Lister len var et regionalt forvaltningsområde (len) i Norge fra 1308 til 1662. Lenet utgjorde rundt 1630 den vestlige delen av dagens Vest-Agder fylke. Ved overgangen til amt i 1662 ble Lister len til Lister fogderi som inngikk i Lister og Mandal amt.

Historisk sett ble ikke dagens Sørlandet regnet som en egen landsdel, men inngikk i Vestlandet med østgrense ved Rygjarbit. Lister len var således underlen til Bergenhus hovedlen til utpå 1500-tallet, men ble senere underlen til det nyere Agdesiden len.

Lensinndeling 1664 rediger