Sørum prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Østre Romerike prosti i Borg bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet tidligere Sørum kommune i Akershus fylke, og hovedkirken var Sørum kirke.

Sørum kirke

Sørum prestegjeld og dets sogn er nå en del av Lillestrøm kirkelige fellesråd underlagt Nedre Romerike prosti.

Historikk

rediger

Suðreims sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet. Sørum kirke, Suðrheims Petri & Pauli kirkja,[2] ble viet St. Peter og St. PaulusSt. Blasius dag, den 3. febr.[3] Kirken feiret 800-årsjubileum i 1966 og er da antatt oppført år 1166 - dateringen bygger på Snorres skilding i Magnus Erlingssons saga av en tildragelse der Erling Jarl var i messe og noen av hans menn ble lurt i bakhold. Ut fra mureteknikken antydes det derimot at dagens kirke kan være fra første halvdel av 1200-tallet.[4] Samtidig antas det at det ble reist kirke på Sørum så snart kristendommen fikk innpass på Romerike, og det må ha skjedd allerede på 1000-tallet.[5] Sørum var en av tre tridjungskirker eller fylkeskirkerRomerike (sammen med Nes og Ullensaker kirker). De ble bekostet av kongen, mens menighetene måtte sørge for sognekirkene ellers.[4]

Middelalderkirken er omtalt i Biskop Eysteins jordebok fra 1397 som Suðreims kirkja.

Prestegjeldet

rediger

Sørum prestegjeld antas å gå tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[6] I middelalderen omtales fem kirker i prestegjeldet:[7]

Senest rundt reformasjonen ble Sørum hovedkirke, med Frogner tillagt som annekskirke, mens de tre øvrige kirkene antas nedlagt før reformasjonen.

I Povel Huitfeldts Stiftsbok fra 1574-77 omtales følgende kirker i Sørrum Sogenn:

Det er oppført i Skattematrikkelen 1647 som Sørums præstegield i Nedre Rommeriegis fougderie.

Nyere tid

rediger

Sørum prestegjeld dannet grunnlaget for Sørum formannskapsdistrikt opprettet i 1837.[11]

Blaker annekssogn til Aurskog prestegjeld ble egen kommune 1. juli 1917, og ble slått sammen med Sørum kommune 1. januar 1962. Blaker sogn ble overført fra Aurskog til Sørum prestegjeld i 1977.[12]

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[13]

Menigheter

rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende menigheter:[14]

Referanser

rediger
 1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1898). Norske Gaardnavne. Kristiania: Fabritius. s. 246. 
 2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 14. 
 3. ^ Sørum kirke, norgeskirker.no
 4. ^ a b Sørum kirke, norske-kirker.net
 5. ^ Christie, Sigrid (1966). Sørum kirke. Sørum menighetsråd. 
 6. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
 7. ^ Christie, Sigrid (1969). Norges kirker. Land og kirke. s. 152. 
 8. ^ (no) «Skea kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 9. ^ (no) «Asak kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 10. ^ (no) «Refsum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 11. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
 12. ^ Aurskog prestegjeld, lokalhistoriewiki.no
 13. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no
 14. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.