Østre Romerike prosti

Østre Romerike prosti var et prosti i Borg bispedømme i Den norske kirke. Det ble etablert i 1998 ved deler av Øvre- og Nedre Romerike prostier. Det nye prostiet utgjorde fra begynnelsen av Fet, Sørum, Aurskog og Høland prestegjeld fra Nedre Romerike prosti og Nes prestegjeld fra Øvre Romerike prosti. Første prost var Steinar Hovde (sogneprest i Nes). I forbindelse med opprettelsen av prostiet, ble det tidligere Nes prestegjeld delt i Nes og Årnes prestegjeld. Prostesetet lå i første periode (til omkring 2000) på Disen i Nes. Siden Hovdes tid ble det flyttet til Årnes i Årnes prestegjeld i Nes kommune. Fra 2013 ble det flyttet tilbake til Disen.[trenger referanse] Som følge av kommunereformen opphører Østre Romerike prosti å eksistere fra 2020. Fet og Sørum innlemmes i Lillestrøm kommune i Nedre Romerike prosti. Aurskog-Høland blir en del av Østre Borgesyssel prosti, mens Nes igjen blir en del av Øvre Romerike prosti, slik som før 1998.

Østre Romerike prosti med grenser til Øvre- og Nedre Romerike prosti.

Proster i Østre Romerike prostiRediger

Etter at prostiet ble opprettet i nyere tidRediger

Fellesråd og sokn i Østre Romerike prostiRediger

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger