Nedenes fogderi (Nedenæs Fogderie) var en administrativ enhet (fogderi) i Nedenes amt i årene 1665 - 1919. Fogderiet tilsvarte tidligere Nedenes len, og omfattet kyststripen av Aust-Agder og ca. 25 km. inn i landet. I vest grenset det til Mandal fogderi, i nordvest til Raabyggelaget fogderi og i nordøst til Nedre Telemarken og Bamble fogderi.

Nedenes fogderi omkring 1785.

Nedenes fogderi ble opphevet fra 20.04.1919, etter kgl. res. 14.02.1919.

Geistlig inndeling i 1664-1666 rediger

Herredsinndeling mot slutten av 1800-tallet rediger

Kilder rediger