Riksvei 25

vei i Innlandet

Riksvei 25 (Rv25) går mellom Midtbyen i sentrum i Hamar og riksgrensen ved Bergulvkjølen i Trysil. Veien består av tre deltraséer: Hamar – Tønset (13,4 km), gamleveien Tønset – Ånestad (4,5 km), og Åkroken – Bergulvkjølen (101,4 km).[1] I tillegg er det en 14 km lang strekning sammen med riksvei 3, som formelt kun er riksvei 3.

Riksvei 25
{{{navn}}}
Over Glomma i Elverum
Strekning
Hamar sentrum
– riksgrensen ved Bergulvkjølen, Trysil
Riksvei 25
Data
Lengde119,3 km[1]
- motorvei(14 km langs Rv3)
Statusriksvei
Kvalitetmotorvei (Tønset-Åkroken, 14 kilometer)
Tilstøtende riksveier

Riksvei 25 starter ved StrandgataHamar.
Riksvei 25 på Midtstranda i tidligere Vang kommune like ved gamle bygrensen til Hamar som ble utvidet i 1992.
Ved Ridabu i Vang
Gjennom Vangli i Vang
Daværende riksvei 25 ved Brenneriroa. Fram til 30. juli 2020 gikk riksvei 25 som tofeltstrasé med fartsgrense på 60, 70 og 80 km i timen, gjennom Brenneriroa, Løten til Grindalsmoen.
Ved Myklegard i Løten. Riksvei 25 erstattet av riksvei 3 fra Tønset, Løten til Åkroken, Elverum. 14 km er utbygd som motorvei.
Bomstasjon etter kommunegrense til Elverum.
Riksvei 3/25 inn mot Åkroken på Elverum, dette er det østligste punkt med motorveier i Norge.
Grindalsmoen vest for Elverum sentrum («Leiret»).
Glåmbrua i Elverum, som ble åpnet for trafikk i 1979.
Riksvei 25 gikk i trasé gjennom Elverum sentrum («Leiret») fram til Leirettunnelen ble åpnet i 1992.
Nybergsund bru.

Historikk rediger

Riksvei 25 hadde tidligere betegnelsen riksvei 100 fra Hamar til Elverum. På slutten av 1970-årene ble riksvei 25 flyttet vekk fra Elverum sentrum («Leiret»). Glåmbrua ble åpnet for trafikk i 1979 og erstattet den smale Nybrua fra 1936, og ble i sin tur erstattet av Glåmbrua. Nybrua er i dag del av fylkesvei 556. Riksvei 25 gikk i trasé gjennom sentrum («Leiret») i Elverum fram til Leirettunnelen ble åpnet i 1992. 24. august 2005 åpnet Nybergsund bru og avlaster gamlebrua fra 1929.

Motorvei Løten – Elverum rediger

30. juli 2020 åpnet 14 kilometer med firefelts motorvei på riksvei 25 mellom Tønset i Løten og Åkroken i Elverum. Strekningen er del av riksvei 3, traséen ligger nord for Rv25 og kan brukes som alternativ strekning for denne. I tillegg er det snaue 2 km med firefelts vei fra Åkroken og til Basthjørnet, denne strekningen har imidlertid ikke motorveistatus. Den nye veien fører riksvei 3 utenom Elverum sentrum, mens riksvei 25 fortsatt går gjennom Elverum. Prosjektet gir bedre framkommelighet og trafikksikkerhet, bedre bomiljø langs tidligere vei og et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Hamar og Elverum. Prosjektet koster om lag 3,2 milliarder kroner, og finansieres ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger. Byggestart var 2018, og veien ble åpnet 30. juli 2020.[2][3][4]

Kommuner og knutepunkter rediger

  Innlandet fylke rediger

Hamar
Hamar (Midtbyen)

Vangsvegen

 •  
Fv1758 Strandgata fra Strandgateparken til 222 223   Hamar stasjon
Fv1758 Strandgata mot 186 Vognvegen
 •  
Festiviteten
 •  
223 Grønnegata fra Østre torg til Fv1734 Hakabekkvegen
223 Grønnegata til 222 Hamar stasjon
 •  
Fv1772 St. Olavs gate til Andreas Pedersens gate (0,5 km)
 •  
CC Hamar
 •  
Kv Anne Diesens veg fra Hamar stadion til Hamar park (150 m)
 •  
Fv1754 Disenvegen til 187 Ringgata (250 m)
Hamar (Disen/Briskebyen)
 •  
Hamarhallen
 •  
187 Ringgata fra Scandic Hamar til 186 Vognvegen (3,1 km)
Kv Ringgata til Parkgata (120 m)
 •  
CC Mart'n
 •  
Kv Skogvegen fra Briskeby gressbane til Børstad (0,6 km)
222 Skogvegen mot 223 Hamar stasjon, og mot   Skogsrud i Stange
 •  
Kv Åkersvikvegen til 222 Espern (1,1 km)
Hamar (Vang)
 •  
Midtstranda
 •  
Kv Midtstranda (0,7 km)
 •  
  Åker rundkjøring
 •  
  Uten navn fra Åker gård mot   Kolomoen i Stange
  Uten navn mot   Sandvoll i Gjøvik
 •  
Kv Åker allé til 224 Sæli (0,6 km)
 •  
Kv Stasjonsvegen til Åker stoppested (nedlagt) (0,4 km)
 •  
224 Sælidvegen fra Ridabu mot   Vien
 •  
Toneheim folkehøgskole
 •  
225 Kongsvegen fra Ridabu skole til Fv1920 Ådalsbruk i Løten (12,2 km)
 •  
Fv1800 Kappvegen fra Torshov mot Fv1796 Tomter (4,4 km)
 •  
Fv1812 Hjellumvegen fra Torshov mot 222 Kløfta (6,4 km)
Blæstadgrenda
 •  
Fv1804 Høyvangvegen fra Helstad mot Fv1798 Skråstad
Fv1804 Dørumvegen til Fv1816 Fremstad
 •  
Fv1806 Dælidvegen fra Grubhol til Fv1798 Oppsal (1,5 km)
 •  
Fv1816 Hommelstadvegen fra Ålstad til Fv1908 Dalfarmen (3,9 km)
 •  
Fv1820 Lageråvegen fra Lageråa til Fv1798 Bekken (7,3 km)

Løten

Chausseen

 •  
227 Arnsetvegen fra Jevnaker mot 184 Mørkved i Ringsaker (20,3 km)
 •  
Fv1824 Balkevegen fra Balke mot 225 Haukstad (3,6 km)
 •  
  Uten navn fra Tønset   til   Kolomoen i Stange
 •   Tønset bru (over Rv3, 59,6 m)
 •  
  Uten navn fra Tønset   mot Ånestad
Løiten Brænderi
 •  
Fv1828 Brennerivegen fra Brenneriroa til   Hølingstad
Fv1828 Budorvegen til Kvennhuslykkja
 •  
Kv Furavegen fra Løten prestegård til Slettmoen (0,8 km)
Fv1844 Kirkevegen til   Løten sentrum
 •  
Lund skole
 •  
Fv1830 Skrinhagavegen fra Grøholt til Fv1844   Løten kirke (0,8 km)
 •  
Fv1830 Spangenvegen fra Klammerbakken til Fv1828 Tomte (3,9 km)
 •   Årsrudhagan overgangsbru (over Rv3, 82,3 m)
 •  
Fv1832 Magnhild Landheims veg fra Kroksti til   Segla (1,0 km)
Fv1832 Brandsrudvegen til Fv1808 Brandsrud (2,9 km)
 •  
Fv1834 Heimdalsvegen fra Ånestad bru mot Slåttbakken (5,4 km)
 •  
Fv1809 Chausseen fra Myklegard mot   Ånestad

Erstattet av riksvei 3 mellom Tønset og Åkroken[1]

  Motorvei (16 km)
 •  
 Tønset
 •  
Rv3 / Rv25 ramper mot syd
 •  
Rv3 / Rv25 ramper mot nord
 •   Budorvegen overgangsbru
 •   Doksrud bru (Fura, 79,53 m)
 •   Vingerjessa bru (Vingerjessa, 20 m)
 •  
 Ånestad
 •  
Fv1809 Ånestadvegen mot Rv25 arm Myklegard, og mot   gammel trasé
 •   Ommangsvollen overgangsbru (over krysset, 55,59 m)
 •  
  arm gammel vei Kongsvegen mot   Kolomoen
 •   Granerud bru (over skogsbilveg, 35 m)
 •   Lundgård bru (over Chausseen, 19,17 m)

Elverum
 •   Skansen
  Åkroken

 •  
  Uten navn fra Åkroken   mot   Ulsberg i Rennebu
Elverum
 •  
Grindalsmoen
 •  
Kv Torolf Storsveens veg til Grindalsmoen (0,4 km)
  gammel trasé Hamarvegen mot Fv1809 Torvestad i Løten (9,3 km)
 •  
  gammel trasé Trondheimsvegen fra Terningmoen til Grundset (6,6 km)
Terningen Arena / Terningmoen
 •  
210 Vestsivegen mot   Eid i Våler
 •  
210 arm Jernbanegata mot   Eid i Våler
 •  
  Solørvegen fra Leiret mot   i Kongsvinger

Trysilvegen

 •  
235 Strandbygdvegen mot 215 Rena i Åmot (31,9 km)
 •   Prestmyra bru (over Prestmyrvegen, 38 m)
 •  
Fv2126 Langholsvegen fra Løvbergsmoen til Fv2128 Likvern (13,1 km)
 •  
Fv2142 Hernesvegen fra Løvbergsmoen mot 215 Snippen i Åmot (41,0 km)
 •  
Fv2140 Finstadvegen fra Finstad mot Fv2138 Hernes (1,9 km)
Fv2096 Sørskogbygdvegen til 294 Lundbyvollen i Våler (30,1 km)
 •  
Fv2134 Øvre Uthuslivegen fra Høgåsen til Fv2096 Sætre skole (3,4 km)
 •  
Fv2132 Skogen fra Mo til Fv2142 Nordstad (0,7 km)
Fv2132 Øvre Skurubergs veg til Fv2096 Rogne (5,2 km)
 •   Vesle Flisa bru (Flisa, kommunegrense, 10,2 m)

Trysil

Trysilvegen

 •  
Fv2156 Osensjøvegen fra Sandstad til 215 Stormoen i Åmot (27,7 km)
 •   Tjernlia
 •  
208 Rundflovegen fra Midtskogberget til 26 Rundfloen (32,7 km)
 •  
Kv Hallgeir Brendens veg fra Tørberget til Solvang (0,4 km)
 •  
Varaholla
 •  
Skogsbilvei fra Sæteråsen mot   Trysil flyplass
 •  
26 Trysilvegen fra Kverneggen til 30 sentrum i Tolga
 •  
26 Parkvegen fra Nybergsund mot        Riksgrensen
Fv2172 Bygdervegen mot Bryn (32,7 km)
 •   Gjetsjøen
 •  
Fv2162 Ljørdalsvegen fra Østby til Fv2170 Ljørdalen
 •  
Fv2162 Galåsvegen fra Østby til 26 Plassen kapell
 •  
  Østby tollstasjon
 •  
Nesvollberget
 •  
Fv2168 Flermovegen fra Multmyra til   riksgrensen ved Flermoen (7,1 km) → Rörbäcksnäs og   Sälen Trysil Airport
 •  
Fv2170 Støavegen fra Støa til   riksgrensen ved Linnes (41,5 km) →     
 •  
Skogsbilvei fra Støa mot   Støa kanal
 •   Støa

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger