Høland prestegjeld

Høland prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Østre Romerike prosti i Borg bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet tidligere Høland kommune i Akershus fylke, og hovedkirken var Løken kirke.

Løken kirke

Høland prestegjeld og dets sogn er nå en del av Aurskog-Høland kirkelige fellesråd underlagt Østre Borgesyssel prosti.

Historikk

rediger

Heyløndum sókn (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet. Den første kirken, Leykini Maria kirkja á Heyløndum[1] antas å ha vært en steinkirke, var viet til Jomfru Maria. Dagens Løken kirke er trolig den tredje i sognet, ettersom en tømmerkirke erstattet middelalderkirken omkring år 1600,[2] og den nåværende kirken ble innviet den 13. mars 1883.[3]

Høland ble i høymiddelalderen omtalt som Høylandir, hvilket er flertall av Høyland, ettersom det var to Høyland: Øvre Høyland tilsvarende Nordre Høland med Setskog, og Ytre Høland tilsvarende Søndre Høland[4]

Det kan belegges prest på Løken allerede i 1311, så da det i 1362 ble bestemt at prester skulde sitia a Løykini, var nok det et resultat av prestemangelen etter Svartedauden. I tidligere tider hadde det vært prest ved både Løken og Hemnes kirker, men møtet mellom biskop Hallvard Bjørnarsson i Oslo og bøndene i Høland 1362 resulterte i at Løken ble hovedkirke og Hemnes anneks, og Hemnes kirke ble heretter betjent fra Løken.[5]

Middelalderkirkene er omtalt i Biskop Eysteins jordebok fra 1397 som Løykinar kirkja og Heimnes kirkja.

Prestegjeldet

rediger

Høland prestegjeld antas å gå tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[6] I middelalderen omtales to kirker i Høland prestegjeld:[7]

Løken ble hovedkirke med Hemnes tillagt som annekskirke fra 1362.

I Povel Huitfeldts Stiftsbok fra 1574-77 omtales følgende kirker i Hølannd Sogenn:

Det er oppført i Skattematrikkelen 1647 som Høllantz præstegield i Nedre Rommeriegis fougderie.

Opprinnelig sognet Setskog til Løken, men på grunn av den lange og besværlige vei til hovedkirken fikk menigheten kongelig tillatelse til å bygge sin egen kirke i 1656.[7]

Nyere tid

rediger

Høland prestegjeld dannet grunnlaget for Høland formannskapsdistrikt opprettet i 1837.[8]

Den 1. januar 1998 ble Høland prestegjeld overført fra Østre Borgesyssel prosti til Østre Romerike prosti, men fra 1. januar 2020 ble sognene i nye Aurskog-Høland kommune tilbakeført til Østre Borgesyssel prosti.[9]

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[10]

Menigheter

rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende menigheter:[11]

Referanser

rediger
 1. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 14. 
 2. ^ Løken kirke, norgeskirker.no
 3. ^ Løken kirke, norske-kirker.net
 4. ^ Norske bygder. Bergen: John Grieg. 1932. s. 80. 
 5. ^ Løken gamle (Nordre Høland) kirkested, kulturminnesok.no
 6. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
 7. ^ a b Christie, Sigrid (1969). Norges kirker. Land og kirke. s. 97,111. 
 8. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
 9. ^ To store prostier på Romerike, kirken.no
 10. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no
 11. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.