Riksvei 92

vei i Finnmark

Riksvei 92 (Rv92) går mellom Gievdnejávri i Kautokeino og Skoltefossen i Sør-Varanger, med avbrudd gjennom Finland mellom riksgrensen i Karasjok og riksgrensen ved Neiden. Veien er 115,1 km lang, samt 10,5 km mellom Neiden og Skoltefossen.

Riksvei 92
{{{navn}}}
Grensen bru over Anarjokka. Bildet er tatt på finsk side.
Strekning
Gievdnejávri i Kautokeino–riksgrensen i Karasjok
riksgrensen ved Neiden–Skoltefossen i Sør-Varanger
Riksvei 92
Data
Lengde115,1 km (vestlig strekning)
10,5 km (Sør-Varanger)
Statusriksvei
Tilstøtende riksveier

Historie og fremtid

rediger

Veien fra Karasjok til grensen og brua eksisterte i hvert fall 1954, men 1960 eksisterte ennå ikke veien Kautokeino–Karasjok (kun fylkesvei 8068 i samme retning, men langs sørsiden av Karasjohka).[1][2] 1. november 1976 ble strekningen Kautokeino–Karasjok åpnet for biltrafikk som del av Indre Riksvei. Veiavstanden mellom stedene ble dermed redusert fra 378 til 146 km.[3] Før 1965 var veien Lakselv–Karasjok–grensen riksvei 930.[4] Før regionsreformen trådte i kraft 1. januar 2010 var veien stamvei mellom Karasjok og riksgrensen. Veien riksgrensen–Neiden med fortsetting i Finland ble bygget i 1970-årene. Den var før 2017 riksvei 893. Det var før krigen mulig å kjøre fra Finland til Kirkenes over Riksvei 4 og ferjen SalmijärviSvanvik.

Det finnes forslag om å forlenge veien fra Kautokeino mot vest mot Troms eller mot sørvest mot Finland. Avstanden fra Kautokeino til E6 ved Skibotn er idag 301 km, og kunne bli 170 km. Det er også forslag om å bygge en 20 km vei mellom Masi ved riksvei 93 og Vuottoašjávri ved riksvei 92. Den skulle forkorte veiavstandene Alta–Karasjok og Alta–Kirkenes med 44 km.

Den østlige delen av veien (gamle riksvei 893) er en av tre riksveier/fylkesveier i Norge hvor man krysser riksgrensen til et naboland vestover. De andre er fylkesvei 895, i Tana i Finnmark, og fylkesvei 102 (før 2010 riksvei 102) i Halden i Østfold.

Kommuner og knutepunkter

rediger

  Finnmark fylke

rediger

Kautokeino

Uten navn

 •  
  Uten navn fra Gievdnejávri mot   Bossekop i Alta
  Uten navn mot riksgrensen ved Geadgejávri → finsk vei 93
 •   Kautokeinoelva
 •  
Láhpoluoppal
 •  
Láhpoluoppal fjellstue
 •   Napuljokka bru (Náhpoljohka, 25 m)
 •   Lahppujavri
 •   Vuottašjávri
 •   Vuottašjávri nord
 •   Vuoddasjohka øvre bru (Vuottašjohka, 25 m)
 •   Vuoddasjohka nedre bru (kommunegrense Vuottašjohka, 25 m)

Karasjok

Šuoššjávri

Ávjovárgeaidnu

 •   Jiesjohkka bru (Iešjohka, 46 m)
 •   Iesjohka
 •  
Kv Čoavddatmohkki til Čoavddatmohkki (1,0 km)
 •   Liidnebeachanguolbba
 •   Stohpoguoika
 •  
Ássebákti
 •  
Sti fra   Kentán til Ravnastua (14,6 km)
 •   Ássebákti
Karasjok
 •  
  Leavnnjageaidnu fra Karasjok mot   Olderfjord i Porsanger, felles trasé ca. 300 m
 •  
  Deanugeaidnu fra Karasjok mot   Roavvegieddi i Tana

Suomageaidnu/Finlandsveien

 •  
Fv8068 Bieskkángeaidnu fra Márkannjárga mot Gálbbiiddearbmi (10,7 km)
 •   Ájonjárga
 •   Jeambealesvárri
 •  
Dorvonjárga
  Ny Anárjohka bru planlegges.[5]
 •     Anarjohka bru riksgrense (Anarjohka, 97 m)

Forbindelse via finsk veinett

Utsjok kommune

92 Karigasniementie

 •  
    Karigasniemi tollstasjon
 •  
970 Ylätenontie fra Karigasniemi mot 4  Europavei 75 Utsjok
Enare kommune
 •  
4  Europavei 75 Kaamasentie fra Kaamanen mot   Samelandsbrua

Kaamasentie

 •  
4  Europavei 75 Kaamasentie fra Ahmaniemi mot 5  Europavei 63 Sodankylä

971 Sevettijärventie

 •  
  Näätämö tollstasjon
 
Skoltefossen ved Neiden.

Sør-Varanger
 •   Riksgrensen

Finlandsveien

  Utbedring planlegges[6]
 •   Neiden tollstasjon
 •   Grytfossen
 •  
  Neidenveien fra Skoltefossen mot   Varangerbotn i Nesseby
  Neidenveien mot   Hesseng

Referanser

rediger
 1. ^ Historiske kart Kart over Finmarkens Amt: Finnmark
 2. ^ Historiske kart W6 Karasjok: Finnmark
 3. ^ «Vei over vidda». www.nb.no. Finnmark Dagblad. 16. oktober 1976. Besøkt 31. august 2022. 
 4. ^ Raben & Sjögren Europaguide
 5. ^ Rv. 92 Anárjohka bru
 6. ^ Rv. 92 Neiden–riksgrensen

Eksterne lenker

rediger


Autoritetsdata