Rælingen prestegjeld

Rælingen prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Nedre Romerike prosti i Borg bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet Rælingen kommune i Akershus fylke, og hovedkirken var Rælingen kirke.

Rælingen kirke

Rælingen prestegjeld og dets sogn er nå en del av Rælingen kirkelige fellesråd underlagt Nedre Romerike prosti.

Historikk

rediger

Rœlingr sókn[1] har sin opprinnelse fra kristningen av landet,[2], og dagens kirke ser ut til å være tredje kirke på stedet. Om den første middelalderkirken vet vi lite, men når det i Jens Nilssøns visitasbøker fra 1590-årene heter at kirken «staar paa fallende fod», kan det tyde på at middelalderkirken fremdeles sto, men at den var i dårlig forfatning. Kirkeregnskapene fra 1600-årene beretter imidlertid om en liten, men temmelig velholdt tømmerkirke. Det later derfor til at den falleferdige middelalderkirken er blitt erstattet av en tømmerkirke en gang mellom biskop Jens Nilssøns visitas i 1590-årene og 1620, da kirkeregnskapene begynner. Tømmerkirken ble forlenget mot vest i 1700. Dagens tømmerkirke er en langkirke fra 1828 som ble relativt sterkt ombygget i 1887, etter at den opprinnelig var oppført før den egentlig ble godkjent.[3]

Kirken er omtalt i Biskop Eysteins jordebok fra 1397 som Rœlings kirkja, og Rælingen var sognekirke i middelalderen.[4]. Rælingen antas å være lagt under Fet i førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[5]

Nyere tid

rediger

Ved forskrift om opprettelse av soknekall 21. august 1970, ble annekssognet Rælingen utskilt som eget prestegjeld.[6]

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[7]

Menigheter

rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende menigheter:[8]

Referanser

rediger
  1. ^ Indrebø, Gustav (1935). Fjordung. [s.n.] s. 188. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 14. 
  3. ^ Rælingen kirke, norgeskirker.no
  4. ^ Rælingen kirke, norske-kirker.net
  5. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  6. ^ Rælingen prestegjeld, lovdata.no
  7. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no
  8. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.