Landvik

tidligere kommune i Aust-Agder fylke i Norge

Landvik er en tidligere kommune i Aust-Agder fylke. Landvik formannskapsdistrikt ble opprettet i 1837 og var egen kommune til 1970.

Landvik tegnet av John William Edy på hans reise til Norge august/september 1800. Kirken til venstre i bildet er den tidligere middelalderkirken som ble revet i 1823 og erstattet av næværende Landvik kirke.
Landvik kommune, før innlemmingen av Eide kommune i 1962. (Ekvidistanse=20m. Kartgrunnlag år 2002.)

1. januar 1883 ble kommunegrensene justert da en del av Birkenes (Gården "Tolleholmen" - gnr.54 i Landvik - nå gnr.124 i Grimstad) ble overført til Landvik.

En ny justering av kommunegrensene skjedde 1. januar 1962 da Eide (unntatt Gitmarkgårdene) ble tillagt Landvik. Gitmarkgårdene i Eide ble overført til Lillesand. Samtidig ble gården Salveskjenn/Langemyr overført fra Øyestad kommune, og fikk gårdsnummer 80 i Landvik (nåværende gårdsnummer 150 i Grimstad).

1. januar 1971 ble landkommunene Landvik og Fjære slått sammen med Grimstad til storkommunen som utgjør dagens Grimstad. Landvik kommune hadde 2 430 innbyggere i 1967.

Galleri

rediger

Eksterne lenker

rediger