Romerike

distrikt i Norge

Romerike (norrønt Raumaríki, «raumenes rike», av raumr: «larm, dunder» også Raumafylki) er et distrikt i Akershus i Viken fylke som omfatter følgende elleve kommuner: Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Rælingen, Nittedal, Lillestrøm, Lørenskog og Aurskog-Høland. I tillegg har man tradisjonelt regnet med de nordre delene (Flateby og Kirkebygda) av Enebakk kommune, men denne inngår i dag administrativt i sin helhet i nabodistriktet Follo. Historisk sett var også deler av Glåmdalen med i distriktet: Helt fram til slutten av 1600-tallet hørte også Odalen til Raumafylki som en del av Nes prosti på Øvre Romerike. Også Solør (med vinger) var en del av Nes prosti i vikingtiden og dermed en del av Raumafylki.

Romerike

Kart over Romerike

LandNorges flagg Norge
StatusDistrikt
Kart
Romerike
60°06′00″N 11°13′00″Ø
Gjerdrum, Romerike, Akershus, sett fra Heksebergfjellet. Kommunesenteret Ask i mellomgrunnen, Romeriksåsene i bakgrunnen.
For det historiske Middelshavsimperiet, se Romerriket.

Romerike har til sammen 317 096 innbyggere (2. kvartal 2022)[1] og et areal på 3 806 kvadratkilometer. Jessheim og Lillestrøm har bystatus.

Det er vanlig å dele området inn i øvre og nedre deler, men nøyaktig hvilke kommuner som regnes til Øvre Romerike og hvilke som regnes til Nedre Romerike, varierer. Tettstedet Oslo har vokst seg inn i de vestlige delene av distriktet.

På grunn av den relativt flate geografien er dette et rikt jordbruksområde. sand og grus ble avsatt etter siste istid med marin leire over.

Glomma og Vorma møtes på Romerike ved Årnes, og det er betydelig avsetning av leire fra disse Norges to lengste elver, samt fra andre elver, som f.eks Leirelva. De to fossenes larm ga i sin tid opphav til navnet Raumelv om Glommas nedre løp.[2] Derfra fikk folket i regionen sitt navn, og regionen ble hetende Romerike, slik Romsdal har fått navn etter elven Rauma som løper gjennom den. Også det gamle navnet på Glomma, Glaumr, betyr «den larmende», «den glammende».

Fem grenseborger er kjent fra 600–700-tallet. I dag kan de bare spores i gårdsnavn. Alle fem gårdene ligger ved de naturlige innfallsportene til regionen: Nord ved Vormas første foss (Álaborg), i øst ved Glommas grense mot Odalen (Borgarhaugr), i nordvest ved det eldgamle tråkket ned fra Hadeland (også Borgarhaugr), i sør ved Tistedalsvassdraget (Húnaborg) og i sørvest ved ferdselsveien fra Oslofjorden (også Húnaborg).[3]

Kommuner Rediger

Romerike er inndelt i 11 kommuner:

Nummer[4] Kart Navn Adm.senter Folketall[5] Areal[6] Målform[7] Ordfører Parti
3026
 
Aurskog-Høland kommune
  Aurskog-Høland Bjørkelangen 17 841 1 144,8 Bokmål Gudbrand Kvaal Sp
3027
 
Rælingen kommune
  Rælingen Fjerdingby 19 311 71,68 Nøytral Øivind Sand Ap
3029
 
Lørenskog kommune
  Lørenskog Solheim 45 945 70,55 Nøytral Ragnhild Bergheim Ap
3030
 
Lillestrøm kommune
  Lillestrøm Lillestrøm 90 313 456,61 Bokmål Jørgen Vik Ap
3031
 
Nittedal kommune
  Nittedal Nittedal 25 097 186,23 Bokmål Hilde Thorkildsen Ap
3032
 
Gjerdrum kommune
  Gjerdrum Ask 7 135 83,19 Bokmål Anders Østensen Ap
3033
 
Ullensaker kommune
  Ullensaker Jessheim 42 127 252,45 Bokmål Eyvind Jørgensen Schumacher Ap
3034
 
Nes kommune
  Nes Årnes 24 087 640,77 Bokmål Grete Sjøli Ap
3035
 
Eidsvoll kommune
  Eidsvoll Eidsvoll 26 949 456,5 Bokmål John-Erik Vika Sp
3036
 
Nannestad kommune
  Nannestad Nannestad 15 358 340,98 Bokmål Hans Thue Ap
3037
 
Hurdal kommune
  Hurdal Hurdal 2 933 284,95 Bokmål Paul Johan Moltzau Sp

Kommuneinndelingshistorikk Rediger

I 1838 ble området inndelt i kommunene Skedsmo, Nittedal, Enebakk, Sørum, Fet, Aurskog, Høland, Gjerdrum, Nannestad, Hurdal, Ullensaker, Eidsvoll og Nes. I 1869 ble Feiring skilt ut som egen kommune av Hurdal. Av Skedsmo ble Lørenskog og Lillestrøm skilt ut som egne kommuner i 1908. Av Aurskog ble Blaker skilt ut som egen kommune i 1919. Av Fet ble Rælingen skilt ut som egen kommune i 1929. Av Høland ble Setskog skilt ut som egen kommune i 1905, og resterende Høland delt opp i Nordre Høland og Søndre Høland kommuner i 1924. (Kilde: Brøgger, Waldemar: Norge. Geografisk leksikon. Cappelen, 1963). I 1962 ble Blaker innlemmet i Sørum kommune, og Lillestrøm gjeninnlemmet i Skedsmo kommune. Samme år ble Enebakkneset på østsiden av Øyeren overført fra Enebakk til Fet kommune. I 1964 ble Feiring innlemmet i Eidsvoll kommune, og i 1966 ble Aurskog, Setskog, Nordre Høland og Søndre Høland slått sammen til Aurskog-Høland kommune. 1. januar 2020 ble Skedsmo, Fet og Sørum slått sammen til Lillestrøm, mens Rånåsfoss ble skilt ut fra Sørum til Nes. Samtidig ble Rømskog innlemmet i Aurskog-Høland.

Administrative inndelinger Rediger

 
Romerike med administrative grenser innenfor Akershus valgkrets. Øvre Romerike i blått og Nedre Romerike i rødt. Gjerdrum tilhører domsmyndighetsområdet til Nedre Romerike tingrett. Enebakk tilhørte Nedre Romerikes fogderi. Rømskog i Aurskog-Høland tilhørte Rakkestad fogderi.

Næringsregioner (NHO):

 • Øvre Romerike: Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.
 • Nedre Romerike: Aurskog-Høland, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen

Regionråd:

 • Øvre Romerike utvikling: Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.
 • Samarbeidsrådet Nedre Romerike: Aurskog-Høland, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen.

Domsmyndighetsområder, alle under Eidsivating lagmannsrett:

Prostier, alle under Borg bispedømme i Den norske kirke:

Tidligere fogderier:

Største tettsteder Rediger

De største tettstedene på Romerike, rangert etter innbyggertall 1. januar 2022 (kommune i parentes) [8]:

Byer Rediger

Lillestrøm fikk bystatus gjennom kommunestyrevedtak i 1997, Jessheim i 2012.

Politikk Rediger

Stortingsvalget 2017 Rediger

 
Himanshu Gulati (Frp) fra Skedsmo ble innvalgt på Stortinget for Akershus i 2017.

Valgresultat ved Stortingsvalget 2017 på Romerike:[9]

Parti Stemmetall % Romeriksrepresentanter
Arbeiderpartiet 47 716 31,3 Anniken Huitfeldt, Sverre Myrli
Høyre 37 314 24,5 Tone W. Trøen, Turid Kristensen
Fremskrittspartiet 27 634 18,2 Himanshu Gulati, Kari Kjønaas Kjos
Senterpartiet 13 185 8,7 Sigbjørn Gjelsvik
Sosialistisk Venstreparti 7 135 4,7
Venstre 5 745 3,8
Kristelig Folkeparti 3 736 2,5
Miljøpartiet De Grønne 3 699 2,4
Rødt 2 586 1,7
Andre partier 3 497 2,3
Blanke stemmer 1 002
Valgdeltagelse 153 249 78,4
Antall med stemmerett 195 582

Stortingsvalget 2013 Rediger

 
Anniken Huitfeldt (Ap) fra Ullensaker er innvalgt på Stortinget for Akershus siden 2005.

Valgresultat ved Stortingsvalget 2013 på Romerike:[10]

Parti Stemmetall % Romeriksrepresentanter
Arbeiderpartiet 49 766 34,6 Anniken Huitfeldt, Sverre Myrli
Høyre 38 865 27,0 Tone W. Trøen, Mette Tønder
Fremskrittspartiet 29 124 20,3 Kari Kjønaas Kjos, Ib Thomsen
Venstre 6 040 4,2
Senterpartiet 5 253 3,7
Kristelig Folkeparti 4 810 3,3
Sosialistisk Venstreparti 4 037 2,8
Miljøpartiet De Grønne 2 900 2,0
Rødt 996 0,7
Andre partier 1 954 1,4
Blanke stemmer 667
Valgdeltagelse 144 412 78,9
Antall med stemmerett 183 127

Stortingsvalgene 1906–1918 Rediger

Romerike valgte tre egne representanter til Stortinget i denne perioden. Det var tre enkeltmannskretser; Nedre Romerike, Mellem Romerike og Øvre Romerike.

Historie Rediger

Raumaríki var før Norges rikssamling et småkongedømme som omfattet Romerike i tillegg til Solør og Odalen. Området var ifølge sagaen en sentral del av Norges rikssamling som Harald Hårfagre gjorde på 800-tallet. Senere ble Raumafylki et av fylkene som kong Sverre Sigurdsson delte landet inn i på 1100-tallet. Raumafylki hørte til landsdelen Opplandene og Eidsivatingets rettskrets.

Severdigheter Rediger

Utsikten sørover fra toppen av branntårnet på Mistberget

Referanser Rediger

 1. ^ https://www.ssb.no/kommunefakta
 2. ^ Holmsen, Andreas (1977): Norges historie fra de eldste tider, Universitetsforlaget, Oslo, ISBN 82-00-03244-2. s. 94
 3. ^ Holmsen, Andreas (1977): Norges historie fra de eldste tider, s. 95
 4. ^ Regjeringen (3. januar 2020). «Kommunekatalog gjeldende fra 1. januar 2020». Arkivert fra originalen 27. april 2020. Besøkt 30. mars 2020. 
 5. ^ Statistisk sentralbyrå (1. januar 2023). «Kvartalsvise befolkningsendringer». 
 6. ^ Kartverket. «Arealstatistikk for 2020». Arkivert fra originalen 11. mai 2020. 
 7. ^ Lovdata. «Målvedtak i kommunar og fylkeskommunar». Besøkt 16. januar 2008. 
 8. ^ «Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune.». Statistisk sentralbyrå. 14. desember 2022. Besøkt 21. desember 2022. 
 9. ^ Valgdirektoratet: Valgresultat i 2017 i kommuner på Romerike i Akershus
 10. ^ valgresultat.no: Stortingsvalget 2013: Resultater for Akershus Arkivert 28. september 2013 hos Wayback Machine.

Eksterne lenker Rediger