Midtbyen

område i Midtbyen (bydel) i Trondheim

Midtbyen er et strøk i Trondheim. Bydelen avgrenses av Nidelva mot øst, sør og sørvest, Ila og Skansen mot vest og Kanalen mot nord. Midtbyen er den opprinnelige og sentrale delen av Trondheim.

Midtbyen avgrenses av Nidelva mot øst, sør og sørvest og Ila og Skansen mot vest. Kanalen mellom Midtbyen og Brattøra er grense mot nord.

Viktige gater i Midtbyen er:

Litteratur rediger