Artsdatabanken

norsk kunnskapsbank for naturmangfold

Artsdatabanken er en norsk kunnskapsbank for naturmangfold. Artsdatabankens viktigste oppgave er å forsyne offentligheten, forskningsmiljøer og forvaltning med informasjon om arter og naturtyper i Norge. Kunnskap som finnes hos museer, forskningsinstitutter, forvaltningsorganer og frivillige organisasjoner, blir samlet under en felles plattform og gjort allment tilgjengelig gjennom Artsdatabanken.

Artsdatabanken
TypeEtat, database
Org.nummer919 666 102
HovedkontorTrondheim
UnderlagtKlima- og miljødepartementet
Ansatte33 (2019)[1]
Nettsidehttps://www.artsdatabanken.no/, https://www.biodiversity.no/
Bilde av sumpeitermaur
I Artsdatabankens tjeneste «Arter på nett» kan en lære om mange artsgrupper, blant annet maur.

Artsdatabanken gir ut risikovurderinger av arter og naturtyper i Norge, blant annet Norsk rødliste for arter (arter som har risiko for å dø ut fra Norge) og Fremmedartslista (fremmede arter som kan utgjøre en risiko i norsk natur). Den administrerer også Artsprosjektet som gir tilskudd til å kartlegge arter i Norge, med spesiell vekt på de artene man vet lite om i dag.

OrganisasjonRediger

Artsdatabanken ble opprettet i 2005 etter mønster av den svenske Artdatabanken (sv). Den holder til i Havnegata 9 på Pirsenteret i Trondheim. Fra 1. januar 2018 er Artsdatabanken en selvstendig, bruttofinansiert etat under Klima- og miljødepartementet. Den er faglig uavhengig, har eget styre og egen direktør.

Bror Yngve Rahm er styreleder og Bjarte Rambjør Heide er direktør.

HistorieRediger

Fra 2005 til 2017 var Kunnskapsdepartementet eierdepartement og Artsdatabanken var administrativt knyttet til NTNU. Ivar Myklebust var direktør (Nils Valland var konstituert direktør høsten 2017). Styrelederne var Karl Baadsvik (2004-2007), Stein Lier-Hansen (2008-2014) og Bror Yngve Rahm (2014-)

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger