Åpne hovedmenyen

HistorikkRediger

Sørum kommune ble etablert som Sørum formannskapsdistrikt i 1837. Bakgrunnen for kommunen var Sørum prestegjeld, som på den tiden bestod av de to sognene Sørum og Frogner. Kommunen gjennomgikk en grenseendring i 1860-årene, da gårdene Imshaug og Blakersund ble overført fra daværende Aurskog kommune. Sørum ble etablert som Sørum formannskapsdistrikt i 1837. 1. januar 1908 ble en ubebodd del av Sørum overført til Ullensaker kommune, og 1. januar 1962 ble Sørum, som da hadde 4 348 innbyggere, ble slått sammen med Blaker kommune med 2 345 innbyggere til dagens Sørum kommune. 1.1.2020 blir kommunen slått sammen med Fet og Skedsmo til Lillestrøm kommune[1].

SørumbåtenRediger

Sørumbåten, også kjent som Bingenbåten, ble funnet utenfor elven Rømuas utløp i Glomma og ble profesjonelt hevet i 1997. Båten, som er en stokkebåt, er beregnet ved C14-metoden datert til å være fra år 170 f.kr., hvilket gjør den til Norges eldste båtfunn, ca. 1000 år eldre enn Osebergskipet.[2]

TømmerfløtingRediger

Industrien i Sørum har siden tidlig senmiddelalder vært sentralt tilknyttet tømmerfløting i Glomma, som deler kommunen i to.

Bingen lenser er et lensesystem like utenfor Sørumsand. Lensesystemet består av lensekar som stammer muligens fra så lang tilbake som omkring år 1300, men de første sikre skriftlige kildene som omtaler Bingen lenser er fra 1648.[3] Lensene var en viktig arbeidsplass over flere århundrer, og var en viktig årsak til at Sørumsand oppsto som tettsted. I 1861 ble hovedlensa flyttet til Fetsund lenser[4], noen kilometer lengre ned i Glomma. Diften av Bingen lenser fortsatte frem til siste fløtesesong i 1985.

Blaker skanseRediger

Blaker skanse er et tidligere forsvarsanlegg i Blaker. Det ble bygget som en del av forsvarslinjen langs Glomma mot angrep fra øst. Den ble tatt i bruk i 1683, og var da åpen i ryggen mot Glomma. På 1750-tallet ble den bygget om til en lukket stjerneskanse som enkel bastionfestning.

Skansen ble brukt i kamp mot svenske styrker under den store nordiske krig i 1718. Under krigen i 1808 var den inntatt av en svensk avdeling under grev Mörner fra 17. til 19. april. Det var under retretten fra Blaker skanse at Mörner og hans menn gikk rett i et norsk bakhold ved Toverud.

Blakersund ligger rett nedenfor skansen. Her gikk ferge over Glomma etter at den øvre Frederikshaldske Kongevei ble anlagt på slutten av 1700-tallet. Persontrafikk over sundet opphørte i 1928.

PolitikkRediger

 
Rådmann i Sørum kommune, Siri Gauthun Kielland

Kommunestyret er det øverste politiske organet i Sørum kommune. Kommunestyret skal bl.a. vedta kommuneplan, fireårig økonomiplan, årsbudsjett og reguleringsplaner. Sørum kommunestyre har 31 medlemmer.

Formannskapet er kommunens nest øverste politiske organ og innstiller saker direkte til kommunestyret. Formannskapet skal bl.a. legge fram forslag til årsbudsjett og fireårig økonomiplan for kommunestyret, og har ellers fullmakt til å fatte vedtak i en lang rekke saksområder som er beskrevet i kommunens delegeringsreglement. Utvalget består av 9 faste medlemmer, men suppleres med 4 representanter for de ansatte i kommunen når utvalget inntar rollen som partssammensatt utvalg etter kommunelovens § 25. Møtene i formannskapet ledes av ordføreren. Formannskapet i Sørum het tidligere "Økonomi- og administrasjonsutvalget".

Nåværende politisk ledelseRediger

Høyre har siden høsten 2015 hatt ordføreren i Sørum, med støtte fra FrP, Sp, KrF og V. Marianne Grimstad Hansen er ordfører og Anette Carnarius Elseth (FrP) er varaordfører. Sølve Sesseng og Øivind Slora (FrP) fungerte som varaordførere da Elseth var i permisjon som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. Arbeiderpartiet er største parti, og sitter i opposisjon med Miljøpartiet de grønne og Sosialistisk venstreparti. I 2017 gikk Senterpartiet ut av posisjonen.

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ, og består til daglig av 31 folkevalgte representanter. Øverste myndighet under kommunestyret er formannskapet. Kommunen er videre inndelt i tre innstillingsutvalg med hvert sitt kjerneområde: Kultur- helse- og omsorgsutvalget, Miljø og samfunnsutvalget og Utdanningsutvalget. I tillegg fører Kontrollutvalget tilsyn med kommunens virksomhet.

Administrativ ledelseRediger

Rådmannen er øverste administrativt ansvarlige i kommunen. Siri Gauthun Kielland har vært rådmann i Sørum siden sommeren 2014.

ValgresultatRediger

Kommunestyrevalget i 2015 fikk følgende resultat:[5].

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 34,82 -5,46 2603 11 -2 Mona Granbakken Mangen, Heidi Westbye Nyhus, Morten Bekkeng, Sten Magne Berglund
Høyre 26,81 -1,88 2004 8 -1 Marianne Grimstad Hansen, Roy Thomas Merli
Fremskrittspartiet 12,34 +0,53 923 4 0 Anette Carnarius Elseth(2015, 2018-), Sølve Sesseng (2016-2017), Øivind Slora (2017-2018)
Senterpartiet 8,96 +1,22 670 3 +1 Jane Bråthen
Kristelig Folkeparti 5,02 +0,89 375 2 +1 Harald Ringstad
Sosialistisk Venstreparti 3,48 -0,24 260 1 0
Venstre 4,55 +0,91 340 1 0
Miljøpartiet De Grønne 4,00 +4,00 299 1 +1
Valgdeltakelse/Total 59,7 % 7474 31 9
Ordfører: Marianne Grimstad Hansen (H) Varaordfører: Anette Carnarius Elseth (2015, 2018-), Sølve Sesseng (2016-2017), Øivind Slora (2017-2018) (FrP)

For mer informasjon om de folkevalgte, se Folkevalgte i Sørum (2015–2019)


Kommunestyrevalget i 2011 fikk følgende resultat:[6]

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 40,28 +8,68 3133 13 +3 Are Tomasgard, Mona Granbakken Mangen
Høyre 28,69 +3,89 2232 9 +1 Marianne Grimstad Hansen, Svein Aalling, Erik Johansen
Fremskrittspartiet 11,81 -8,59 917 4 -2 Anette Carnarius Elseth
Senterpartiet 7,74 -2,66 600 2 -1 Ivar Egeberg
Kristelig Folkeparti 4,13 -0,07 319 1 0 Vidar Kristensen
Sosialistisk Venstreparti 3,72 -1,68 288 1 -1 Jane Bråthen
Venstre 3,64 +0,54 283 1 0
Valgdeltakelse/Total 66,88 % 7770 31 9
Ordfører: Are Tomasgard (2011-2013), Mona Granbakken Mangen (2013-2015.) (Ap) Varaordfører: Ivar Egeberg (1999-2015) (Sp)

For mer informasjon om de folkevalgte, se Folkevalgte i Sørum (2011-2015)

Geografi og klimaRediger

Normaler for Sørumsand (140 moh.)[7] Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År
Temperaturnormal (°C) −7,7 −7,2 −2,3 3,1 9,8 14,3 16,0 14,2 9,4 5,2 −1,3 −6,4 3,9
Nedbør (mm) 50 40 45 42 50 65 68 80 82 81 72 55 730

KommunevåpenRediger

 
Sørumsand jerbanestasjon på Kongsvingerbanen
 
Kart over tettsteder i Sørum kommune
 
Frogner middelalderkirke
 
Loco No. 7 Prydz på den gamle Urskog-Hølandsbanen

Våpenets beskrivelse (blasonering) er: "På gull bunn en rød, fembladet rose."[8]

Denne rosen er opprinnelig det gamle adelsvåpenet til Sudreimsætten, en av Norges mest fremtredende og mektigste ætter i middelalderen. Ætten eide til tider landets største jordegods og hadde stamsete på Sudreimr, i en periode Romerikes eneste baroni. Sudreimr lå i nåværende Sørum kommune, og navnet har også senere blitt til Sørum.

Kommunevåpenet ble vedtatt av kommunestyret 6. november 1980 og godkjent i statsråd 26. juni 1981.

KulturRediger

Kommunens tusenårssted er Urskog–Hølandsbanen.

Ved middelalderkirken Sørum kirke står et hjulkors fra 1100-årene.

SkolerRediger

NæringslivRediger

Jord- og skogbruk har tradisjonelt vært hovednæringen. Dessuten lå det langs Glomma en del sagbruk, kvernbruk, handverksbedrifter. Fra slutten av 1800-tallet kom det etter hvert andre næringer innen handel, industri, transport og samferdsel, administrasjon, undervisning.

Tettsteder i Sørum kommuneRediger

Oversikt over tettsteder[9] i Sørum kommune
Tettsted Innbyggere Areal km² innb/km² Rang
Sørumsand 5 064 2.17 2 334 102 av 995
Blaker 456 0.44 1 036 694 av 995
Hogsetfeltet 911 0.41 2 222 424 av 995
Rånåsfoss 601 0.63 954
Lørenfallet 1 063 0.66 1 611 372 av 995
Lindeberg 1 117 0.64 1 745 357 av 995
Frogner 1 269 0.66 1 923 325 av 995
Lundermoen 1 414 0.66 2 142 303 av 995
Heksebergåsen 2 671 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|

Av kommunens 16 363[10] innbyggere bor 13 213 i tettbebyggelse ( 80.7 prosent), og 3 101 i spredtbygde strøk ( 49 bor på ukjent sted). [11] Kommunen har to sentrumssoner: Sørumsand og Frogner.

Oversikt over tettsteder i Sørum kommune som tilhører andre tettsteder
Tettsted Innbyggere Areal km² innb/km² Rang
Aulifeltet i alt (Rånåsfoss) 2 817 1.63 1 728 176 av 995
Oslo i alt (Heksebergåsen) 1 000 467 268.24 3 730 1 av 995

ReferanserRediger

 1. ^ Regjeringen.no: Lillestrøm blir navnet på den nye kommunen av Skedsmo, Fet og Sørum [1]
 2. ^ Sørumbåten - Sørum kommunes hjemmeside
 3. ^ Bingen lenser - Sørum kommunes hjemmeside
 4. ^ Bingen lenser - Akershusmuseet
 5. ^ Resultatene fra kommunestyrevalget 2011
 6. ^ Resultatene fra kommunestyrevalget 2011
 7. ^ eklima.no Arkivert 14. juni 2004 hos Wayback Machine.
 8. ^ Kommunevåpenet på kommunens egne hjemmesider Arkivert 7. august 2011 hos Wayback Machine.
 9. ^ «Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune.». Statistisk sentralbyrå. 3. desember 2018. Besøkt 3. desember 2018. 
 10. ^ Dette tall er for innbyggere i kommunen per 1. jan 2013, det stemmer ikke med tallet i kommunens infoboks som er av nyere dato.
 11. ^ Statistisk sentralbyrå (1. juli 2014). «Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune.». Besøkt 4. juli 2014. 

Eksterne lenkerRediger