Fet prestegjeld

Fet prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Østre Romerike prosti i Borg bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet tidligere Fet kommune i Akershus fylke, og hovedkirken var Fet kirke.

Fet kirke

HistorikkRediger

Fit sókn (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet,[1], og dagens Fet kirke ser ut til å være den fjerde sognekirken i rekken på Fetsund. En middelalderkirke, Hofs kirkja á Fit, lå ved gården Hof eller Hov, som også gav navn til sognet. Denne kirken brant en gang mellom 1570 og 1589 og ble avløst av en tømmerkirke som ble truffet av lynet og brant i 1680. Året etter ble en ny tømmerkirke innviet, omtrent der gravkapellet til dagens kirke ligger. Denne tømmerkirken ble så revet i 1889, og dagens kirke ble innviet den 3. desember 1890, hvor det ble delvis benyttet materialer fra den gamle kirken.[2]

Middelalderkirken er omtalt i Biskop Eysteins jordebok fra 1397 som Hofs kirkja á Fit.

PrestegjeldetRediger

Fet prestegjeld antas å gå tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden. I middelalderen omtales fem kirker i Fet prestegjeld:[3]

Senest rundt reformasjonen ble Fet hovedkirke, med Rælingen tillagt som annekskirke, mens de tre andre kirkene antas nedlagt før reformasjonen. Prestegjeldet er oppført i Skattematrikkelen 1647 som Feedt præstegield i Nedre Rommeriegis fougderie.

Nyere tidRediger

Fet prestegjeld dannet grunnlaget for Fet formannskapsdistrikt opprettet i 1837.

Ved forskrift om opprettelse av soknekall 21. august 1970, ble annekssognet Rælingen utskilt som eget prestegjeld.[7]

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[8]

Fet prestegjeld og dets sogn er nå en del av Lillestrøm kirkelige fellesråd underlagt Nedre Romerike prosti.

KirkesognRediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn:

ReferanserRediger

  1. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 14. 
  2. ^ Fet kirke, norske-kirker.net
  3. ^ Christie, Sigrid (1969). Norges kirker. Land og kirke. s. 136. 
  4. ^ «Borgen (Byrginar) kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
  5. ^ «Faller kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
  6. ^ «Øyasæter kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
  7. ^ Rælingen prestegjeld, lovdata.no
  8. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no