Freden i København

Freden i København, Københavnsfreden, er en betegnelse på en fredsavtale mellom Sverige og Danmark-Norge, inngått i København den 27. maijul./ 6. juni 1660greg.. Etter freden i Roskilde av 26. februarjul./ 8. mars 1658greg. brøt det ut krig igjen i juni 1658. Freden i København bekreftet fredsavtalen fra 1658 med unntak av at Sverige måtte gi tilbake Trondhjems len og Bornholm. Sverige aksepterte også fremmede krigsfartøy i Østersjøen.

Områdene som Sverige ga fra seg ved freden i København, markert med grønt. Sverige er markert med gult og Danmark-Norge med rødt.

Eksterne lenker rediger