Solør og Odalen fogderi

Solør og Odalen fogderi (Solløer og Oudalens Fogderie) var en administrativ enhet (fogderi) i Oplandenes amt, opprettet i 1763 ved deling av Solør, Østerdalen og Odalen fogderi. Inngikk fra 1781 i Hedemarkens amt, og 1852 delt i Vinger og Odalen fogderi og Solør fogderi.

Fogdeembetene ble avskaffet ved lov om delvis omordning av det sivile embetsverk av 21.07.1894. Deretter ble det ikke ansatt nye fogder, bare konstituert. Ved kgl. res. 23.03.1901 ble det bestemt at denne omleggingen skulle skje fra 20.07.1901 for fogderiene i Hedemarkens amt.

Matrikkel 1838Rediger

Herredsinndeling mot slutten av 1800-talletRediger

Vinger og Odalen fogderi:

Solør fogderi: