Den norsk-finske grense

riksgrensen mellom Norge og Finland
(Omdirigert fra Finskegrensen)

Den norsk-finske grense er riksgrensen mellom Norge og Finland. Den er 736 km lang, regnet fra Treriksrøysen i Storfjord i Troms til Treriksrøysen i Pasvikdalen i Finnmark. Store deler av finskegrensen går gjennom ubebodde strøk, fra Storfjord til Reisa nasjonalpark gjennom fjellområder, lenger øst gjennom Finnmarksvidda. Fra Øvre Anárjohka nasjonalpark følges Anárjohka og Tanas løp til Polmak, hvor grensen bryter av sydøstover til Neiden og deretter sydover til Pasvikdalen.

Norges riksgrenser

██ Svenskegrensen

██ Finskegrensen

██ Russegrensen

Samelandsbrua mellom Norge og Finland

Treriksrøysen mot Sverige ligger forøvrig 600 m lenger nord enn røysen mot Russland. Grensen frem til Neiden ble fastlagt i 1751 som en del av den norsk-svenske grense, og ble ikke «Finskegrensen» før 1809.

På norsk side ligger fylkene Troms og Finnmark langs finskegrensen, mens på finsk side ligger Lappland langs norskegrensen.

De seks grenseovergangene er på europavei 8 fra Skibotn, europavei 45 ved Geadgejávri, riksvei 92 øst for Karasjok, europavei 75 ved Utsjok, fylkesvei 895 ved Polmak og riksvei 92 ved Neiden.

Riksgrensen mellom Norge og Finland er fastlagt av følgende grenseavtaler og hendelser:

Samene og reindrift over grensenRediger

Finskegrensen skjærer gjennom områder som tradisjonelt er benyttet av samene til deres reindrift. For å minske ulempene for samene, ble de gitt spesielle rettigheter i den såkalte Lappekodisillen, et tillegg til grenseavtalen av 1751. I 1852 ble finske- og russegrensen stengt for reindriften, hvilket medførte til store forandringer og ulemper for reindriften, bl.a. i Utsjok og Øst-Finnmark. Dette var en medvirkende årsak til Kautokeino-opprøret samme år.

Sverige-Norge sa i 1859 nei til et finsk tilbud om å la Norge overta den aller nordligste delen av Finland, Enaredistriktet, for å minske samenes ulemper ved grensesperringen.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger