Bergenhus hovedlen eller slottslen var en administrativ enhet (len) i Norge som gjennom middelalderen omfattet hele Vestlandet og fra midten av 1540-årene også Nord-Norge, med Bjørgvin/Bergen som administrasjonsby og eksporthavn. Bergenhus var et slottslen med festningsverket Bergenhus festning.

I 1308 ble den gamle ordningen med lendmann fra kongens hird avskaffet, og den gamle fylkevise inndelingen av Norge ble erstattet av en sysselinndeling. I senmiddelalderen og i unionstiden med Danmark frem til 1660 ble sysselordningen gradvis avløst av et system med len.

På 1500-tallet var Norge inndelt i fire hovedlen eller slottslen:

Fra midten av 1540-årene ble Nord-Norge lagt under Bergenhus hovedlen, som i 1560 omfattet følgende underlen:

Hovedlenet omfattet de resterende delene av dagens Vestland.

Trondheim hovedlen var også underlagt regionaladministrasjonen i Bergen. Til sammen utgjorde de to hovedlenene det nordenfjellske Norge. Norge øst for Lista og sør for Dovre til Båhuslen, ble regnet til det sønnenfjellske Norge.

I 1662 falt lensordningen bort og Bergenhus hovedlen ble til Bergenhus stiftamt.

Skrivemåte rediger

I dansketiden var vanlig skrivemåte på gotisk:  .

Lensherrer ca 1500-1679 rediger

År Lensherre Merknad
1489 Otte Matssøn
1496 David Sinclair
1501 Anders Mus
15021504 Olav Ottessøn
15021503 Biskop Hans Teiste
15031507 Mogens Jenssøn
1506 Hans Krukow
1509 Lauritz Jenssøn
1514 Herman Willumssøn
15141523 Jørgen Hanssøn
1523 Hans Knutssøn
15231529 Vincens Lunge
15291537 Eske Bille
15371542 Thord Rodt Følgebrev 1537[død lenke]
1542 Christoffer Huitfeldt Følgebrev 1.6.1542[død lenke]
15561560 Christoffer Valkendorf Lensbrev 4.3.1556[død lenke]
15601568 Erik Rosenkrantz Lensbrev 9.3.1560[død lenke]
15681571 Mads Skeel Lensbrev 19.7.1568[død lenke]
1571 Vincent Juel Lensbrev 1.3.1571[død lenke]
15741578 Hans Pederssøn Lensbrev 9.3.1574[død lenke]
15781586 Hans Lindenov Lensbrev 31.7.1578[død lenke]
15861589 Nils Bild Lensbrev 15.4.1586[død lenke]
15891596 Peder Thott Lensbrev 29.4.1589[død lenke], fornya 23.6.1593[død lenke]
15961606 Laurits Kruse Lensbrev 8.7.1596[død lenke]
16061615 Nils Vind Lensbrev 2.6.1606[død lenke]
16151619 Knud Urne Lensbrev 20.3.1615
16191627 Knud Gyldenstjerne Lensbrev 22.3.1619, fornya 30.4.1622[død lenke]
16271629 Oluf Parsberg Lensbrev 28.3.1627[død lenke]
16291633 Jens Juel Lensbrev 29.10.1628
16331641 Jens Bjelke Lensbrev 4.6.1633
16411648 Henrik Thott Lensbrev 5.4.1641[død lenke]
16481665 Ove Bjelke Lensbrev 11.1.1648[død lenke]
16651666 Claus von Ahlefeldt
16661667 Georg Reichwein
16671669 Hans Hansen Lillienskiold d.e.
16691679 Johan Frederik von Marschalck