Klettkrysset

Veiknutepunkt sør for Trondheim

Klettkrysset er et veiknutepunkt sør for Trondheim, i nærheten av tettstedet KlettLeinstrand i Trondheim kommune, der de norske riksveiene E39 og E6 møtes. E39 begynner her. Mot nord har krysset avkjøring til fylkesvei 707 mot Byneset og Flakk. Krysset gjennomgikk fra 2015 til 2018 en stor ombygging, fra rundkjøring i ett plan til kombinert toplan-/motorveikryss og plankryss med rundkjøringer, i forbindelse med byggingen av ny E6 fra Melhus til Trondheim.[1][2]

Klettkrysset
Typeveikryss, rundkjøring
Kart
Klettkrysset
63°19′29″N 10°18′26″Ø
Den gamle rundkjøringa på Klett sett mot øst, i retning Trondheim (2007). I høyre kant vises filterfeltet.

Historie

rediger
 
Landskapet omkring Klettkrysset i endring under E6-utbyggingen (2016). Den gamle rundkjøringa til venstre i bildet. Til høyre vises traseen for ny E6.
 
Et av alternativene som ble vurdert for ny kryssløsning mellom E39 og Fv 707, men der det i stedet ble bygd rundkjøring for å spare penger. I ettermiddagsrushet dannet det seg av og til kø ut på E6.[3]

Det første Klettkrysset var lokalisert i Klett sentrum, opprinnelig som et kryss mellom E6 og daværende riksvei 65 (nå E39). E6-trafikken passerte tettstedet i 80 kilometer i timen, uten tilrettelegging for skolebarn og forgjengere. Sanitetskvinnene fra Leinstrand fikk senere satt ned hastigheten til 50 km/t[4]. Det første krysset eksisterer fortsatt, i dag som et kryss mellom fylkesvei 707 mot Flakk og fylkesvei 900 Heimdalsveien til Heimdal. Det ble i 2014 ombygd til rundkjøring som en del av prosjektet med gang- og sykkelveg langs Heimdalsveien.[5]

I 1988 ble det bygget en stor rundkjøring 300 meter sør for det opprinnelige Klettkrysset i Klett sentrum, som i lang tid hadde vært en flaskehals for trafikken inn og ut av Trondheim. Da ny rundkjøring var på plass ble samtidig europaveiene lagt i ny trase utenom tettstedet, og trafikkavviklingen i området ble betydelig modernisert og forbedret. Det nye krysset ble raskt kjent som rundkjøringa på Klett, og var lett å legge merke til fordi E6 her gjorde en markant 90 graders kursendring[6]. Rundkjøringa hadde en indre diameter på 24 meter.[7] På 90-tallet ble det bygget et filterfelt for trafikk fra sør (Melhus, Oslo) mot Trondheim. Dette gjorde at trafikken slapp å være innom selve rundkjøringa, og lettet spesielt trafikkavviklingen i morgenrushet.

I 2007 var bildet et annet, ifølge Statens vegvesen, der en kombinasjon av to-felts vei med sterk stigning, tett trafikk og liten kapasitet i krysset sørget for store problemer med framkommeligheten og forholdsvis mange ulykker. Daglig er 18 600 biler innom selve rundkjøringa, i tillegg til 5500 biler fra sør på vei mot Trondheim som kjører filterfeltet. E6 øst for krysset trafikkeres daglig av ca. 30 000 biler.[8]

Rundkjøringa ble etter hvert også et av de mest ulykkesutsatte veiområdene i Trondheimsregionen, og Statens vegvesen la planer om å fjerne rundkjøringa og bygge nye toplanskryss i forbindelse med utvidelse av E6 til motorvei på strekningen Jagtøyen–Tonstad.[9] Imidlertid ble løsningen med planfri kryssing mellom alle veiene i området forkastet under planprosessen av kostnadsmessige årsaker, og en løsning der E6-trafikken fikk flyte fritt, men med plankryss mellom de tilstøtene veiene ble til slutt valgt.[6]

Byggingen av ny E6 ble igangsatt i 2015, og medførte en periode med betydelig byggeaktivitet og trafikkomlegginger i Klett-området. For å stbilisere kvikkleira i området ble en blanding av kalk og sement presset ned i grunnen og blandet med kvikkleira. Til sammen ble det boret 44 000 hull, hver inntil 25 meter dype og 60 cm i diameter, slik at det til sammen ble 900 kilometer med borehull.[10][11] Det siste året rundkjøringa var i bruk ble avkjøringen til E39 mot Orkanger stengt, og lagt til en midlertidig rundkjøring nord for krysset. Den opprinnelige rundkjøringen var fra da i bruk med tre avkjøringer, som et kryss mellom E6 og fylkesvei 707. Torsdag 22. mars 2018 ble trafikken i området på ny lagt om, denne gang til utsiden av rundkjøringa, og den gamle rundkjøringa på Klett var historie.[12]

Det nye Klettkrysset og E6 Trondheim–Melhus ble tatt i bruk i november–desember 2018.[13][14] Det viste seg at krysset var underdimensjonert slik at det dannet seg kø på E6, i 100-sonen, for trafikk som skulle svinge av til E39 i ettermiddagsrushet, og særlig fredag ettermiddag.[15] Krysset ble deretter bygd om på nytt slik at det ble to felt gjennom krysset i retning E39 og et eget filterfelt utenom rundkjøringa for trafikk til FV707. Det ble også satt opp skilt: «Ved kø bruk begge feltene». Det ombygde krysset ble åpnet 20. oktober 2022.[16]

Referanser

rediger
 1. ^ Hageskal, Audun (23. november 2015). «Slik blir det nye Klettkrysset». adressa.no. Besøkt 28. mars 2018. 
 2. ^ «E6 Trondheim–Melhus Miljøpakken | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 28. mars 2018. 
 3. ^ https://www.adressa.no/meninger/ordetfritt/2019/06/18/Ny-rundkj%C3%B8ring-p%C3%A5-Klett.-Historien-om-en-varslet-k%C3%B8-19286260.ece
 4. ^ «Glimt fra gamle Trondheims periferi». adressa. 13. desember 2014. Besøkt 28. mars 2018. 
 5. ^ «Fv. 900 Heimdalsvegen gang- og sykkelveg». Statens vegvesen. Arkivert fra originalen 6. november 2014. 
 6. ^ a b «Vurdering av kryssløsninger på Klett» (PDF). NTNU. 
 7. ^ Statens vegvesen, arkivert i OTRS. «E-post». Statens vegvesen. Besøkt 20. januar 2008. 
 8. ^ «Frykter aller mest å kjøre på fotgjengere», Trønderbladet 11. januar 2013
 9. ^ «Nytt klettkryss». Statens vegvesen. Arkivert fra originalen 23. februar 2012. Besøkt 16. januar 2007. «I Klettområdet bygges 2 nye toplanskryss der E6, E39 og Rv707 møtes. 2-planskrysset mellom E39 og Rv707 er utredet i 2 alternativ; ett der Rv707 legges over E39 (krysstype G) og ett der Rv707 legges under E39 (krysstype H). Flere varianter av samme krysstype vurderes for de 3 alternative E6-veglinjene. Krysstype G og H er utredet.» 
 10. ^ Aktuelt fra NGI | Rushtidstrafikk på sikker grunn i Trondheim Arkivert 6. oktober 2022 hos Wayback Machine.. NGI. Besøkt 8. februar 2021.
 11. ^ Bygger vei på kvikkleire. Miljøpakken. Besøkt 8. februar 2021.
 12. ^ «Stor omlegging av trafikken på Klett». adressa. 21. mars 2018. Besøkt 28. mars 2018. 
 13. ^ «Åpner firefelts E6 mellom Trondheim og Melhus før jul». Bydelsnytt.no. 13. desember 2018. Besøkt 20. desember 2018. 
 14. ^ Fridén, Tone (4. november 2018). «Nytt kjøremønster på E6 mellom Klett og Tiller». adressa.no. Besøkt 20. desember 2018. 
 15. ^ «Køene kan bli værende i over ti år : Kaos på nye E6». Adresseavisen. 11. juni 2019. s. 10. 
 16. ^ «Åpner ombygget Klettkryss torsdag». Adresseavisen. 18. oktober 2022. s. 11. 

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata