Europavei 6 (Trøndelag)

Europavei 6 i Trøndelag går mellom fylkesgrensen mot Nordland ved Nordlandsporten i Namsskogan, og grensen mot Oppland ved Svone sør for Kongsvoll i Oppdal.

Europavei 6 (Trøndelag)
Strekning
fylkesgrensen ved Nordlandsporten, Namsskogan
– fylkesgrensen ved Kongsvoll, Oppdal
Data
Lengde186,5 km
- motorvei8 km
- motortrafikkvei76,1 km
Statusriksvei
Kvalitetmotortrafikkvei Levanger–Branes 5,8 km
motortrafikkvei Skogn-Gullberget 13,1 km
motortrafikkvei Hell–Tiller 36 km
motortrafikkvei Sorgenfri–Sluppen 0,8 km

motorvei Tiller–Jaktøyen 9 km
motortrafikkvei Jaktøyen–Skjerdingstad 6,8 km
motortrafikkvei Håggån–Liøya 7,1 km

motortrafikkvei Korporalsbrua–Vindåsliene 6,5 km
Tilstøtende riksveier
Restriksjoner
BomstasjonerHommelvik, Malvik
Leistad, Malvik
Ranheim, Trondheim
Miljøpakke Trondheim

Standard rediger

Foruten motortrafikkveiene har følgende strekninger en fartsgrense på 90 km/t:

Kilde:[1]

Tunneler og bruer rediger

De lengste tunnelene er:

(Forbordsfjelltunnelen på 6,1 km er under bygging)

De lengste bruene er:

Trafikkmengde rediger

 • Brekkvasselv, Namsskogan: 1560
 • Nødalsbrua, Steinkjer: 2000
 • Røra, Inderøy: 10520
 • Hotran bru, Levanger: 8180
 • Stavsjøfjelltunnelen, Malvik: 19260
 • Tunga–Moholt, Trondheim: 42500
 • Elgtråkket, Trondheim: 27210
 • Melhus, Melhus: 13150
 • Håggåtunnelen, Midtre Gauldal: 7610
 • Stavå bru, Rennebu: 5220
 • Drivstua, Oppdal: 2000

Tall fra 2019. Kilde:[1]

Historikk rediger

Dagens europavei 6 hadde opprinnelig betegnelsen riksvei 50. Veien ble opprettet 1. juni 1965, da den ble forlenget fra grensen mot Sverige ved Svinesund til Stjørdalshalsen i Trøndelag.

Gjennom Oppdal ble 3,5 km av E6 i 2015 lagt delvis utenom sentrum. Traséen ligger nær Dovrebanen. Det ble anlagt tre rundkjøringer og underganger for gående og syklende. Arbeidet begynte i 2013 til kostnader på 345 millioner kroner.[2] 19. oktober 2015 ble den nye traséen åpnet.[3]

Statens vegvesen åpnet 6,5 km ny motortrafikkvei gjennom Soknedal og til Korporalsbrua 8. juli 2020.[4] Den 27. juni 2022 åpnet 7 km firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t Kvål–Melhus sentrum.[5][6]

Prosjekter rediger

Nye Veier driver et større planleggingsarbeid og utbygging av E6 til motorvei og motortrafikkvei på strekningen fra Ulsberg i syd til Åsen i nord. Totalt dreier det seg om rundt 106 kilometer ny vei. Det meste skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Følgende strekninger planlegges eller bygges ut per 2022:

 • Ulsberg–Vindåsliene (25 km). Byggeperiode 2020–2023.[7] Strekningen kan bli utvidet ytterligere 5 kilometer sydover, til Nedgård. Dette må godkjennes politisk.[8] Strekningen får i hovedsak fire felt og motorveistandard.
 • Korporalsbrua–Gyllan (16 km), mulig byggeperiode 2023–2027. Bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t.[9]
 • Gyllan–Kvål (15 km), planlagt byggeperiode 2022–2026. Bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t.[10]
 • Ranheim–Værnes (23 km), planlagt byggeperiode 2020–2025, men er utsatt med to år. Bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t.[11]
 • Kvithammer–Åsen (19 km), under utbygging med byggeperiode 2021–2027. Bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t.[12][13] Strekningen vil ha fem tunneler: Forbordsfjelltunnelen, Høghåmmårtunnelem, Ramshåmmårtunnelen, Grubbåstunnelen og Åstunnelen.[14]

I 2021 oppdaget vegvesenet sprekker i betongen på Stavåbrua mellom Ulsberg og Berkåk. Stavåbrua ble oppført av den tyske okkupasjonsmakten i 1942. For å redusere belastningen på broen var den åpen i bare en retning om gangen. En midlertidig bro ble satt opp vinteren 2021/2022 og skal fungere inntil E6 er lagt i ny trase.[15]

Kommuner og knutepunkter rediger

  Trøndelag fylke rediger

Namsskogan

Kleist Geddes vei

Namsskogan sentrum
 •  
Fv7028 Finnvolldalsveien fra Namsskogan til 773 Finnvollan (6,9 km)

Namsskoganveien

 •  
  Namsskogan stasjon
 •   Namsskogan
 •  
773 Finnvolldalsveien fra Brekkvasselv mot Fv7016 Fv7024 Røyrvik
 •   Brekkvasselvbrua (Brekkvasselva, 36 m)
 •   Brekkvasselvoveregangen (over kommunal vei, 21 m)
 •   Brekkvasselv
 •   Tromselvbrua (Stortromselva, 34 m)
 •   Tunnsjøelv
 •   Tunnsjøelvbrua (Tunnsjøelva, 73 m)

Grong
 
E 6 ved Grong i Namdalen

Namsenvegen

  Utbedring bygges Grøndalselv–Fjerdingen (11 km), klar våren 2024[16][17]
 •  
764 Lassemovegen fra Grøndalselv til Lassemoen stasjon
Grøndalsvegen til Fv7026 Skorovatn
 •  
Fv7038 Aunvegen fra Aunfoss til Aunet (1,5 km)
 •  
Kv Stasjonsvegen fra Harran til   Harran stasjon
 •   Urstadlia
 •   Aurstadbrua (over dalsøkk, 52 m)
 •  
775 Gartlandsvegen fra Gartland mot 17 Høylandet
 •  
Fv7036 Elstadvegen fra Gartland til Elstad bru (1,5 km)
 •  
Fv7030 Medjåvegen fra Medjå bru ved Grong til 74 Formofoss (10,0 km)

Heiavegen

 •   Grong
 •  
760 Laksvegen fra Tinghaugen mot 17 i Overhalla
 •  
Fv7040 Sørsivegen fra Langnes mot 17 Lauvhammer i Namsos
 •   Langnes
 •   Møllåbrua (Mølnåa, 34 m)
 •   Bjørgelvbrua (Bjørgåa, 38 m)
 •   Skiftesbekken
 •  
74 Sanddøldalsvegen fra Formofoss mot riksgrensen i Lierne      (Sverige)
 •   Rødhyllabrua (Raudhylla, 56 m)

Snåsa

Heiavegen

 •   Koltjønna
 •   Kjennerås bru (Tjenneråsbekken, 53 m)
 •   Korsvollan
 •  
Fv7008 Åsmulvegen fra Surdalen til 763 Leira bru (5,3 km)
 •  
763 Snåsavegen fra Vegset mot Nordsidleiret i Steinkjer

Nordsivegen

    Langnesbergatunnelen (1250 m) planlegges, for rassikring (midlertidig sikring ble gjort i 2023)[18]
 •   Heimsjøen

Steinkjer

Kvamsvegen

 •   Braseth
 •  
Kv Kvamskjerkvegen til   Kvam kirke (90 m)
 •  
Kv Krikanvegen til Kvamsåstrappa (0,3 km)
 •  
Kvam idrettspark
 •  
Fv6994 Kvamsvegen fra Veines mot Ho og mot Fv6996 Hatlinghus
 •  
Fv6994 Guinvegen fra Ho til Fv6996 Hatlinghus og mot Veines
 •  
Fv6978 Dalsvegen fra Sem til Fv6976 Sunnan (5,1 km)
 •  
Kv Føllingvegen fra Bakkan til   Følling kirke (0,3 km)
 •  
Fv6992 Røseggvegen fra Følling til 17 Haltug
 •   Lømsen
 •  
17 Namsosvegen fra Asp via Namsos mot   Holm–Vennesund i Bindal  i Bodø
  Bedre vei planlegges Asp–Selli (3 km).[19]
 •   Rungstad
 •  
 Selli
bare fra/mot nord
 •  
Kv Eggevegen til 763 Tingvoll
 •   Sellibrua (over krysset, 30 m)
 •   Lundselvabrua (Lundelva, 31 m)
 •  
Fv6982 Sør-Beitstadvegen fra Egge til 17 Østvik bru
Steinkjer
 •  
Bogavegen via Bogatangen til Fv6982 Lund
 •  
763 Bogavegen fra Nordsidleiret mot Vegset i Snåsa
 •  
Strandvegen mot 762   Steinkjer stasjon og til Elvehamna
 •  
Sjøfartsgata til Sørsidleiret
 •  
Sneppen gangfelt
 •  
762 arm Fjordgata fra Sørsidleiret mot hovedtrasé, Sannan

Steinkjervegen

 •  
762 Uten navn fra Figga til Fv6966 Støa
  Smal firefeltsvei uten kryss i plan, Steinkjer–Vist (7 km)
 •  
 Sørlia
 •   Sørlibrua ramper (til Sørlia overgangsbru, 153 m, bare mot sør)
 •   Sørlia overgangsbru (over krysset, 34 m)
 •  
Fv6956 Kringlavegen fra Sørlia til Fv6954 Tuv (3,6 km)
 •   Sørlia
 •   Frøset
 •   Lenn
 •  
 Vist
 •  
761 Sandvollanvegen fra Vist mot 755 Straumen i Inderøy
  Midtdeler og forbikjøringsfelt Vist-Mære, 4 km, bygget 2014.
 •  
Fv6958 Lånklia fra Vonheim til Fv6952 Bjørkreipa
  Ny eller forbedret vei planlegges Steinkjer–Åsen.[20]
Mære
 •  
Fv6954 Mæresvegen fra Mære mot Fv6944 Korsen i Inderøy
Tuvbakken mot 759 Moen
Sparbu
 •  
Fv6950 Rognvegen fra Sparbu til 759 Veimo
 •  
Fv6948 Lorvikvegen fra Sparbu mot   Ramberg (10,6 km)
 •   Sparbu
 •  
Fv6948 Lorvikvegen fra Ramberg mot Sparbu

Inderøy

Røravegen

 •  
Fv6932 Grandmarka fra Røskje til 755 Loråsmarka (4,1 km)
 •  
755 Inderøyvegen fra Røra mot 715 i Indre Fosen
Røra
 •  
Kv Stasjonsvegen mot   Røra stasjon
 •  
Fv6930 Hyllavegen fra Koa til 755 Sund (6,6 km)

Verdal

Uten navn

 •   Koa
 •   Fleskhus viadukt (over dalsøkk, 127 m)
 •  
Fv6916 Sjøbygdvegen fra Fleskhus til 72 757 Stiklestad Alle, Ørmelen
Verdalsøra
 •  
 Ørmelen
 •  
757 Hamnevegen fra Verdalsøra til Verdal havn og mot Fv6900 Vollen
 •  
72 Jamtlandsvegen fra Bergsgrav holdeplass mot riksgrensen →       (Sverige)
 •  
Fv6882 Rindsemvegen fra Rindsem til Fv6878 Skogset i Levanger

Levanger

Mulelia

 •  
Fv6886 Salthammervegen fra Rinnleiret til Fv6884 Høgskott
 •  
Fv6888 Åsaunvegen fra Marienborg mot 774 Røstadlia (4,8 km)
 •  
774 Sætersmyra fra Mule mot   Levanger ferjekai → Ytterøy
Fv6884 Hojemsvegen mot Kolberg
  LevangerBranes (5,4 km)

Uten navn

 •   Flatåsen
 •  
 Hegle   (4,4 m)
 •  
Fv6878 Okkenhaugvegen til 774 Levanger og til Buran
 •   Branes
 •  
 Branes
 •  
Fv6874 Uten navn til 774 Levanger sentrum
 •  
Fv6874 Tømtevegen til Fv6880 Kjerksvegrinda
  Branes
 •  
Fv6872 Gilstadlia fra Nossum til 754 Stavlo
 •  
Fv6866 Alstadhaugveien fra Gråmyra mot Fv6874 Levanger sentrum
Fv6866 Storeshøgda mot 754 Småland
  SkognGullberget (13,2 km)
 •  
 Skogn
ikke mot sør
 •  
Fv6818 Sjøvegen fra Skogn mot 753 Juberg i Frosta
 •  
754 Uten navn fra Skogn til Fv6868 Markabygda
 •   Hotran
 •  
 Hotran
kun fra sør / mot nord
 •  
Fv6818 arm Sjøvegen 
 •   Hotran bru (Hotterelva, 176 m)
 •  
 
Arm (ca. 200 m), bare fra nord / mot sør
 •  
Fv6858 Brokstien mot Fv6856 Kjølstad
 •  
Fv6818 Sjøvegen fra Hotran mot 753 Juberg i Frosta
 •   Holte viadukt (over dalsøkk, 128 m)
 •  
 Ronglan
 •  
Fv6856 Eknesvegen fra Dalheim 
 •   Nesmarka
 •   Nesvatnet
 •   Hammermarka bru (over dalsøkk, 69 m)
 •  
 Gullberget
 •  
Fv6854 Gamle E6 fra Gullberget 
  Gullberget

Breivegen

 •   Fossing bru (Fossingelva, 21 m)
Åsen
 •  
Fv6852 Mossingvegen fra Åsen til 754 Langås
 •  
Kv Stasjonsvegen til   Åsen stasjon
 •  
753 Frostavegen fra Åsen mot Fv6830 Mostad i Frosta
    Ny motorvei under bygging Åsen–Kvithammar (19 km), oppstart 2022, klar 2027.   [21]
 •   Grubåsen

Vuddudalen

 •  
Fv6844 Vollavegen fra Vordal til Fv6846 Voll (2,5 km)

Stjørdal

Riksvegen

 •  
Langstein stasjon
 •  
Fv6816 Langsteinvegen fra Langstein mot 752 Okkelberg (13,6 km)
 •  
 Tildra
 •  
Fv6814 ringvei Fløanvegen fra Tildra  (6,7 km)
 •  
Fv6814 ringvei Alstadvegen fra Nygård til Tildra
 •  
Fv6812 Skatvalsvegen fra Skatval mot Vollsdalen
 •  
Fv6808 Holvegen fra Voll til Fv6806 Mæla (3,7 km)
 •  
Fv6812 Valstadvegen fra Vollsdalen mot Skatval
 •   Vollan
 •  
 Kvithammar
 •  
Fv6810 Vinnavegen fra Kvithamar til Branes og Fv6814 Alstad
 •  
Fv6810 Vinnavegen fra Kvithamar til Fv6806 Kvislabakken
Stjørdalshalsen
 •   Stjørdal havn
 •  
Fv6802 Havnegata fra Havnekrysset til Stjørdal havn (1,0 km)
Fv6804 Havnegata mot   Lillemoen
 •  
  Uten navn fra Stjørdalshalsen til riksgrensen i Teveldal →       (Sverige) mot       Östersund
 •   Værnestunnelen sør (⇓46 m, ⇑44 m), under taksebanen til Trondheim lufthavn
 •  
48 Arm til Sandferhus
 •  
Fv950 Sandfærhus fra Sandfærhus mot Hommelvik i Malvik
 •  
Pv Lufthavnveien til   Trondheim lufthavn, Værnes og   Værnes holdeplass
  Motortrafikkvei Sandfærhus bru – Tiller i Trondheim (ca. 40 km)
    Utbedring til motorvei Værnes–Ranheim med byggestart 2020 og mulig åpning 2027. Flere bomstasjoner.[22]

Malvik

Uten navn

 •  
47 Hommelvik
arm til Hommelvik
 •  
Fv950 Malvikvegen fra Hommelvik mot 705 Hell i Stjørdal, og mot Storsandan
 •   til Hommelvikbrua, 1,1 km
 •   Hommelvikbrua (Homla, 201 m)
 •   Hafstad
 •  
46 Sveberg
 •  
Kv Stavsjøvegen til Sveberg og til Raudmyra
 •   Stav Gjestegård
 •  
45 Storsand
arm fra Årli
 •  
Fv950 Malvikvegen fra Storsandan mot Hommelvik og mot   Rotvoll i Trondheim
 •  
44 Leistad
 •  
Fv6706 Vikhammerdalen til Fv950 Vikhammer og til Fv6706 Kvegjardet
 •   Bjørnstad

Trondheim

Uten navn

 •   Revset
 •  
43A Reppe
bare fra nord mot sør
 •  
Kv Hummelhaugvegen til Ranheim, og mot Fv6660 Solbakken
 •  
Fv950 Kockhaugvegen til Rotvoll, og mot Storsandan i Malvik
 •  
43 Charlottenlund
mot nord
 •  
Kv Peder Myhres vei til Ranheim, og til Fv950 Olderdalen
 •   Ranheim
 •  
43 Charlottenlund
mot sør
 •  
Kv Presthusveien til Ranheim, og til Fv950 Presthus
 •  
42 Rotvoll
 •  
  Uten navn via Brattøra mot Kroppan (17,3 km)
En strekning mellom Tollbua og Bakke bru er fortsatt del av E6
 •  
Fv6692 Havnegata fra Tollbua til   Brattøra
Fv6692 Gryta mot Fv6690
 •  
Olavshallen
 •  
Fv6690 Bakke bru fra Bakke bru vest mot Fv6692 Nedre Elvehavn
Fv6690 Olav Tryggvasons gate mot Sluppen

 •  
Fv950 Kockhaugvegen mot Storsandan i Malvik

Omkjøringsvegen

 •  
41 Tunga
 •  
Fv6668 Haakon VIIs gate mot   Nedre Elvehavn
Kv Landbruksvegen 
 •   Madsjøbrua (over E6 arm, 55 m)
Trondheim
 •  
40A Bromstadvegen
 •  
Kv Bromstadvegen mot Fv6664 Strindheim
 •  
40 Angelltrøa
Tungasletta
 •  
Kv Tungasletta 
 •  
39 Moholt
 •  
Kv Jonsvannsveien mot Fv6664 Eberg
Kv Brøsetvegen mot   Belbuan
Fv6660 Jonsvannsveien over krysset → E6N
 •  
Fv6660 Jonsvannsveien over krysset → E6S
Kv Åsvangvegen 
Fv6660 Jonsvannsveien mot Fv6712 Bakken i Malvik
 •  
38 Nardo
 •  
Fv6658 Torbjørn Bratts veg mot Fv6664 Lerkendal
 •  
Fv6658 Utleirvegen mot Fv6680 Tverreggen
 •  
37 Nidarvoll
 •  
Fv6680 Bratsbergvegen mot Sorgenfri, og mot 704 Burås
 •  
36A Sluppen
bare i sørlig retning
 •  
  Sluppenvegen via Brattøra mot Rotvoll og mot Fv6686 Kroppan
 •  
36 Sluppen
arm sentrum, kun mot nord
 •  
Fv6690 Holtermanns veg mot Fv6692 sentrum

Uten navn

 •  
35 Kroppan
bare avkjørsel mot nord
 •  
  Osloveien via Brattøra mot Rotvoll og mot Fv6686 Kroppan
 •  
35 Kroppan
Arm Osloveien, bare oppkjørsel fra nord
 •  
  Osloveien fra nord
 •   Tonstad bomstasjon takst 14,- / 33,- (rushtid 18,- / 42,-), timesregel, også rampene mot/fra sentrum
 •  
34 Tonstad
 •  
Fv6650 Kolstadvegen mot Trondheim sentrum
 •  
Fv6686 Ytre ringveg mot   Kroppan, og mot 704 Sandmoen
Trondheim (Heimdal)
 •  
33A Rosten
bare mot sør
 •  
Fv6688 John Aae's veg mot Fv6682 Bjørndalen og mot Fv6686 Østre Rosten
 •  
arm Uten navn til City Syd
 •   Sentervegbrua (over Sentervegen, 56 m)
 •  
33 Sentervegen
 •  
Kv Sentervegen/Anne-Kath. Parows Veg mot Fv6688 Vestre Rosten og Fv6686 Østre Rosten
  Tiller–Jaktøya (8,1 km)
 •  
32 Hårstad
 •  
Fv6686 Isdamvegen fra E6N mot Tonstad, og mot 704 Sandmoen
Fv6686 Isdamvegen til E6S
 •  
Fv6686 Isdamvegen fra E6S mot E6N
 •  
31 Sandmoen
 •  
704 Uten navn fra E6N til E6S
704 Brøttemsvegen mot Fv6704 Brøttem
 •  
704 Uten navn fra E6S mot E6N
Kv Heggstadmoen mot Heggstadmoen gjenvinningsstasjon
Kv Heggstadmoen til Heggstadmoen godsterminal
 •   Elgtråkket (⇓80 m, ⇑90 m)
 •   Storler
 •  
30 Klettkrysset
 •   ⇑ Leinstrandbrua (pårampe mot nord over E6, 110 m)
 •  
  Uten navn fra Klettkrysset mot   Halsanaustan i Heim  i Tingvoll
707 Heimdalsvegen mot 715 Flakk
 •  
Fv6612 Uten navn mot 708 Melhuskrysset
 •   ⇑ Klettunnelen, bare avrampe fra sør (31 m)
 •   Klettunnelen (over E6 avrampe fra sør, 54 m)
 
E6 ved Søberg i Melhus med Hofstadtunnelen i bakgrunnen.
 
E6 gjennom Melhus sett mot nord.

Melhus

Uten navn

  Jaktøya
 •   Jaktøya
 •  
29 Melhus nord
bare avrampe fra nord
 •  
Fv6612 Melhusvegen fra Jaktøya til E6 arm til   Klettkrysset i Trondheim
Fv6612 Melhusvegen mot Melhus nord
 •   Ratbekkbrua (bekk, 56 m)
 •  
29   Melhus nord
bare pårampe mot nord
 •  
Fv6612 Melhusvegen fra Brubakken mot Melhuskrysset
Fv6612 Melhusvegen til   Klettkrysset i Trondheim
 •  
29 Melhus nord
bare avrampe fra sør
 •  
Fv6612 Melhusvegen fra Søre Brubakken mot Brubakken
Fv6612 Melhusvegen mot 708 Melhus sentrum
 •  
28 Melhuskrysset
 •  
708 Hølondvegen fra Melhus mot 709 i Skaun
 •  
Fv6612 Hølondvegen til hovedtrasé Melhusvegen
 •   Melhuskrysset
 •   Loddbekkbrua (Lodda, 48 m)
 •  
27 Hofstadkrysset
 •  
Pårampe mot nord   
 •   Hofstadbrua (over E6, 57,9 m)
 •  
Pårampe mot sør   
Fv6591 Melhusvegen mot Kvål
Fv6612 Melhusvegen mot Melhuskrysset
 •   Øyan
 •   Øverkvålsbrua (over Fv6590, 63,6 m)
 •  
Fv6591 Melhusvegen fra Øyan mot Hofstadkrysset
    Motorvei Kvål-Gyllan (17 km) under planlegging, byggestart muligens 2024, bompenger.
 •   En ca. 5 km lang tunnel forbi Lundamo inngår i prosjektet.[23]
 •  
Fv6600 Nyhusvegen fra Nyhus til Fv6594 Ler (1,9 km)

Lersvegen

Ler
 •  
Kv Lersvegen til   Ler stasjon (0,15 km)
 •  
Fv6594 Kaldvelldalen fra Ler til 704 Vollmo i Trondheim (12,4 km)

Lundamovegen

 •   Lundamo bru (Sokna, 33 m)
Lundamo
 •  
Fv6586 Lundadalsvegen fra Lundamo til Aungjerdet (3,2 km)
 •  
Lundamo skole
 •  
  Lundamo stasjon
 •  
Fv6584 Lyngenvegen fra Lundamo til Lyngen (2,4 km)
 
Forbi Horg kirke
 •  
Fv6582 Grinnivegen fra Lundamo til Fv6578 Valdøyan (0,4 km)
 •  
Fv6492 Tømmesdalsvegen fra Foss til 700 Svorkmo i Orkland (34,7 km)

Gylløyvegen

 •   Gylland
    Midtdeler og delvis ny vei planlegges Gyllan–Korporalsbrua (16 km).[24] To kortere tunneler og en bru over Gaula. Byggestart ikke klart
  Gyllan–Liøya (9,3 km)
 •  
 Håggåbrua
bare fra/mot nord
 •  
Fv6558 Uten navn fra Håggå bru til Støren

Midtre Gauldal

Uten navn

 •   Bratlitunnelen
Støren
 •  
 Støren
 •  
Fv6558 Svartøya mot Håggå bru (4,1 km)
 •  
30 Rørosveien fra Støren mot   Moen i Tynset
 •   Liøya
 •   Liøya
  Liøya

Størenveien

 •  
Fv6560 Haukdalsveien fra Skjærli via Budal mot 30 Kotsøy
 •  
Fv6574 Uten navn fra Skjærli til Soknedal (8,7km)
 •   Korporalsbrua (Sokna, 110 m)
     Endepunkt planlagt motorvei
  Korporalsbrua
 •  
Fv6573 Soknedalsveien fra Sagflata til Soknedalskrysset

Uten navn

 •   Soknedalsbrua (Sokna, 127 m)
 •  
 Soknedal
 •  
Fv6573 Soknedalsveien til Sagflata

Soknedalsveien

 •   Vinddalslibrua (Ila, 76 m)
  Vindåsliene
 •   Bjørsetfossbrua (Ila, 53 m)
    Ny strekning planlegges Vindåsliene–Berkåk (15 km) byggestart 2024, åpning 2028, med 4-feltsvei, Vindåslitunnelen (2 km), Ulsbergtunnelen (1,3 km), broer, Berkåkkrysset og bomstasjon[25]
 •   Garli
 •  
Garli stasjon
 
E6 ved Oppdal.

Rennebu

Trondheimsveien

Berkåk
 •   Berkåk Veikro
 •  
700 Orkdalsveien fra Berkåk til 65 i Orkland
 •  
  Berkåk stasjon
  Ny strekning planlegges Berkåk-Ulsberg-Nedgård (15 km) med kryss i plan, bomstasjon, og delvis 4-feltsvei.[26]
   Stavåbrua (Stavåa, 104 m) (stengt, blir reparert 2026 eller når den nye veien er klar)
 •   Midlertidig bru (Mabey stålbru) 2021-2027.[27] (Stavåa)
 •  
  Østerdalsveien fra Ulsberg via   i Elverum til Kolomoen i Stange
 •   Kløft bru (Orkla, 48 m)
 •  
Fv6508 Rennebuskogen fra Kløft bru til 700 Skjepphaug (13,5 km)
 •  
Fv6510 Seierdalsveien fra Nedgård til   Innset (6,6 km)

Oppdal

Trondheimsvegen

 •  
Fagerhaug
 •   Oppdalsporten
 •  
Kv Stasjonsveien fra   Fagerhaug kirke til Fagerhaug stasjon (0,4 km)
 •  
  Oppdal flyplass, Fagerhaug
Oppdal
 •  
O. Skasliens veg til   Oppdal stasjon (0,4 km)
 •  
  Sunndalsvegen fra Oppdal via   i Tingvoll og Gjemnes til Kristiansund
O. Skasliens veg til   Oppdal stasjon (0,1 km)
 •  
Fv6518 Ola Setroms veg fra Oppdal sentrum mot   Hoel (19,2 km)
 •   Ålmbrua (Ålma, 47 m)

Dovrevegen

 •  
Pv Vinstradalsvegen fra Driva til Veslvonlægret (21,1 km)
 •  
Pv   Drotningdalsvegen fra Veslvonskardet til Bøasætra, 1 310 moh. (8,9 km)
 •  
Fv6522 Båggåstrondvegen fra Rise til Fv6518 Viken (8,9 km)
 •   Klevan
 •  
Drivstua stasjon og Drivstua Fjeldstue
 •   Drivstua
 •   Hesthåggan
 •   Nestavollan
 •  
  Kongsvoll stasjon
 •  
Kongsvold Fjeldstue
  Dovrefjell (Grønbakken bom - Dombås bom), 32,7 km
 •   Grønbakken bom for høyfjellsovergang

Referanser rediger

 1. ^ a b https://vegkart.atlas.vegvesen.no/
 2. ^ E6 Oppdal Arkivert 17. april 2015 hos Wayback Machine. (lest 17. juli 2015)
 3. ^ «Folkefest da E6 åpnet på Oppdal». Vegvesenet. 19. oktober 2015. Arkivert fra originalen 24. mars 2017. Besøkt 21. januar 2016. 
 4. ^ Str, Sindre Sverdrup (7. juli 2020). «Åpner nye E6 Soknedal tre måneder tidligere enn planlagt». Bygg.no - Byggeindustrien. Besøkt 11. juli 2020. 
 5. ^ «E6 Kvål – Melhus S». Nye Veier AS. Besøkt 11. juli 2020. 
 6. ^ NRK (23. juni 2022). «E6 Kvål-Melhus åpner». NRK. Besøkt 7. juli 2022. 
 7. ^ «Fakta om E6 Ulsberg – Vindåsliene». Nye Veier AS. Arkivert fra originalen 31. oktober 2020. Besøkt 11. juli 2020. 
 8. ^ «Ny vei og nytt kryss mellom E6 og rv. 3 ved Ulsberg». Nye Veier AS. Besøkt 11. juli 2020. 
 9. ^ «E6 Korporalsbrua – Gyllan». Nye Veier AS. Besøkt 11. juli 2020. 
 10. ^ «E6 Gyllan – Kvål». Nye Veier AS. Besøkt 11. juli 2020. 
 11. ^ «E6 Ranheim – Værnes». Nye Veier AS. Besøkt 11. juli 2020. 
 12. ^ «E6 Kvithammar – Åsen». Nye Veier AS. Besøkt 11. juli 2020. 
 13. ^ «Pangstart for E6 Kvithammar-Åsen! | Nye Veier». kommunikasjon.ntb.no (norsk). Besøkt 10. mai 2022. 
 14. ^ «E6 Kvithammar – Åsen». Nye Veier AS. Besøkt 10. mai 2022. 
 15. ^ Kringstad, Kirsti (28. juli 2021). «Er dette Norges lengste bilkø?». NRK. Besøkt 4. august 2021. «På Stavåbrua i Rennebu i Trøndelag er det bare åpent for trafikk i ett kjørefelt og køen har vært opp mot 8 kilometer lang i sommer. Da må trafikken dirigeres.» 
 16. ^ E6 Fjerdingen–Grøndalselv
 17. ^ E6 Fjerdingelv bruer med tilstøtende veg
 18. ^ E6 Langnesberga
 19. ^ E6 Selli – Asp
 20. ^ E6 Åsen – Steinkjer
 21. ^ E6 Kvithammar – Åsen
 22. ^ E6 Ranheim–Værnes (23 km)
 23. ^ E6 Gyllan – Kvål
 24. ^ E6 Korporalsbrua – Gyllan
 25. ^ E6 Berkåk - Vindåsliene
 26. ^ E6 Nedgård - Berkåk
 27. ^ Adresseavisen, 9. juni 2021, side 11