Letjenndalen

dal i Elverum kommune

Letjenndalen er en dal i Elverum kommune i Innlandet. Dalen følger elva Letjenna fra Glåma ved Svanåsen i retning Julussdalen.

Letjenndalen
LandNorges flagg Norge
FylkeInnlandet
KommuneElverum
Kart
Letjenndalen
61°00′57″N 11°31′41″Ø

Letjenndalen er omtrent 13 km lang, og selve dalbunnen ligger ganske flatt og stiger ikke mer enn ca. 100 meter fra Letjennas munning i Glåma til Strandkjølen. Dalen er ramma inn av fjelltopper på rundt 500-700 moh. Flere eldre setervoller ligger spredt rundt i dalen, heriblant Kråkbergsætra, Strandsætra, Godbakksætra og Nubben sæter.

Historie rediger

Tømmerfløting pågikk lenge på elva Letjenna, og gårdene i nordre Strandbygda har lenge drevet skogdrift i dalen. Gamle skådammer og andre spor etter tømmerfløting kan fortsatt sees i dalen.

Natur rediger

Dalen er for det meste dekt av gammel barskog og myrområder. Øverst i dalen ligger den store myra Strandkjølen og innsjøene Sjutjenna, som elva Letjenna springer ut av.

Dyreliv rediger

Dyrelivet i Letjenndalen er sammenlignbart med dyrelivet i resten av Elverum. Dalen er kjent oppholdssted for 3 av de 4 store rovdyra i Norge; bjørn, ulv og gaupe, og besøkes sannsynligvis også av jerv selv om den ikke oppholder seg i dalen. I Sjutjenna øverst i dalen er det registrert forekomst av rødlistearten edelkreps (EN), mens småsalamander (NT) er observert langs Letjenna.[1] Det foregår elgjakt her på høsten.

Elver rediger

Fjell rediger

  • Holshaugen (674 moh)
  • Kråkberget (632 moh)
  • Skjærnupen (626 moh)
  • Bjørnåsen (556 moh)
  • Garbuåsen (549 moh)

Innsjøer rediger

Referanser rediger

  1. ^ Gammelmo, Øivind (2011). Naturtypekartlegging i Elverum kommune 2009-2010. Oslo: BioFokus. s. 41. ISBN 978-82-8209-138-1.