Åpne hovedmenyen

Riksvei 3

vei i Hedmark og Sør-Trøndelag
Riksvei 3
Riksvei 3.svg
Strekning
Ulsberg, RennebuKolomoen, Stange
Riksvei 3
Riksveier Hedmark Sør-Trøndelag.svg
Data
Lengde291,3 km
Statusriksvei
Høyeste punkt733 moh
Tilstøtende riksveier
Stamvei E6.svg Riksvei 2.svg Riksvei 25.svg

Riksvei 3 (Rv3) er hovedveien gjennom Østerdalen og er riksvei. Den går mellom E6 ved Ulsberg i Rennebu kommune i Trøndelag fylke og E6 i Stange i Hedmark fylke, via Tynset og Elverum. Veiens lengde er 291,3 km, hvorav 277,8 km i Hedmark og 13,5 km i Sør-Trøndelag.

Om lag 90 % av tungtrafikken mellom Oslo og Trondheim går riksvei 3, og en størsteparten av personbiltrafikken mellom de to byene. Årsaken er at veien i forhold til E6 er ca. 42 km kortere, har bedre kurvatur, går gjennom færre tettsteder og har mindre bakker. Til forskjell fra E6 over Dovrefjell er Rv 3 aldri stengt på grunn av været om vinteren. Det har derfor vært foreslått å flytte E6 til Østerdalen (Rv 3).[1] Hedmark fylkeskommune kaller riksvei 3 for «Den grønne Snarvei».[2] Man har enda valgt å satse på E6 med bygge av motorvei Kolomoen–Moelv og motortrafikkvei Biri–Otta, tilsammen 190 km. På riksvei 3 bygges 15 km motorvei Løten-Elverum som fører veien utenfor byen Elverum og sparer 4 km avstand.

HistorikkRediger

I 1931-1965 gikk riksvei 80 Ulsberg – Tynset – Elverum – Kongsvinger.[3] 1965-1992 var denne veien riksvei 3. Strekningen mellom Løten og Ommangsvolden var riksvei 211.[4] I samband med europaveireformen 1992 ble veien Elverum – Kongsvinger riksvei 20, nå riksvei 2.

Motortrafikkveien Ommangsvolden-Kolomoen med Byroatunnelen i Løten og Stange ble åpnet i 1994. Utbyggingen av 7 km ny veistrekning mellom Skjærodden og Nygarden i Åmot med ny Åsta bru ble fullført i 2014.

Kommuner og knutepunkterRediger

  Trøndelag fylkeRediger

Rennebu

Uten navn

 •  
  Uten navn fra Ulsberg mot   Klettkrysset i Trondheim
  Uten navn mot   Oppdal
 •  
Fv6510 Uten navn fra Innset mot   Åsbakken (6,6 km)

  Hedmark fylkeRediger

Tynset

Kvikneveien

 •   Litjfossen bru (Orkla, 55 m)
 •   Litjfossen
 •  
Pv Bjørganveien til   Bjørgan, Bjørnsons fødested
 •   Ya bru (Ya, 39 m)
 •   Graneng bru (Orkla, 28 m)
 •   Eidsfossen
 •   Estensmo bru (Orkla, 49 m)
 •   Vektplassen
 •   Nesodden
 •   Kvikneskogen, veiens høyeste punkt, 733 moh.
 •   Tunna bru (Tunna, 31 m)
 •  
Fv2246 Lonåsen fra Tunna bru til Lonåsen (1,4 km)
 •  
Fv2248 Utbyveien fra Tunndalen til 30 Tynset bru
 •  
30 Nebyveien fra Motrøa til 30 Tynset sentrum

Nord-Østerdalsveien

 •   Mælen bru (Tunna, 49 m)
 •  
Fv2244 Savalveien fra Fåset til Savalen (12,5 km)
 •  
Fv2232 Strømmen fra Rundmoen til Berget i Alvdal (5,1 km)
 •  
Fv2252 Bruveien fra Finkhue til Fv2222 Auma (0,7 km)

Alvdal
 
Rv3 gjennom Alvdal
 
Storelgen i Stor-Elvdal

Nord-Østerdalsveien

 •  
Fv2232 Strømmen fra Berget til Auma
 • Kontrollplass Bergerønningen
 •  
29 Folldalsvegen fra Steimoen til   Hjerkinn i Dovre
Alvdal
Fv2236 Krokmogjelen fra   Aukrustsenteret, Grimshaugen til Fv2228 Moan (0,9 km)
 • Arm til Alvdal stasjon (0,5 km)
Steigjelen
 •  
Fv2222 Brannvålsveien via 30 i Tynset mot 26 Tolga stasjon i Tolga

Steia

 •  
Fv2226 Sjulhusjordet fra Sørhus via   Sjulhusbrua til Fv2228 Baugen (1,6 km)
 •  
Fv2228 Kvebergsveien fra Kveberg mot 29 Gjelta (14,3 km)
 •  
Privat vei fra Barkald til   Jutulhogget (0,6 km)

Rendalen

Nord-Østerdalsveien

 •   Østlund
 •  
Fv2216 Hanestadveien fra Tyritun mot 30 Øvre Rendal kirke (17,0 km)
 •  
Fv2216 Hanestadveien fra Tyritun til   Hanestad stasjon (0,4 km)
 •  
Fv2200 Opphussæterveien fra Rønningen til 30 Koppang i Stor-Elvdal

Stor-Elvdal
 
Gjennom Trønnes
 
Forbi Stai
 
Gjennom Imsroa

Storelvdalsveien

 •  
219 Atndalen fra Atnosen mot 27 Enden
 •  
219 Atnosveien fra Atnosen mot Atna
 •   Bjøråa
 •   Garbekkegga
 •  
30 Koppangveien fra Sundfloen via Koppang mot   Støren i Midtre Gauldal (258 km)
 •   Trya bru (Trya, 24 m)
 •  
Fv2188 Østsida fra Stai bru mot 30 Koppang
 •   Søndre Imsa bru (Imsa, 57 m)
 •  
Sv Birkebeinervegen fra Messelt til Saubua
 •  
Pv Birkebeinervegen   til kommunegrensen ved Nyskolla → 229 Storåsen i Ringsaker
 •  
Fv2188 Anne Evenstads vei fra Evenstad bru mot 215 i Åmot
 •  
Fv2198 Opphussundet fra Opphus via Opphus stasjon til Fv2188 (0,6 km)
 •  
Fv2206 Steinvikveien fra Steinvik mot Fv2188 Nordvang i Åmot, og til Sætre
 •  
Fv2206 Steinvikveien fra Sætre til Fv2188 Nordvang i Åmot

Åmot

Trondheimsveien

 •   Ørbekken
Rena
 Lappland
 •  
Kv Koppangveien til Granlund
 •  
Kv Lapplandsveien til Rugsvea
 •   Lappland bru (over krysset, 39 m)
 Rena
 •  
215 Haugedalsveien til 26 Jordet i Trysil
 •  
Fv2182 Åsbygdsveien til Vivelstadsvea
 • Arm gammel Rv3 fra Skjærodden til Nygarden
 •   Åsta bru, gammel strekning (Åsta, 36 m)
 •   Løkkebakkbrua (over ny Rv3, 45 m)

Vestre Åbuveien

 • Hovedstrekningen ved Nygarden
 • Gammel Rv3 fra Nygarden til Skjærodden

Elverum
 
Vest for Elverum

Trondheimsvegen

 •  
Fv2122 Torgerstuvegen fra   Rudstad stasjon til Rustad, og til Øksna
 •  
Fv2122 Torgerstuvegen fra Øksna til Rustad (5,8 km)
 •   Øksna bru (Øksna, 21 m)
 •   Svingen
 •  
Kv Gamle Grundsetveg til Grundset stasjon (persontrafikk nedlagt)
  
 • Motorvei (15 km) og motortrafikkvei (10 km) fra Grundset til Ommangsvolden bygges, åpnes høsten 2020[5][6]
Elverum
Kv Krogata fra Elgstua 
Kv Jegerstien til Grindalsmoen
  Uten navn fra Elverum (→  ) mot riksgrensen i Trysil, felles trasé til Ånestad (Rv 3 svinger i krysset)
Terningen Arena / Terningmoen

Hamarvegen

Kv Jegerstien fra Grindalsmoen til Elgstua

Løten

Chausseen

 •  
Fv1808 Nordbygdvegen fra Ebru mot Fv1794 Skjeset i Hamar
 •   Ådalsbruk
 •  
Fv1848 Østrovegen fra Myklegard til Fv1844 Oset
 •  
  Chausseen fra Ånestad til 222 Hamar (Rv 3 svinger i krysset)

Kongsvegen

Løten
 •  
Fv1832 Magnhild Landheims veg fra Øvergard mot Fv1808 Rogstad
 •  
Fv1846 Østvangvegen fra Grindereng til Fv1844 Løten stasjon og mot Fv1848 Kolberg
 •  
Fv1844 Stasjonsvegen fra Venskrysset via Løten sentrum mot Olohusa
 •  
Fv1844 Kirkevegen fra Venskrysset mot   Løten kirke
 •  
Fv1828 Brennerivegen fra Hølingstad mot   Brenneriroa
 •  
Fv1838 Løkjavegen fra Vestby til Fv1844 Borg
 •  
Fv1900 Kongsvegen fra Ommangsvolden mot Formo i Stange
  
 • Endepunkt motortrafikkvei under bygging
  Motortrafikkvei Ommangsvolden-Kolomoen (12 km)
 Klevfoss
 •  
Fv1920 Brynsvegen fra Nordbryn mot Fv1838   Klevfos Industrimuseum, Ådalsbruk
Fv1920 Brynsvegen mot Fv1900 Fredset i Stange

Stange
 
Ved Romedal, nord for Åsvangvegen (fylkesvei 1914)

Uten navn

 •  ⇑ Klevfoss
 Romedal
 •  
Fv1900 Plogjons veg mot Ommangsvolden i Løten
Fv1900 Mågardvegen mot 222 Skogsrud
 Korsbakken
 •  
24 Vallsetvegen mot   i Sør-Odal
24 Romedalsvegen til 222 Stange
 •   Kalsveen bru (Fv24, 42 m)
 •  ⇓ Kalsveen
 Kolomoen
 •  
    Uten navn mot   i Hamar
 •   Kolomoen bru (over E6, 103 m)
 •  
    Uten navn mot   Jessheim i Ullensaker

FremtidRediger

Løten-ElverumRediger

Det bygges 15 km firefelts motorvei mellom Tønset i Løten (1 km vest for Brenneriroa) og Åkroken i Elverum (2 km nordvest for brua i Elverum). Dessuten 3 km ny riksveg 3 på strekningen Ommangsvollen – Tønset, og 6 km ny riksvei 3 på strekningen Åkroken – Grundset (nord for Elverum), og også 1,6 km ny firefelts riksvei 25 fra kryss med riksveg 3 ved Åkroken til Basthjørnet (Elverum). Det kommer til å spare 4 km avstand og 8 minutter kjøretid.

Prosjektet omfatter utbygging av om lag 16,5 km firefelts veg og 9,5 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt gjennom kommunene Elverum og Løten. Den nye vegen legges utenom tettstedene Elverum, Løten og Brenneriroa. Prosjektet gir bedre framkommelighet og trafikksikkerhet, bedre bomiljø langs dagens veg og et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Hamar og Elverum. Prosjektet er anslått å koste om lag 3,2 milliarder kroner, og forutsettes finansiert ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering. Byggestart var 5 juni 2018.[5][7][6]

Elverum
  
 • Motorvei og motortrafikkvei fra Grundset til Ommangsvolden bygges, ferdig i 2020
 • "Gammel rv 3"
  Motortrafikkvei Grundset-Åkroken (6 km)
  Motorvei Åkroken-Tønset (16 km)

Løten
  Motortrafikkvei Tønset-Ommangsvolden (3 km)
 •    
 • Ommangsvolden. Endepunkt motortrafikkvei under bygging

ReferanserRediger

 1. ^ NRK. «- Flytt E6 til Østerdalen». NRK. Besøkt 1. mars 2016. 
 2. ^ Hedmark fylkeskommune (23.06.2014). «Saksprotokoll fra Fylkesrådet». Besøkt 22. juni 2015. 
 3. ^ Europaguide Raben&Sjögren 1964.
 4. ^ Cappelens bil- og turistkart, dobbeltblad 3-4 (1982)
 5. ^ a b Rv. 3 /rv. 25 Løten– Elverum
 6. ^ a b Nå blir det ny riksveg
 7. ^ Endelig ny veg mellom Løten og Elverum

Eksterne lenkerRediger