Østerhaug

gård
Hovedbygningen på Østerhaug
Østerhaug
Henrik Opsahl (nede t.h.) var en av de ni eierne av det norskfinske skogselskapet Hallabolaget.

Østerhaug er en skog- og jordbrukseiendom i Elverum i Hedmark, beliggende 3 km. sør for Elverum sentrum, øst for Glomma. Gården omfatter per 2015 et areal på 19 000 dekar, hvorav 18 000 dekar skog og 410 dekar dyrket mark.[1][2][3]

HistorieRediger

Gården hørte tidligere til Mariakirkens prostigods. På 1500-tallet var gården krongods pantsatt til rike Oslo-borgere, lenge til den store jordegodseieren og rådmann Lauritz Hansen (d. ca. 1635) og hans arvinger. Etter innføringen av eneveldet ble 9 skinn i gården solgt av kronen til oberst Otte Skade. Det er knyttet flere sagn til gravhaugene ved gården.[4][5][6]

Fra 1667 var John Gundersen eier av hele Østerhaug. Hans arvinger eide gården til slutten av 1700-tallet, da den ble gradvis oppstykket og solgt. Gården ble fra 1789 samlet igjen av den nye eieren, prokurator Frantz Wilhelm Dorph.[7] Han fikk i 1790-årene bygget et nytt stort våningshus med to fulletasjer og loft. Han utvidet også eiendommen med flere husmannsplasser og endel skog. Ved prokuratorens død i 1820 overtok sønnen, løytnant Peter A. Dorph. I 1834 solgte han Østerhaug til prokurator Henrik Johan Paus (Henrik Ibsens onkel) for 5 000 speciedaler, fordi han selv var blitt forflyttet til et nytt embete. Paus ble i 1843 utnevnt til fogd i Østerdalen fogderi. Paus solgte endel skog og husmannsplasser i årenes løp; alt i 1843 solgte han skog for 3 500 speciedaler. Han ble fogd i Øvre Romerike fogderi i 1858, og året etter solgte han gården for 7 500 speciedaler til Elverum kommune. Da hadde formannskapet i Elverum på forhånd truffet vedtak om å kjøpe gården. Senere solgte imidlertid Elverum kommune Østerhaug slik at gården igjen kom på private hender, og i 1862 kjøpte Henrik Opsahl eiendommen.[8]

Opsahl var en aktiv investor;[9] han kjøpte opp skog i Brandval, Eidskog og Hof (bl.a. Odals Verk), og senere også i Sverige. Sammen med åtte andre skogeiere fra Elverum etablerte han i 1875 Halla Aktiebolag i Finland; foretaket drev foredling og eksport av trelast. Henrik Opsahl var ordfører i Elverum 1881-1883, og hadde flere andre offentlige verv. Han etterlot seg ved sin død en betydelig formue (beregnet til 250 000 kroner i 1883), og sønnen Henrik Opsahl jr. overtok Østerhaug med store skoger. I årene 1872–74 ble det oppført en ny låvebygning, den største i Elverum, og i 1902–03 ble det bygget en ny herskapelig hovedbygning etter tegninger av arkitekt Emil Christiansen. Hovedbygningen inneholder blant annet en større portrettsamling.

Gammellåven på gården ble i 1956 flyttet til Glomdalsmuseet.[7]

EiereRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Østerhaug i Store norske leksikon
  2. ^ Finne-Grønn, S.H. (1909). Elverum : en bygdebeskrivelse. 1 : Gaardhistorie med ættetavler. Cammermeyer. s. 66–74. 
  3. ^ Stener, Magne (1988). Elverum bygdebok 4. Heradsbygd 1. Kommunen. s. 93-105. ISBN 8299134226. 
  4. ^ Skrede, Magne (1958). Elverum. Elverum : en bygdebeskrivelse. 4 : Tillegg til Finne-Grønns bok om Elverum: kommunen. s. 108. 
  5. ^ Berg, Arne (1967). Tingbøkene og byggjeskikken i Glåmdalen. Glomdalsmuseet. s. 9, 57. 
  6. ^ Nergaard, Sigurd (1907). Segner fraa Elvrom. Oslo: Samlaget. s. 38. 
  7. ^ a b Skirbekk, Håvard (1963). Hus og tun : Glomdalsmuseet, Elverum. I hovudkommisjon: Samlaget. s. 249-250. 
  8. ^ Engelstad, Eivind S. (1963). Storgårder i Norge. 2. Oslo: Hjemmenes forlag. s. 260-262. 
  9. ^ Skrede, Magne (1946). Elverum sparebank gjennom hundre år. Banken. s. 57. 
  10. ^ To generasjoners innsats feid ned, Østlendingen