Nedenes amt

tidligere amt i Norge
(Omdirigert fra «Nedenes len»)

Nedenes amt, også benevnt Nedenæs og Raabyggelaget amt, var et norsk amt fra 1662–1682 og 1815–1918, som i geografisk utbredelse tilsvarer tidligere Aust-Agder fylke. Det var underamt til Christiansand stiftamt.

Nedenes amt fra kart 1785.

Etter innføringen av eneveldet i Danmark-Norge 1660 ble den gamle lensordningen avviklet og betegnelsene amt (underamt) og stiftamt (hovedamt) innført i takt med nye embetsutnevnelser i perioden 1662–71. Tidligere hadde Nedenes len og Råbyggelaget len ofte vært forlent sammen, og dannet sammen med Lister og Mandal len et hovedlen fra begynnelsen av 1600-tallet. Bamble fogderi lå i årene 1680–1684 under Nedenes amt. Ved reskript 15. mars 1684 ble Raabyggelaget fogderi lagt til Nedenes amt, som siden bestod av Nedenes fogderi og Raabygdelaget fogderi. Sammen med Mandals amt, Stavanger amt og Øvre Telemarkens fogderi utgjorde amtet Christiansand stiftamt.

Ved kongelig resolusjon 6. mai 1682 ble det bestemt at den nye stiftamtmannen i Kristiansand også skulle være amtmann i Nedenes og Råbyggelaget. Nedenes og Råbyggelaget amt ble på nytt eget amtmannsembete fra 22. mai 1815, etter kongelig resolusjon 16. mars 1815. Senere, trolig en gang i annen halvdel av 1800-tallet, ble navnet forkortet til Nedenes amt.[trenger referanse]

Skrivemåte rediger

Ved overgangen til fylker i 1919 var den offisielle skrivemåten Nedenes amt, etter 1907-reformen innførte liten forbokstav på substantiv (Amt -> amt). Før 1907 var således den vanlige skrivemåten Nedenes Amt (Ubunden form: Nedenes). Tidligere, f.eks. i Matrikkelen av 1838 og Pontoppidans kart av 1785 var skrivemåten Nedenæs Amt. Navnet stammer fra Nedenes kongsgård som nå ligger helt syd i Arendal kommune, inntil 1992 i Øyestad kommune.

Gotisk skrift:  .
Skrevet med e, ettersom fonten ikke har æ.

Fra 1. januar 1919 fikk Nedenes amt navnet Aust-Agder fylke. Aust-Agder ble 1. januar 2020 slått sammen med Vest-Agder til Agder fylke.

Inndeling 1664 rediger

Nedenes len (fogderi)

Raabyggelaget fogderi

Fogderier 1785 rediger

Fogderier 1890 rediger

Se også rediger

Kilder rediger

Eksterne lenker rediger