Øst-Finnmark

distrikt i Norge

Øst-Finnmark er et distrikt i den østlige delen av Finnmark fylke, mellom Sværholthalvøya i vest og riksgrensen mot Russland i øst, som omfatter områdene tilknyttet Laksefjorden, Nordkynhalvøya, Tanafjorden, Varangerhalvøya og Varangerfjorden. Øst-Finnmark dekker et areal på 18 750,37 km²[1] med til sammen 28 145 innbyggere (1. januar 2015)[2], fordelt på de ni kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø. De tre byene i området er Vardø, Vadsø og Kirkenes.

Øst-Finnmark inngår i Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som omfattes av særlig gunstige distriktspolitiske bestemmelser.

Kommuner i Øst-Finnmark rediger

Øst-Finnmark er inndelt i 9 kommuner:

 
Hornøya med Vardø fyr, ved Norges østligste punkt.
 
Tanaelva, Norges største lakseelv
Nr Kart Våpen Navn Adm.senter Folketall[3] Flatemål
km²
Målform Ordfører Parti
5634
 
Vardø kommune
  Vardø Vardø 1 972 600,62 Nøytral Lasse Haughom FrP
5607
 
Vadsø kommune
  Vadsø Vadsø 5 807 1 257,65 Bokmål Hans-Jacob Bøna H
5624
 
Lebesby kommune
  Lebesby Kjøllefjord 1 215 3 459,39 Bokmål Stine Akselsen Ap
5626
 
Gamvik kommune
  Gamvik Mehamn 1 070 1 416,34 Nøytral Inga Manndal SV
5630
 
Berlevåg kommune
  Berlevåg Berlevåg 892 1 121,78 Bokmål Karsten G. Schanche H
5628
 
Tana kommune
  Tana Tana bru 2 807 4 051,36 Bokmål Helga Pedersen Ap
5636
 
Nesseby kommune
  Nesseby Varangerbotn 859 1 436,89 Bokmål Knut Inge Store Ap
5632
 
Båtsfjord kommune
  Båtsfjord Båtsfjord 2 113 1 434,72 Nøytral Geir Knutsen Ap
5605
 
Sør-Varanger kommune
  Sør-Varanger Kirkenes 10 063 3 971,62 Bokmål Cecilie Hansen Sp

Kommuneinndelingshistorikk rediger

I 1838 ble området inndelt i kommunene Lebesby, Vardø (by og landsogn) og Vadsø (by og landsogn). Av Lebesby ble Tana skilt ut som egen kommune i 1864, og av Tana ble Berlevåg og Gamvik skilt ut som egne kommuner i 1913. I 1869 ble Vardø landsogn egen kommune og fikk senere navnet Båtsfjord. Av Vadsø ble Sør-Varanger skilt ut som egen kommune i 1859, Nesseby i 1864 og Nord-Varanger i 1893. Av Nesseby ble Polmak skilt ut som egen kommune i 1902. I 1964 ble deler av Båtsfjord gjeninnlemmet i Vardø, Nord-Varanger ble gjeninnlemmet i Vadsø, og Polmak ble innlemmet i Tana kommune.

Administrative inndelinger rediger

Befolkningsutvikling rediger

Tabellen viser befolkningsutviklingen i Øst-Finnmark i årene 1769-2001 basert på kommunegrensene fra 2002.[4]

Kommuner 1769 1801 1855 1900 1950 2001
Berlevåg 103 141 250 690 1 550 1 216
Båtsfjord 68 75 283 954 1 945 2 448
Gamvik 167 228 405 1 117 1 735 1 235
Lebesby 125 187 451 1 277 2 438 1 519
Nesseby 277 373 630 1 059 1 511 970
Sør-Varanger 322 353 957 1 910 8 916 9 623
Tana 283 386 671 1 563 3 051 3 046
Vadsø 402 441 1 634 3 268 4 428 6 149
Vardø 80 119 519 2 857 3 807 2 587
Øst-Finnmark 1 827 2 303 5 801 14 695 29 381 28 793

Tettsteder rediger

 
Fylkesadministrasjonen i Finnmark ligger i byen Vadsø.
 
Vardøhus festning i Vardø ble anlagt på 1300-tallet og er verdens nordligste festning.

Tettsteder i Øst-Finnmark, rangert etter innbyggertall 1. januar 2017 (kommune i parentes):[5]

Byer rediger

Vardø fikk bystatus som kjøpstad i 1789, Vadsø i 1833. Kirkenes fikk bystatus av kommunen i 1998.

Politikk rediger

Stortingsvalgene 1906-1918 rediger

Østfinmarken var 2. valgkrets i Finmarkens amt ved stortingsvalgene fra 1906 til 1918. Ved disse stortingsvalgene praktiserte man en valgordning med direkte flertallsvalg i enmannskretser.[6] Østfinmarken valgte således én representant og én personlig vararepresentant.

Valgkretsen Østfinmarken bestod av herredene Karasjok, Lebesby, Tanen/Tana, Næsseby, Polmak, Nordvaranger, Sydvaranger/Sør-Varanger, Gamvik fra 1915, Berlevåg fra 1915 og Vardø herred med rundt 13 000 innbyggere og 6 000 stemmeberettigede etter innføringen av kvinnelig stemmerett.[7][8]

Valgresultat rediger

Valgår Venstre Socialistene Høyre og Frisinnede Venstre
1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang
Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel
1906[9] 172
157
35,8% 491 53,5%
1909[10] 592 37,0% 1 097* 47,6% 730 45,6% 1 192* 51,7% 277 17,3%
1912[11] 1 309 46,6% 1 722 50,4% 1 157 41,2% 1 692 49,5% 340 12,1%
1915[12] 2 138 52,9% 1 759 43,6% 126 3,1%
1918[13] 2 472 56,9% 1 766 40,6% 107 2,5%

*Stortingsvalget 1909 ble forkastet av Stortinget. Ved nyvalget 10. april 1910 ble Saba, Socialistene, valgt med 1 257 stemmer (58,8%). Sorenskriver I. Moe, Venstre, fikk 877 stemmer (41,1,%).

Stortingsrepresentanter rediger

Periode Representant Parti Vararepresentant
1907–1909 Kirkesanger Isak Mikal Saba, Næsseby Socialistene Distriktslege Andreas Bredal Wessel, Sydvaranger
1910–1912 Kirkesanger Isak Mikal Saba, Næsseby Socialistene Fyrvokter I. N. H. Paulsen, Vardø
1913–1915 Overrettssakfører Hagbarth Lund, Tanen Venstre Byggmester Andreas Bergerud, Sydvaranger
1916–1918 Overrettssakfører Hagbarth Lund, Tanen Venstre Byggmester Andreas Bergerud, Sydvaranger
1919–1921 Overrettssakfører Hagbarth Lund, Tana Venstre Byggmester Andreas Bergerud, Sør-Varanger

Noen kjente personer fra Øst-Finnmark rediger

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger