Formannskap

nest øverste politiske organ i kommuner uten parlamentarisk styreform

Formannskapet er nest øverste politiske organ i kommuner uten parlamentarisk styreform, og består av et utvalg av kommunestyrets medlemmer på minst fem medlemmer, deriblant ordføreren og varaordføreren.

Formannskapet velges blant kommunestyrets medlemmer ved flertallsvalg, såfremt ikke minst ett av kommunestyrets medlemmer krever at det avholdes forholdsvalg, og vil i de fleste tilfeller være den reelle politiske beslutningsarenaen i kommunene.

Formannskapet skal i henhold til kommuneloven som et minimum behandle forslag til økonomiplan, budsjett og skattevedtak, men kan, såfremt ikke annet er lovbestemt, tildeles myndighet i de fleste saker.

Det tilsvarende organ på fylkesnivå, fylkesutvalget, består av medlemmer fra fylkestinget og ledes av fylkesordføreren.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger