Søndre Høland

tidligere kommune i Akershus

Søndre Høland er en tidligere selvstendig kommune i Akershus fylke, fra 1837 del av Høland formannskapsdistrikt. Da var også Setskog del av Høland. Setskog ble skilt ut som egen kommune 1. januar 1905.

1. juli 1924 ble Høland delt i Søndre og Nordre Høland. Søndre Høland hadde ved opprettelsen 2 106 innbyggere.

1. januar 1966 ble Søndre og Nordre Høland, Aurskog og Setskog kommuner slått sammen til Aurskog-Høland kommune. Søndre Høland hadde ved sammenslåingen 2 173 innbyggere.