Klett (norønt av klettar av klettr.som betyr fjellknatt) er et av distriktene i bydelen Heimdal i Trondheim kommune, og ligger i området kalt Leinstrand sør for Leinstrand kirke. Distriktet grenser mot Heimdal og Tiller i nord/øst og Byneset i nord/vest og Melhus i sør/vest. I selve Klett sentrum bor det ca. 200 personer, men områdene rundt består stort sett av jordbruksareal.

Klett mot øst.JPG

HistorieRediger

 
Esso Klett, før omleggingen av E6.

Stedet har fått navn fra gården Klett som på 1500-tallet tilhørte Elgeseter kloster og som i 1647 var krongods. Fra 1600-årene tilhørte gården Caspar C. Schøller. Den ble solgt til bondeselveie i 1733. I 1830 ble den delt i flere bruk.

Til gården hørte husmannsplassene Kletteleira og Kletterøa.

Bruk under andre verdenskrig og etterpåRediger

Under den andre verdenskrig ble mye av jordene på Klett ødelagt da tyskerne bygde den store militærleiren Nypan leir

Etter krigen er området blitt benyttet dels til militære formål dels til industritomter.

I «sentrum» finner vi en større bensinstasjon, dagligvarebutikk og frisør, samt Felleskjøpet.

Tidligere gikk E6 gjennom Klett sentrum, men ble flyttet til ny trasé i 1988.

Sør for sentrum ligger Klettkrysset hvor E39 og E6 møtes. Leinstrand Idrettslag har også sin hovedarena på Klett, der fotball og skøyter er det viktigste. I umiddelbar nærhet til idrettsplassen finner vi Leinstrand samfunnshus.

LitteraturRediger