Riksvei 25

vei i Hedmark
Riksvei 25
Riksvei 25.svg
{{{navn}}}
Over Glomma i Elverum
Strekning
Hamar sentrum – riksgrensen ved Støa, Trysil
Riksvei 25
Riksveier Hedmark.svg
Data
Lengde116,5 km
Statusriksvei
Tilstøtende riksveier
Stamvei E6.svg Riksvei 3.svg Riksvei 2.svg

Ved Ridabu i Vang
Forbi Brenneriroa i Løten

Riksvei 25 (Rv25) går mellom sentrum i Hamar og riksgrensen ved Støa i Trysil. Veien (unntatt felles trasé med riksvei 3) er 116,5 km lang.

Kommuner og knutepunkterRediger

  Innlandet fylkeRediger

Hamar
Hamar

Vangsvegen

 •  
Fv1758 Strandgata fra sentrum til 222 223   Hamar stasjon
Fv1758 Strandgata mot Fv1752 CC Amfi
 •  
223 Grønnegata fra Østre torg til Fv1734 Hakabekkvegen
223 Grønnegata til 222 Hamar stasjon]]
 •  
Fv1772 St. Olavs gate til Andreas Pedersens gate (0,5 km)
Kv Anne Diesens veg fra Hamar stadion til Hamar park
 •  
Fv1754 Disenvegen til 187 Ringgata
187 Ringgata fra Hamarhallen mot Fv1748 Vognvegen
Kv Ringgata til Parkgata
Kv Skigvegen fra Briskeby gressbane mot Børstad
222 Skogvegen mot 223 Hamar stasjon, og mot   Skogsrud i Stange
Kv Åkersvikvegen 
Kv Midtstranda 
  Uten navn fra Midtstranda mot   Kolomoen i Stange
 •   Akersvika bru (over E6, 49 m)
  Uten navn fra Åker mot   Sandvoll i Gjøvik
Kv Åker allé 
Kv Stasjonsvegen 
224 Sælidvegen fra Vang mot   Vien
225 Kongsvegen fra Ridabu skole til Fv1920 Ådalsbruk i Løten
 •  
Fv1800 Kappvegen fra Torshov til Fv1796 Tomter
 •  
Fv1812 Hjellumvegen fra Torshov til 222 Kløfta
Blæstadgrenda
 •  
Fv1804 Høyvangvegen fra Helstad til Fv1798 Skråstad
Fv1804 Dørumvegen til Fv1816 Fremstad
 •  
Fv1806 Dælidvegen fra Grubhol til Fv1798 Oppsal (1,5 km)
 •  
Fv1816 Hommelstadvegen fra Ålstad til Fv1908 Dalfarmen
 •  
Fv1820 Lageråvegen fra Lageråa til Fv1798 Bekken

Løten

Chausseen

 •  
227 Arnsetvegen fra Jevnaker mot Fv1764 Mørkved i Ringsaker
 •  
Fv1824 Balkevegen fra Balke mot 225 Haukstad
  
Løiten Brænderi
Fv1828 Brennerivegen fra Brenneriroa til   Hølingstad
Fv1828 Budorvegen til Kvennhuslykkja
 •  
Fv1844 Kirkevegen fra Løten prestegård mot Fv1848 Olohusa
 •  
Fv1830 Skrinhagavegen fra Grøholt til Fv1844 Løten kirke
 •  
Fv1830 Spangenvegen fra Klammerbakken til Fv1828 Tomte
 •  
Fv1832 Magnhild Landheims veg fra Kroksti til   Segla
Fv1832 Brandsrudvegen til Fv1808 Brandsrud
 •  
Fv1834 Heimdalsvegen fra Ånestad bru mot Slåttbakken
 •  
  Kongsvegen fra Ånestad mot   Kolomoen i Stange, felles trasé til Grindalsmoen
 •  
Fv1848 Østrovegen fra Myklegard til Fv1844 Oset
 •   Ådalsbruk
 •  
Fv1808 Nordbygdvegen fra Ebru mot Fv1794 Skjeset i Hamar

Elverum

Hamarvegen

  
  Motorvei bygges Tønset–Åkroken (16 km)

Elverum
  
 •   Endepunkt motorvei under bygging
Elverum
Kv Jegerstien til   Elgstua
  Trondheimsvegen fra Grindalsmoen mot   Ulsberg i Rennebu
Terningen Arena / Terningmoen
 •  
210 arm Vestsivegen 
210 Jernbanegata mot   Eid i Våler
  Solørvegen fra Leiret mot   i Kongsvinger

Trysilvegen

235 Strandbygdvegen mot 215 Rena i Åmot
 •  
Fv2126 Langholsvegen fra Løvbergsmoen til Fv2128 Likvern
 •  
Fv2142 Hernesvegen fra Løvbergsmoen mot 215 Snippen i Åmot
 •  
Fv2140 Finstadvegen fra Finstad mot Fv2138 Hernes
Fv2096 Sørskogbygdvegen til 294 Lundbyvollen i Våler
 •  
Fv2134 Skogen fra Høgåsen til Fv2096 Sætre skole (3,4 km)
 •  
Fv2132 Øvre Skurubergs veg fra Mo til Fv2096 Rogne og mot Fv2142 Nordstad

Trysil

Trysilvegen

 •  
Fv2156 Osensjøvegen fra Sandstad til 215 Stormoen i Åmot
 •   Tjernlia
 •  
208 Rundflovegen fra Midtskogberget til 26 Rundfloen
 •  
Kv Hallgeir Brendens veg fra Tørberget til Solvang
 •  
Skogsbilvei fra Sæteråsen mot   Trysil flyplass
 •  
26 Trysilvegen fra Kverneggen til 30 i Tolga
26 Parkvegen fra Nybergsund mot      Riksgrensen
Fv2172 Bygdervegen mot Bryn
 •   Gjetsjøen
 •  
Fv2162 Ljørdalsvegen fra Østby til Fv2170 Ljørdalen
 •  
Fv2162 Galåsvegen fra Østby til 26 Plassen kapell
 •   Østby tollstasjon
 •  
Fv2168 Flermovegen fra Multmyra til riksgrensen ved Flermoen (7,1 km)   → Rörbäcksnäs
 •  
Fv2170 Støavegen fra Støa til riksgrensen ved Linnes      
 •  
Skogsbilvei fra Støa mot   Støa kanal

FremtidRediger

Løten-ElverumRediger

Det skal bygges firefelts motorvei mellom Tønset i Løten og Basthjørnet i Elverum og ny riksvei 3 på strekningen OmmangsvollenGrundset, inkludert ny riksvei 25 fra kryss med riksveg 3 ved Åkroken til Basthjørnet (Elverum). Prosjektet, som skal fullføres i siste seksårsperiode, omfatter utbygging av om lag 16,5 km firefelts veg og 9,5 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt gjennom kommunene Elverum og Løten. Den nye vegen legges utenom Elverum og tettstedene Løten og Brenneriroa. Prosjektet gir bedre framkommelighet og trafikksikkerhet, bedre bomiljø langs dagens veg og et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Hamar og Elverum. Prosjektet er anslått å koste om lag 3,2 milliarder kroner, og forutsettes finansiert ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.

Byggestart var 2018 og det planlegges klart høsten 2020.[1][2]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger