Reinlav eller reinmose er en fellesbetegnelse på en rekke lavarter i slekten begerlav (Cladonia), tilhørende underslekten Cladina.

Reinlav
Grå reinlav, Cladonia rangiferina
Nomenklatur
Cladonia, underslekt Cladina
Populærnavn
reinlav
Hører til
begerlav,
Cladoniaceae,
Lecanorales
Økologi
Habitat: terrestrisk
Utbredelse: fjellstrøk, skog og tundra på den nordlige halvkule
Inndelt i

Reinlavens thallus (sopplegeme) er løst festet til underlaget og høyden varierer for de ulike artene fra 3–5 cm opp til 10–15 cm. Den vokser næringsfattig mark og er tilpasset ekstreme temperaturforskjeller. Enkelte arter vokser i store mengder i fjellstrøk, i skog og på tundraen på den nordlige halvkule, om vinteren er den hovednæringen for reinen som dekker opp til 90 % av sitt næringsbehov med reinlav. Grå og lys reinlav vokser i tette matter og kan dekke store områder.Foruten å være næring for rein har enkelte arter (spesielt kvitkrull) også vært nyttet til tettemateriale i hus og det sankes idag til pynteformål. Noen av artene vokser også i typiske kyststrøk. Det finnes ca. 7 arter i Norge.

Litteratur

rediger

Eksterne lenker

rediger