Åpne hovedmenyen

Romerike

distrikt i Norge
Romerike sett fra fly
Gjerdrum, Romerike, Akershus, sett fra Heksebergfjellet. Kommunesenteret Ask i mellomgrunnen, Romeriksåsene i bakgrunnen.
For det historiske Middelshavsimperiet, se Romerriket.

Romerike (norrønt Raumaríki, «raumarenes rike», av raumr: «larm, dunder» også Raumafylki) er et distrikt i Akershus fylke som omfatter følgende tretten kommuner: Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Rælingen, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Sørum og Aurskog-Høland. I tillegg har man tradisjonelt regnet med de nordre delene (Flateby og Kirkebygda) av Enebakk kommune, men denne inngår i dag administrativt i sin helhet i nabodistriktet Follo. Historisk sett var også deler av Glåmdalen med i distriktet: Helt fram til slutten av 1600-tallet, hørte også Odalen til Raumafylki, da i Øvre Romerike i Nes prosti. Også Solør (med Vinger) var en del av Raumafylki i vikingtiden og senere en del av Nes prosti som da også omfatta områder utenfor Romerike.

Romerike har til sammen 268 687 innbyggere (1. januar 2015)[1] og et areal på 3 806 kvadratkilometer. Jessheim og Lillestrøm har bystatus.

Det er vanlig å dele området inn i øvre og nedre deler, men nøyaktig hvilke kommuner som regnes til Øvre Romerike og hvilke som regnes til Nedre Romerike, varierer. Tettstedet Oslo har vokst seg inn i de vestlige delene av distriktet.

På grunn av den relativt flate geografien er dette et rikt jordbruksområde. Sand og grus ble avsatt etter siste istid med marin leire over.

Glomma og Vorma møtes på Romerike ved Årnes, og det er betydelig avsetning av leire fra disse Norges to lengste elver, samt fra andre elver, som f.eks Leirelva. De to fossenes larm ga i sin tid opphav til navnet Raumelv om Glommas nedre løp.[2] Derfra fikk folket i regionen sitt navn, og regionen ble hetende Romerike, slik Romsdal har fått navn etter elven Rauma som løper gjennom den. Også det gamle navnet på Glomma, Glaumr, betyr «den larmende», «den glammende».

Fem grenseborger er kjent fra 600-700-tallet. I dag kan de bare spores i gårdsnavn. Alle fem gårdene ligger ved de naturlige innfallsportene til regionen: Nord ved Vormas første foss (Álaborg), i øst ved Glommas grense mot Odalen (Borgarhaugr), i nordvest ved det eldgamle tråkket ned fra Hadeland (også Borgarhaugr), i sør ved Tistedalsvassdraget (Húnaborg) og i sørvest ved ferdselsveien fra Oslofjorden (også Húnaborg).[3]

KommunerRediger

Romerike er inndelt i 13 kommuner:

Nr Kart Navn Adm.senter Folketall Flatemål
km²[4]
Målform Ordfører Parti
0221   Aurskog-Høland Bjørkelangen 16 390 961,66 Bokmål Roger Evjen Ap
0226   Sørum Sørumsand 17 980 206,61 Nøytral Mona Granbakken Mangen AP
0227   Fet Fetsund 11 663 176,36 Bokmål John Harry Skoglund Ap
0228   Rælingen Fjerdingby 17 874 71,68 Nøytral Øivind Sand Ap
0230   Lørenskog Solheim 38 670 70,55 Nøytral Ragnhild Bergheim Ap
0231   Skedsmo Lillestrøm 54 178 77,03 Bokmål Ole Jacob Flæten Ap
0233   Nittedal Nittedal 23 545 186,23 Bokmål Hilde Thorkildsen Ap
0234   Gjerdrum Ask 6 704 83,19 Bokmål Anders Østensen Ap
0235   Ullensaker Jessheim 36 576 252,46 Bokmål Tom Staahle FrP
0236   Nes Årnes 21 681 637,35 Bokmål Grete Sjøli Ap
0237   Eidsvoll Eidsvoll 24 647 456,50 Bokmål John-Erik Vika Sp
0238   Nannestad Nannestad 13 240 340,98 Bokmål Hans Thue Ap
0239   Hurdal Hurdal 2 903 284,95 Bokmål Runar Bålsrud SP

KommuneinndelingshistorikkRediger

I 1838 ble området inndelt i kommunene Skedsmo, Nittedal, Enebakk, Sørum, Fet, Aurskog, Høland, Gjerdrum, Nannestad, Hurdal, Ullensaker, Eidsvoll og Nes. I 1869 ble Feiring skilt ut som egen kommune av Hurdal. Av Skedsmo ble Lørenskog og Lillestrøm skilt ut som egne kommuner i 1908. Av Aurskog ble Blaker skilt ut som egen kommune i 1919. Av Fet ble Rælingen skilt ut som egen kommune i 1929. Av Høland ble Setskog skilt ut som egen kommune i 1905, og resterende Høland delt opp i Nordre Høland og Søndre Høland kommuner i 1924. (Kilde: Brøgger, Waldemar: Norge. Geografisk leksikon. Cappelen, 1963). I 1962 ble Blaker innlemmet i Sørum kommune, og Lillestrøm gjeninnlemmet i Skedsmo kommune. Samme år ble Enebakkneset på østsiden av Øyeren overført fra Enebakk til Fet kommune. I 1964 ble Feiring innlemmet i Eidsvoll kommune, og i 1966 ble Aurskog, Setskog, Nordre Høland og Søndre Høland slått sammen til Aurskog-Høland kommune.

Administrative inndelingerRediger

 
Romerike med administrative grenser. Under domsmyndighetsområder tilhører Gjerdrum (Gj.) Nedre Romerike tingrett. Enebakk tilhørte Nedre Romerikes fogderi.

Næringsregioner (NHO):

 • Øvre Romerike: Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum og Nes.
 • Nedre Romerike: Rælingen, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Sørum og Aurskog-Høland.

Regionråd:

 • Øvre Romerike utvikling: Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum og Nes.
 • Samarbeidsrådet Nedre Romerike: Rælingen, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Sørum og Aurskog-Høland.

Domsmyndighetsområder, alle under Eidsivating lagdømme:

Prostier, alle under Borg bispedømme i Den norske kirke:

Tidligere fogderier:

Største tettstederRediger

De største tettstedene på Romerike, rangert etter innbyggertall 1. januar 2013 (kommune i parentes):[5]

 • Oslo – 107 944 (Deler av tettstedet Oslo som ligger i Sørum, Rælingen, Lørenskog, Skedsmo og Nittedal kommuner)
 • Jessheim – 15 367 (Ullensaker)
 • Råholt – 11 411 (Eidsvoll og Ullensaker)
 • Fetsund – 7 497 (Fet)
 • Kløfta – 7 170 (Ullensaker)
 • Rotnes – 5 491 (Nittedal)
 • Sørumsand – 4 609 (Sørum)
 • Grønlund – 4 438 (Gjerdrum)
 • Årnes – 3 767 (Nes)
 • Eidsvoll – 3 513 (Eidsvoll)
 • Maura – 3 173 (Nannestad)
 • Løvstad – 3 064 (Nittedal)
 • Aursmoen – 2 998 (Aurskog-Høland)
 • Bjørkelangen – 2 966 (Aurskog-Høland)
 • Auli – 2 770 (Nes og Sørum)
 • Teigebyen – 2 549 (Nannestad)
 • Sand – 2 066 (Ullensaker)

ByerRediger

Lillestrøm fikk bystatus gjennom kommunestyrevedtak i 1997, Jessheim i 2012.

PolitikkRediger

Stortingsvalget 2017Rediger

 
Himanshu Gulati (Frp) fra Skedsmo ble innvalgt på Stortinget for Akershus i 2017.

Valgresultat ved Stortingsvalget 2017 på Romerike:[6]

Parti Stemmetall %
Arbeiderpartiet 47 716 31,3
Høyre 37 314 24,5
Fremskrittspartiet 27 634 18,2
Senterpartiet 13 185 8,7
Sosialistisk Venstreparti 7 135 4,7
Venstre 5 745 3,8
Kristelig Folkeparti 3 736 2,5
Miljøpartiet De Grønne 3 699 2,4
Rødt 2 586 1,7
Andre partier 3 497 2,3
Blanke stemmer 1 002 -
Valgdeltagelse 153 249 78,4
Antall med stemmerett 195 582 -

Stortingsvalget 2013Rediger

 
Anniken Huitfeldt (Ap) fra Ullensaker er innvalgt på Stortinget for Akershus siden 2005.

Valgresultat ved Stortingsvalget 2013 på Romerike:[7]

Parti Stemmetall %
Arbeiderpartiet 49 766 34,6
Høyre 38 865 27,0
Fremskrittspartiet 29 124 20,3
Venstre 6 040 4,2
Senterpartiet 5 253 3,7
Kristelig Folkeparti 4 810 3,3
Sosialistisk Venstreparti 4 037 2,8
Miljøpartiet De Grønne 2 900 2,0
Rødt 996 0,7
Andre partier 1 954 1,4
Blanke stemmer 667 -
Valgdeltagelse 144 412 78,9
Antall med stemmerett 183 127 -

Stortingsvalgene 1906-1918Rediger

Romerike valgte tre egne representanter til Stortinget i denne perioden. Det var tre enkeltmannskretser; Nedre Romerike, Mellem Romerike og Øvre Romerike.

HistorieRediger

Raumaríki var før Norges rikssamling et småkongedømme som omfattet Romerike i tillegg til Solør og Odalen. Området var ifølge sagaen en sentral del av Norges rikssamling som Harald Hårfagre gjorde på 800-tallet. Senere ble Raumafylki et av fylkene som kong Sverre Sigurdsson delte landet inn i på 1100-tallet. Raumafylki hørte til landsdelen Opplandene og Eidsivatingets rettskrets.

SeverdigheterRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger