Grensetraktaten av 1661

Grensetraktaten av 1661 også kalt Nasselbackatraktaten, inngått mellom Danmark-Norge og Sverige fastla riksgrensen mellom det til Sverige avgitte Båhuslen og Smaalenene i Norge.

Nässlebackatraktaten ble inngått 26. oktober 1661 på gården Neslebakke (Nässlebacka) i Naverstad og er en overenskomst som følge av Roskilde- og Københavnsfreden som definerte grensen mellom Båhuslen, som inntil da var et norsk len og Smaalenene i Norge.

I fredsforhandlingene i Roskilde 1658 var man på dansk-norsk og svensk side enige om grensedragningene med ett unntak: skulle Enningdalen tilhøre Norge eller Sverige? Forhandlingene dro ut og først i oktober tre år senere ble den endelige avtalen undertegnet, i dokumentet slås det fast att Enningdalen forble norsk område.

Sjøgrensen ble beskrevet i ganske knappe ordelag, mens den ca. 25 km lange landegrensen fra Iddefjorden til Hisøya i Kornsjø ble beskrevet ganske detaljert. Noen merking av grensen i terrenget synes aldri å ha blitt gjennomført, det skulle gå 175 år før dette arbeidet ble realisert.

KilderRediger