Innset

bygd i Rennebu kommune

Innset er en jordbruksbygd i Rennebu i Trøndelag som strekker seg på begge sider av elva Orkla lengst sørøst i Rennebu kommune. Innset ligger ved samløpet til elvene Inna og Orkla. Riksvei 3, E6 og Dovrebanen går gjennom bygda.

Innset sogn og skolekrets ligger i den sydligste delen av Rennebu kommune i Trøndelag fylke.

KlimaRediger

Innset har innlandsklima med relativt lite nedbør, kalde vintrer, relativt varme somrer og betydelige forskjeller mellom dag- og nattetemperaturen i sommerhalvåret.

HistorieRediger

Innset ble for en stor del bygd opp rundt Kvikne kobberverk, som kom i gang i slutten av 1620-åra. Bygda ble bygd opp av de samme folka som etter hvert også bygde opp Røros Kobberverk og delvis også Løkken kobberverk. Fram til 1966 var Innset en del av Kvikne kommune i Innlandet fylke.

Jord, landskap og severdigheterRediger

Nord for riksvei 3 ligger en morenerygg, mens sør for vegen er berggrunnen stedvis eksponert. Berggrunnen består av dypbergarten oppdalitt, som tilhører Guladekket i Trondheimsfeltet. Metallforekomstene er dannet ved reaksjon mellom vulkansk materiale og de omkringliggende bergarter.

Innset kirke fra 1642 brant ned til grunnen 1995; den er siden gjenreist slik den var. Fra Innset kirke går Neverdalsvegen, som er en del av de gamle kongevegene. Innset har egen skole og barnehage. Innset hadde også fram til 2010 egen butikk (Coop Oppdal) og verksted med utsalg av drivstoff (Innset bensin og service). Verkstedet er i den dag nedlagt.

Innset Skytterlag ble startet høsten 1864, og dette gjør Innset Skytterlag til den eldste foreningen på Innset. Skytterlaget ble grunnlagt under navnet Indseth Skytterforening, med Ingebrigt Flotten i spissen som formann. Ettersom skytterlaget da lå på grensen mellom Innlandet og Trøndelag , var laget tilsluttet Østerdal Skyttersamlag til i 1925. Da blir laget lagt under Gauldal Skyttersamlag, og blir først da et stabilt skytterlag. Innset Skytterlag har vært tilsluttet Gauldal hele tiden siden 1925.

MusikkRediger

Innset har rike folkemusikktradisjoner, først og fremst representert av Innset Hornmusikk.