4. februar 2020. Besøkt 26. juli 2020. 
 5. ^ Europaguide Raben&Sjögren 1964.
 6. ^ Cappelens bil- og turistkart, dobbeltblad 3-4 (1982)
 7. ^ a b Rv. 3 /rv. 25 Løten– Elverum
 8. ^ Endelig ny veg mellom Løten og Elverum
 9. ^ a b OPS-prosjektet i Løten og Elverum åpner tre måneder før planen

Eksterne lenkerRediger