Heimdal (tettsted)

Se også Heimdal (bydel) om den administrative bydelen og Heimdall for Odins sønn

Heimdal er et strøk i bydelen Heimdal i Trondheim; rundt 11 kilometer sør for Trondheim sentrum. Heimdal vokste frem som stasjonsby etter at Dovrebanen ble åpnet, og var kommunesenter for de tidligere herredene Tiller og Leinstrand. Kommunegrensa fulgte jernbanelinja tvers igjennom Heimdal. Stasjonsbyen var tidligere eget tettsted, men har blitt det av tettstedet Trondheim.[1]

Rema-senteret på Heimdal, oktober 2001
Noen bygninger langs Ringvålveien i Heimdal sentrum (2013)

I 1935 ble det anlagt en flyplass på Heimdalsmyrene. Arbeidet stoppet opp i 1940.[2]

1980-tallet ble Tillerbyen (opprinnelig kalt Heimdalsbyen), to kilometer fra Heimdal sentrum, planlagt som et avlastningssentrum for Midtbyen i Trondheim. Det er derfor anlagt flere store boligfelter, skoler, kjøpesentra og andre virksomheter i Tillerbyen, som er skilt fra Heimdal sentrum av den sterkt trafikkerte E6.

Heimdal har beholdt sine sentrumsfunksjoner. Flere store virksomheter har sine hovedkontorer her. Heimdal stasjon, som nå er ubetjent, er stoppested for lokaltog på Trønderbanen, med forbindelser til Værnes og Steinkjer. Heimdal er endestasjon for «Nabotåget» til Östersund, og stoppested for Dovrebanen til Oslo. Stasjonen er også et viktig knutepunkt for busstrafikken mot sør og vest.

Dagens døveskole i Trondheim ligger i Heimdal. Skolen bærer navnet A.C. Møller skole og er en del av Møller kompetansesenter.

På Heggstadmoen er det funnet plass til flere bedrifter, bl.a Tine meierier, Coca-Cola, Fretex. I tillegg har Trondheim Renholdsverk et stort sorteringsanlegg for avfall her.

Avfall som ikke kan materialgjenvinnes blir sendt til Statkraft Varme i Tillerbyen, som forsyner store deler av Trondheim med fjernvarme.

Heimdal har som den eneste av Trondheims bydeler sin egen vennskapsby, nemlig Keren i Eritrea.

ReferanserRediger

  1. ^ «Tettsteders befolkning og areal». Statistisk sentralbyrå. 6. oktober 2020. Besøkt 24. desember 2020. 
  2. ^ «Flyplass på Heimdalsmyrene». luftfartshistorie.no. Besøkt 9. september 2010. [død lenke]

GalleriRediger