Åpne hovedmenyen

Disen (Nes)

prestegård i Nes i Akershus

Disen (eller Nes prestegård) er en prestegård i Nes i Akershus som har hatt betydning både litterært og historisk. Prestegården ligger i det nåværende Nes prestegjeld i Østre Romerike prosti. Her besøkte både Nicolai Wergeland og hans sønn Henrik Wergeland fra Eidsvoll prosten til det daværende Øvre Romerike, familien Finchenhagen. I Wergelands litteratur finnes det dikt tilegnet både «provst Fichenhagen (jubeloldingen) til Næs» og lyrikk som hyller «Næs gamle kirke», dagens Nes kirkeruiner, og naturen ved det neset som har gitt romerikskommunen dens navn. Like ved kirkeruinen kan Finchenhagen og hans hustrus graver ennå beskues.

Nes prestegård var tidligere en mellomstor gård helt ute ved pynten av neset mellom Glomma og Vorma (utenfor Ullershov gård). Spor etter den gamle prestegården kan ennå ses. Embetssetet måtte imidlertid flyttes på grunn av jordras, erosjon og lokalpolitiske vedtak. I dag er presteboligen beliggende på Disen, tidligere lå prestegården ved selve neset i Nes - og var blant gårdene som ble utsatt for raskatastrofen i 18... Mesteparten av skogseiendommene tilhørende gamle Nes Prestegård er overført til Nes kommune, mens jordveien fortsatt drives av Disen gård.

Prestegården lå tidligere like ved de rasutsatte områdene ved neset der Vorma og Glomma møtes. Etter leirrasulykken som på 1800-tallet kostet flere menneskeliv ble det gamle prestesetet flyttet til nabogården Disen. Skogseiendommene og landområdene ved neset fulgte med ved flyttingen av prestegården, som før Opplysningsvesenets fond solgte jordveien av eiendommen på 1990-tallet, tilhørte et av de største bruk i Nes kommune. I dag er deler av den gamle prestegården på private hender. Skogsområdene, de gjenværende jordene ved neset, Nes kirkeruiner og den majestetiske presteboligen tilhører likevel Opplysningsvesenets fond ved Den norske kirke.

Sokneprest i Nes har fortsatt tilhold i prestegården som har grunnplan på omtrent 250 kvadratmeter i to etasjer i tillegg til kjeller og uinnredet loft. Rundt gården er det et opparbeidet hage-/parkanlegg på om lag fem mål – i øst med panoramautsikt mot Glomma og åkerlandet på begge sider av elva. To av bygningene på gården er fredet etter lov om bygningsvern, og gården ligger i et kulturlandskap som er erklært som verneområde.

Nye Nes kirke ble etter raset (rundt 1887) reist omtrent en kilometer lenger inn i landskapet. Disen ligger forholdsvis nært nye Nes kirke, og heller ikke langt unna den gamle kirkeruinen på neset.

Stedsnavnet har gitt navn til en av slektene Diesen.

Eksterne lenkerRediger