Nypan leir

Nypan leir er en tidligere militærleir 1 km nord for tettstedet Klett i Trondheim kommune.

Leirområdet ble under andre verdenskrig benyttet av tyskerne, men ble senere tatt over av Forsvaret. De siste årene ble leiren benyttet til militærauksjoner, der forsvaret auksjonerte bort gammelt militært utsyr. Siste auksjon fant sted våren 2003. Leiren ble etter det overtatt av et eiendomsfirma,[1] og området ble regulert for utbygging av boliger. Arbeidet med å rive leiren startet høsten 2006, og byggearbeidet tok til våren 2007. Boligområdet er i dag inndelt i gatene Ole Nypans vei og Arsenalveien.

ReferanserRediger