Forsvarets flysamling

Forsvarets flysamling Gardermoen er et flymuseum på Gardermoen. Før museet ble etablert var mange av utstillingsobjektene spredt rundt i Norge, blant annet på Luftforsvarets lagre, flystasjoner og Norsk Teknisk Museum.

Forsvarets flysamling Gardermoen
StedGardermoen
TypeFlymuseum
Kart
Forsvarets flysamling
60°11′21″N 11°04′10″Ø

Norsk Flyhistorisk Forening var en pådriver for et norsk flymuseum fra den ble stiftet i 1967, og museet tillegger dem mye av æren for at Forsvarsdepartementet opprettet Luftforsvarets bedømmelseskommisjon for det som den gang het Det Forsvarshistoriske Museum. De første innsamlede objekter var fra foreningens liste over anbefalinger. Den Heinkel He 111 og Northrop N-3PB som er i museet var blant dem som tidlig som ble oppsporet og restaurert.

Etter bedømmelseskommisjonens opprettelse ble en eldre tysk hangar på Gardermoen tatt i bruk til lagring og restaurering. Gjennom siste halvdel av 1970-tallet ble en rekke fly lagret her. Også fly som hadde vært lagret ved Luftforsvarets flystasjon på Værnes ble overført hit.

I 1984 ble en del av samlingen vist for publikum i forbindelse med et flystevne. Senere ble det holdt åpent på lørdager og søndager i sommerhalvåret. Fram til 1988 ble dette gjort mulig ved frivillig innsats av entusiaster og fra 1989 ble åpningstidene i hangaren utvidet.

Det hadde vært foretatt en rekke utredninger fra 1960-årene og framover, som alle konkluderte med at et framtidig flymuseum burde ligge på Østlandet. I 1987 hadde prosessen kommet så langt at det ble foreslått byggestart på Kjeller samme høst. En gruppe krigsveteraner startet også en innsamling på Forsvarsdepartementets anmodning. Våren 1989 tok Bodø kommune et initiativ for å trekke flymuseet til byen. Da Stortinget i 1992 vedtok å flytte samlingen til Luftforsvarsmuseet i Bodø, kom det til en voldsom debatt. To foreninger ble etablert, senere gikk de sammen til Flysamlingen Gardermoen, Venneforeningen. I 1993 ble Stiftelsen Militærhistorisk Forum Østlandet opprettet. Etter noen års drakamp om flyene fra gamle hangar D, besluttet Stortinget i 1997 å bevilge nesten 73 millioner kroner til bygget som fra mai 2000 har huset Forsvarets flysamling på Gardermoen. Fra 1. januar 2010 til 31. desember 2014 var Flysamlingen underlagt Akershusmuseet.

Fra 1. januar 2015 er Forsvarets flysamling Gardermoen del av Luftforsvarsmuseet/Forsvarets museer.

Flyene i samlingen rediger

De fleste flyene fra Hangar D ble værende på Gardermoen, selv om noen ble sendt til Luftforsvarsmuseet i Bodø.

 
Gloster Gladiator i den gamle flysamlingen i Hangar D på Gardermoen. Dette flyet er nå ved Norsk Luftfartsmuseum i Bodø

I 2014 besto Forsvarets flysamling Gardermoen av følgende fly:

 • Auster (Taylor Aircraft) J/1 Autocrat. 132 Wing (331 og 332 skvadron) i England og på Kontinentet disponerte i løpet av krigen til sammen 11 fly av denne typen til lett persontransport. Samlingens fly fløy opprinnelig i Sveits etter krigen, og kom til Norge via et opphold i Danmark.
 • Bell 47 D-1. Luftforsvaret benyttet dette helikopteret fra 1953 til 1967, men to maskiner, deriblant flysamlingens eksemplar, ble beholdt i treningsøyemed. Det ble solgt til A/S Flytransport i 1968. Etter å ha vært innom to andre eiere, kom det tilbake til Forsvaret i 1972.
 • Bell UH-1B var i bruk i Luftforsvaret fra 1963 til 1990. Helikopteret i Flysamlingen ble anskaffet i 1966, og fløy hele sin tid ved 720 skvadron. Tildelt Forsvarsmuseet i 1991 for museumsbruk.
 • Canadair CF-104 Starfighter. Jager-bomber brukt av 334 skvadron i Luftforsvaret fra 1973 til 1982
 • Cessna O-1A Birddog. Flyet i samlingen var stasjonert ved Gardermoen og Torp.
 • de Havilland Vampire F.3 jagerfly var i bruk fra 1948. Eksemplaret i samlingen er Luftforsvarets første jetjager og ble levert til Vampire-vingen, 331 skvadron på Gardermoen i mai 1948.
 • de Havilland Vampire T.55. I Luftforsvaret fra 1951, men flyet i samlingen er en gave fra det svenske Flygvapnet hvor det gjorde tjeneste først som en en-seters FB.50 og senere ble bygget om til to-seters treningsmaskin. Flyet er restaurert på Gardermoen til å bli mest mulig lik en T.55.
 • De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter. Lett transportfly i Luftforsvarets tjeneste fra 1967 til 31. desember 2000. Flysamlingens eksemplar deltok også i utprøving av Penguin missiler i Det karibiske hav.
 • DFS 108-14 Schulgleiter S.G.38. Svenskbygget glidefly av type som ble brukt til opplæring og uttak av norske flyelever i Sverige på slutten av 2. verdenskrig. Det utstilte eksemplaret er sivilt, ble gitt som gave av Ullensaker flyklubb i 1997 og senere restaurert av Flysamlingens Venneforening.
 • Douglas C-47A. Flyet i samlingen kom til Luftforsvaret i 1950, og tjenestegjorde der fram til 1974.
 • 2 Fairchild Cornell treningsfly, egentlig Fairchild M-62, kom i tre varianter, PT-19, PT-23 og PT-26. PT-19 og PT-26 var i norsk bruk, først ved Little Norway i Canada, fra august 1940. PT-26 ble erstattet med SAAB Safir i 1956. Samlingen har nå to eksemplarer, en PT-19 og en PT-26. Det første har vært i norsk bruk helt siden august 1940.
 
PT-26
 • Farman F.46. Samlingens fly ankom Norge i 1920, og ble tildelt Hærens Flyveskole i 1921, og fløy siste gang i 1925.
 • Heinkel He 111P-2. Bygget i 1938, nødlandet etter luftkamp med britiske Blackburn Skua ved Digervarden i Lesjafjellene 26. april 1940. Berget i 1976 og restaurert på Gardermoen.
 • Interstate S.1A Cadet. Ett av to fly gitt som gave til Little Norway, der det gikk som forbindelsesfly mellom Toronto og Muskoka og Vesle Skaugum. Etter krigen ble de gitt til Norsk Aero Klubb. Etter et havari ble det stående på en låve i mange år, før Norsk Flyhistorisk Forening fikk eiendomsretten til det i 1970. I 1985 skjenket NFF det til Forsvarsmuséet for utstilling på Gardermoen.
 • Junkers Ju 52/3m. Gikk gjennom isen på Hartvigsvannet i april 1940, berget i 1983.
 • Junkers Ju 88C-2. Tysk tungt jagerfly. Nødlandet på Nonsfjellet i mai 1940, hentet ned i 1990. Brukes som deler ved restaurering av Ju 88A-1.
 • Junkers Ju 88A-1. Tysk bombefly som gikk gjennom isen og sank i Jonsvannet ved Trondheim i april 1940. Berget i 2004 og er under restaurering i Flysamlingens verksted.
 • Kjeller PK X-1. Norsk eksperimenthelikopter konstruert av Paul Kjølseth ved Flyvåpnets forsyningskommando, Kjeller. Fløy første gang i 1955.
 
PK X-1. I bakgrunnen sees en Bell 47.
 • Lockheed C-60A Lodestar. Flytypen ble benyttet på Stockholmsruten mellom Storbritannia og Sverige 1941-1945. Samlingens fly har aldri vært i norsk tjeneste, men er fra samme produksjonsserie som flere av de norske flyene. Kom til Forsvarsmuséet i 1986 gjennom en byttehandel.
 • Lockheed C-130H Hercules. Var i tjeneste ved 335 skvadron fra 1969 til 2008, da den ble erstattet av C-130J.
 • Lockheed TF-104G Starfighter. Samlingens fly var ved 331 skvadron fra 1975 til 1981, og ved 334 skvadron til 1982.
 • Lockheed T-33A Shooting Star ble brukt av Luftforsvaret fra 1953 til 1968. Flyet ved samlingen kom til Luftforsvaret i 1954, ble avgitt til det franske flyvåpen i 1958, og gitt tilbake til Forsvarsmuséet i 1981.
 • Noorduyn Norseman Mk.IV. Flysamlingens Norseman fløy ved Kommunikasjonsvingen i Bardufoss 1953-1954, deretter lagret til 1957, solgt til A/S Fjellfly, før det via et par andre eiere havnet hos Forsvarsmuséet gjennom en byttehandel mot en Saab Safir.
 • North American F-86F Sabre. I Luftforsvaret fra 1957 til 1966. Samlingens fly var ved 332 skvadron fra 1961 til 1962, deretter lagring og bruk til undervisning.
 • North American F-86K Sabre. Allværsjager i norsk tjeneste fra 1955 til 1967. Det utstilte eksemplaret RI-T var ved 337 og 332 skvadron.
 • 3 Northrop F-5 Freedom Fighter, en F-5A jagerutgave, en F-5B opprinnelig treningsfly men bygget om for elektronisk krigsføring og en RF-5A(G) fotorekognoseringsjager.
 
Northrop N-3PB
 • Northrop N-3PB. Det utstilte flyet var ved 330 (Norwegian) Squadron, den første norske skvadronen opprettet under andre verdenskrig. Flyet var stasjonert ved skvadronens C-flight i Budareyri. På vei til hugging i Reykjavik i 1943, da skvadronen skulle flyttes til Skottland og overføres på andre flytyper, havarerte W. W. Bulukin og hans radiotelegrafist i ei elv. Begge kom uskadd fra uhellet, men flyet ble liggende fram til det ble berget i 1979. Det ble så overhalt ved Northrop-fabrikken i California, før det ble levert tilbake til Luftforsvaret. Dette er det eneste eksemplaret i verden.
 • Piper L-18C Super Cub. Det utstilte flyet kom til Norge i 1955, var deretter på Værnes, Bardufoss og Gardermoen før det i 1977 ble overført som instruksjonsmateriell til Kjevik.
 • Republic F-84G Thunderjet. Flyet i samlingen var først ved 331 skvadron fra 1954, deretter (1958 til 1960) ved 338 skvadron.
 • Republic RF-84F Thunderflash. Samlingens fly var ved 717 skvadron fra 1956 til 1969, da det ble lagret for bruk som museumsfly.
 • Royal Aircraft Factory B.E.2e. Det utstilte flyet kom til Norge i 1917, og gjorde tjeneste i Hærens flyvevåben til det ble kassert i 1924.
 • Rumpler Taube «Start». Norges første motorfly anskaffet etter initiativ fra mannskaper på ubåten Kobben, basert på private innsamlede midler i mai 1912. Premierløytnant Hans Fleischer Dons fra Marinen ble 1. juni 1912 historisk da han som første nordmann foretok en flygning med et norsk fly i Norge. De første militære flygningene ble foretatt 1. september av pioneren og flyentusiasten Einar Sem-Jacobsen, en av grunnleggerne av Kjeller flyplass, som deltok med Maurice Farman MF.7 Longhorn «Ganger Rolf» under den store høstøvelsen ved Heradsbygd sør for Elverum.
 • SAAB 91B-2 Safir. Flyet i samlingen kom til Flygeskolen på Værnes i 1957, men har også tjenestegjort ved blant annet Kommunikasjonsvingen på Ørland.
 • Saab JA 37C Viggen. Bare forkroppen. Besøkende kan prøvesitte førerkabinen.
 • Sikorsky H-19D-4 Chickasaw. Luftforsvaret opererte med fire H-19 fra 1958 til 1967. Ett totalhavarerte, to ble tilbakelevert USA, og flysamlingens fly havnet på Kjevik, der elever ved Luftforsvarets tekniske skolesenter brukte det i opplæringen.
 • Supermarine Spitfire PR XI. Flyet i samlingen var først i Royal Air Force, før det ble solgt til Luftforsvaret i 1947. Det var med dette flyet fenrik Amund Klepp fløy det siste operative Spitfire-toktet i Luftforsvaret 25. mars 1954.
 • I tillegg har utstillingen en omfattende samling av luftvernmateriell, bl.a. NIKE Hercules og NIKE Ajax raketter samt luftskyts av forskjellig type. En Spitfire IX replika i full størrelse utført i glassfiber henger i taket.

Kilder rediger

 
PT-19
 • Forsvarets flysamling Gardermoen (Olsen/Hafsten)

Eksterne lenker rediger