Riksgrense

geografisk skille mellom stater eller andre administrative enheter

Riksgrense betegner en internasjonal (lande)grense mellom to suverene staters landterritorier, og er vanligvis fastlagt gjennom bilaterale grenseavtaler. Landets avgrensning mot havet heter kystlinje, mens grensen mellom staters sjøterritorier benevnes havgrense.

Grensemerke

Norges riksgrenseRediger

Utdypende artikkel: Norges riksgrense

 
Norges riksgrenser

██ Svenskegrensen

██ Finskegrensen

██ Russergrensen

Norges riksgrense er til sammen 2562 km lang, og regnes fra grensepunkt nr. XX (G.B.2) mellom Norge og Sverige ved Grisebåene til grensemerke nr. 415 som avslutter riksgrensen mellom Norge og Russland ved Jakobselvens munning i Varangerfjorden.

De enkelte norske riksgrenser er:

Norges riksgrense(r) er fastlagt av følgende grenseavtaler:

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger

KilderRediger